Christiansø FeltstationObservationer efterår 2002

Rød = sjælden fugl, set 0-10 gange før på Chrø                                 r = rast
Lilla = usædvanlig obs, oftest af fugle set 11-50 gange før                  t = træk
Blå = stor forekomst
Lime= tidsmæssig usædvanlig obs
Grøn = første obs denne sæson

Siden giver et uddrag af observationer begået af observatørerne på Christiansø Feltstation og gæstende/lokale fuglekikkere. Opdatering sker såvidt muligt dagligt i træktiden. Obs fra tidligere sæsoner ses her.Tirsdag d. 5 november 2002. Vejr: Ø-NØ 3, 4/8, 25 km.

Obs: Ringdue 1 r, Sjagger 5 r, Gråsisken 10 r, Grønsisken 1 r, Dompap 2 r - ellers intet tiltræk...

Og så lukkede stationen for vinteren...

Efteråret 2002: Sammenfattende kan det om fugleefteråret 2002 på Christiansø siges at det var godt og lidt usædvanligt efterår, med relativt få fugle. August og september var præget af højtryksvejr og hedebølge, mens oktober - der blev den fuglerigeste måned - var kold med vinde mellem nord og øst. De største tiltræksdage blev 16/10 med bla. 600 Rødhals og 1200 Grønsisken samt 19/10 med bla. 6500 Rødhals og 500 Sangdrossel. Trods megen østenvind sås kun ret få østlige gæster: 3 Hvidbrynet Løvsanger, 1 Fuglekongesanger og 1 Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl blev det til. Til gengæld sås der flere hel- og halvsjældenheder: En Høgeugle 25/9 var ny art for Christiansø, hvortil kommer en Steppehøg 28/10, 3 Rosenstære (10/8, 30/8 og 4/9) samt 2 Vandrikser, 1 Engsnarre, 1 Tredækker, 1 Vandstær, 1 Flodsanger, 14 Høgesangere, 1 Sortkrage, 1 Hvidsisken og 1 Hvidvinget Korsnæb. Trods en del nordlige vinde i slutningen af september og i oktober var trækket af store fugle generelt ringe (fx kun 203 Traner i alt), med 18,000 trækkende branta-gæs 27/9 som undtagelsen. Invasionsartede bevægelser registredes kun hos Lille Korsnæb og kun i mindre grad, hovedsagelig i juli-august. Antallet af bogførte Fuglekonger blev, som også på andre fuglestationer i Østersø-området, det laveste i stationens historie (se graf nedenfor) - mens antallet af bogførte Gærdesmutter blev det højeste. Her kan ses en liste over antallet af bogførte fugle i efteråret 2002 og der kan sammenlignes med det gennemsnitlige antal efterårs-fugledage fra 1983-97. En tak til alle der støttede og bar, og til alle der bidrog med observationer i 2002.


Mandag d. 4 november 2002. Vejr: ESE 6, 7/8, 25 km.

Obs: Skarv 22 r, Stor Skallesluger 1 r, Dværgmåge 1 ad r i havnen, Stormmåge 3 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 25 r, Solsort 30 r, Sjagger 5 r, Vindrossel 10 r, Fuglekonge 4 r, Musvit 15 r, Stær 4 r, Bogfinke 30 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 8 r, Grønsisken 3 r, Gråsisken 10 r, Dompap 4 r, Snespurv 1 r, Gulspurv 5 r.Søndag d. 3 november 2002. Vejr: E 10, 5-8/8, 25 km, enkelte byger.

Obs: Skarv 20 r, Spurvehøg 1 r, Stormmåge 2 r, Sildemåge 1 r, Sanglærke 2 r, Engpiber 1 r, Silkehale 14 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 7 r, Rødhals 15 r, Solsort 20 r, Sjagger 10 r, Sjagger 25 t, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 5 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 10 r, Stær 5 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 35 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 20 r, Stillits 1 r, Grønsisken 10 r, Gråsisken 10 r, Lille Korsnæb 1 r, Dompap 3 r.Lørdag d. 2 november 2002. Vejr: NE 11 - 8, 6- 8/8, 25 km.

Obs: Skarv 20 r, Stormmåge 10 r, Sanglærke 2 r, Engpiber 1 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 15 r, Solsort 30 r, Sjagger 10 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 10 r, Musvit 20 r, Stær 1 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 45 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 10 r, Stillits 2 r, Grønsisken 15 r, Gråsisken 10 r, Lille Korsnæb 1 r, Dompap 5 r.Fredag d. 1 november 2002. Vejr: W 12-10-7, 6- 8/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 15 r, Spurvehøg 1 r, Stormmåge 2 r, Sildemåge 1 r, Sanglærke 10 r, Engpiber 2 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 15 r, Solsort 20 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 10 r, Musvit 15 r, Stær 5 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 45 r, Kvækerfinke 15 r, Grønirisk 10 r, Grønsisken 25 r, Gråsisken 7 r, Stor Korsnæb 1 r, Dompap 5 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 1 r.Torsdag d. 31 oktober 2002. Vejr: W 2 - 10, 2- 8/8, 15-20 km, regn om eftermiddagen.

Obs: Skarv 25 r, Sangsvane 1 r, Sædgås 1 r, Pibeand 8 r, Gråand 10 r, Spurvehøg 3 r, Stormmåge 5 r, Sanglærke 10 r, Engpiber 5 r, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 1 t, Gærdesmutte 35 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 20 r, Solsort 35 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 5 r, Musvit 30 r, Stær 6 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 35 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 25 r, Stillits 5 r, Grønsisken 100 r + 50 t, Bjergirisk 10 r, Gråsisken 50 r + 75 t, Hvidsisken 1 r, Lille Korsnæb 2 r, Stor Korsnæb 1 r, Dompap 20 r, Snespurv 1 r, Gulspurv 15 r + 10 t, Rørspurv 2 r.Onsdag d. 30 oktober 2002. Vejr: NNW 4, 7-3/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 15 r + 15 t, Knortegås 1 r, Pibeand 15 r, Gråand 20 r, Havlit 1 t, Blå Kærhøg 1 r, Spurvehøg 2 r, Vandrikse 1 r, Hættemåge 2 t, Stormmåge 15 t, Huldue 3 r, Ringdue 15 r, Skovhornugle 4 r, Sanglærke 20 r, Bjerglærke 1 r, Engpiber 5 r, Skærpiber 3 r, Gærdesmutte 80 r, Jernspurv 35 r, Rødhals 50 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 40 r, Sjagger 15 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 25 r, Misteldrossel 2 r, Rørsanger 1 r, Munk 2 r, Fuglekongesanger 1 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 4 r, Musvit 10 r, Stor Tornskade 1 r, Råge 4 r, Sortkrage 1 r, Gråkrage 4 r, Stær 10 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 60 r + 50 t, Kvækerfinke 15 r, Grønirisk 35 r, Stillits 2 r, Grønsisken 30 r, Bjergirisk 15 r, Gråsisken 10 r + 25 t, Lille Korsnæb 3 r, Dompap 25 r, Kernebider 1 r, Snespurv 4 r + 2 t, Gulspurv 15 r + 10 t, Rørspurv 5 r.

Vandriksen spankulerede rundt frit fremme på Platauet - indtil den gik ind i en græstot og forsvandt sporløst. Sortkragen er ikun 4de efterårsfund mod 27 om foråret. Fuglekongesangeren sås hist og pist i løbet af dagen og afholdt en prolongeret procession i den blå time...tjooit.


Tirsdag d. 29 oktober 2002. Vejr: WNW 8-10, 3-5-8/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 10 r, Skarv 15 t, Pibeand 2 r, Ederfugl 5 t, Havlit 4 t, Spurvehøg 2 r, Stormmåge 5 r, Sildemåge 1 r, Huldue 2 r, Ringdue 15 r, Skovhornugle 1 r, Sanglærke 7 r, Engpiber 5 r, Skærpiber 1 r, Silkehale 4 r, Gærdesmutte 60 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 40 r, Solsort 10 r, Sjagger 12 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 10 r, Misteldrossel 1 r, Råge 3 r, Stær 2 r + 70 t, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 15 r, Grønsisken 8 r, Bjergirisk 5 r, Gråsisken 5 r, Dompap 25 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 1 r.Mandag d. 28 oktober 2002. Vejr: NW 20-12-15, 8-5/8, 20 km.

Obs: Sortstrubet Lom 1 r, Skarv 15 r + 25 t, Sangsvane 87 t, Knortegås 5 t, Pibeand 2 r, Gråand 35 t, Ederfugl 15 t, Havlit 5 t, Stor Skallesluger 1 r, Steppehøg 1 ad. han kortvarigt r, Spurvehøg 2 r, Trane 7 t, Dobbeltbekkasin 1 r, Hættemåge 2 r, Stormmåge 10 r, Sildemåge 1 r, Lomvie 500 r, Huldue 1 r, Sanglærke 15 r, Engpiber 5 r, Skærpiber 2 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 35 r, Rødhals 30 r, Rødstjert 1 r, Solsort 20 r, Sjagger 10 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 10 r, Gransanger 1 r, Stor Tornskade 1 r, Råge 5 r, Stær 3 r, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 15 r, Grønirisk 15 r, Grønsisken 10 r, Tornirisk 1 r, Bjergirisk 17 r, Gråsisken 6 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 1 r.

Steppehøgen, en smuk gammel han, daskede småjagende forbi Møllehuset 1440 og forsvandt sporløst. Ikun øens tredie sikkert bestemte ...og en af de allerseneste i DK. Lomvierne fes rundt om Græsholmen i morgentimerne; alle i vinterdragt.


Søndag d. 27 oktober 2002. Vejr: W 7 - S 15, 6-8/8, 10-20 km, regn fra kl 13 (6 mm).

Obs: Skarv 15 r, Gråand 10 r, Spurvehøg 1 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 20 r, Engpiber 10 r, Skærpiber 1 r, Gærdesmutte 30 r, Jernspurv 100 r, Jernspurv 50 t, Rødhals 45 r, Solsort 45 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 15 r, Misteldrossel 3 r, Allike 6 r, Råge 15 r, Stær 7 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 75 r, Bogfinke 50 t, Kvækerfinke 40 r, Grønirisk 30 r, Grønsisken 25 r, Bjergirisk 3 r, Gråsisken 1 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 3 r.

Den lokale Fjeldvåge åd den lokale Skovhornugle i går. Not nice...


Lørdag d. 26 oktober 2002. Vejr: WSW-WNW 9-13, 8-6/8, 15 km, en del byger/regn (5 mm).

Obs: Skarv 12 r, Gråand 10 r, Spurvehøg 2 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Hættemåge 1 r, Stormmåge 1 r, Lomvie 3 t, Skovhornugle 1 r, Sanglærke 8 r, Engpiber 3 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 30 r, Solsort 20 r, Sangdrossel 8 r, Vindrossel 15 r, Munk 1 r, Allike 1 r, Råge 4 r, Stær 2 r, Bogfinke 35 r, Kvækerfinke 15 r, Grønirisk 10 r, Grønsisken 35 r, Lille Korsnæb 1 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 1 r.Fredag d. 25 oktober 2002. Vejr: SSW 6 - S 12, 4-8/8, 10-15 km.

Obs: Skarv 15 r, Gråand 8 r, Spurvehøg 2 r, Musvåge 1 r, Fjeldvåge 1 r, Stormmåge 1 r, Lomvie 3 t, Ringdue 2 r, Skovhornugle 1 r, Sanglærke 3 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 1 t, Gærdesmutte 40 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 60 r, Solsort 10 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 15 r, Misteldrossel 2 r, Fuglekonge 1 r, Allike 2 r, Råge 12 r, Stær 7 r, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 35 r, Grønirisk 8 r, Grønsisken 10 r, Gråsisken 2 r, Lille Korsnæb 1 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 2 r.Torsdag d. 24 oktober 2002. Vejr: W 10-15-7, 4-8/8, 10-20 km, mange kraftige regn- og haglbyger (12 mm).

Obs: Skarv 10 r, Gråand 10 r, Spurvehøg 3 r, Fjeldvåge 1 r, Skovsneppe 5 r, Stormmåge 5 r, Ringdue 3 r, Skovhornugle 7 r, Sanglærke 20 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 30 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 60 r, Solsort 15 r, Sjagger 7 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 30 r, Misteldrossel 3 r, Munk 1 r, Allike 2 r, Råge 10 r, Gråkrage 2 r, Stær 3 r, Bogfinke 40 r, Kvækerfinke 60 r, Grønirisk 10 r, Grønsisken 15 r, Gråsisken 4 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 3 r.

Bemærk: ingen fuglekonger, som der i øvrigt har været helt usædvanlig få af hele efteråret.


Onsdag d. 23 oktober 2002. Vejr: SSE 5-10 - ved 17tiden omslag til W 12, 8/8, 15-20 km, regn det meste af eftermiddagen (6 mm).

Obs: Skarv 25 r, Pibeand 3 r, Gråand 15 r, Spurvehøg 4 r, Vandrefalk 1 han r, Skovsneppe 2 r, Stormmåge 4 r, Ringdue 3 r, Skovhornugle 5 r, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 10 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 3 t, Gærdesmutte 150 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 150 r, Solsort 100 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 45 r, Vindrossel 200 r + 500 t, Misteldrossel 6 r, Munk 4 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 2 r, Allike 4 r, Råge 17 r, Gråkrage 2 r, Stær 15 r + 100 t, Bogfinke 60 r, Kvækerfinke 50 r, Grønirisk 20 r, Grønsisken 15 r, Tornirisk 5 r, Bjergirisk 1 r, Gråsisken 10 r, Dompap 2 r, Snespurv 1 t, Gulspurv 7 r, Rørspurv 6 r.Tirsdag d. 22 oktober 2002. Vejr: SE 5 - ESE 8-10-5, 8/8, 15 km, regn i nat (11 mm) og fra kl 14 (5 mm).

Obs: Skarv 35 r, Pibeand 5 r, Gråand 10 r, Spurvehøg 5 r, Fjeldvåge 1 r, Dværgfalk 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Skovsneppe 2 r, Stormmåge 2 r, Ringdue 6 r, Skovhornugle 7 r, Sanglærke 15 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 5 t, Gærdesmutte 200 r, Jernspurv 35 r, Rødhals 400 r, Solsort 100 r, Sjagger 15 r, Sangdrossel 80 r, Vindrossel 500 r + 1100 t, Misteldrossel 8 r, Munk 5 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 10 r, Allike 2 r, Råge 15 r, Gråkrage 3 r, Stær 25 r + 300 t, Bogfinke 75 r, Kvækerfinke 60 r, Grønirisk 45 r, Grønsisken 30 r, Tornirisk 5 r, Gråsisken 10 r, Dompap 4 r, Snespurv 1 t, Gulspurv 5 r, Rørspurv 10 r.Mandag d. 21 oktober 2002. Vejr: Stille - SE 2 - SSE 10, 5-8/8, 25 km, enkelte byger.

Obs: Skarv 35 r + 10 t, Pibeand 12 r, Krikand 1 r, Gråand 18 r, Ederfugl 4 t, Havlit 2 r, Spurvehøg 5 r + 15 t, Fjeldvåge 2 r, Vibe 1 r, Dobbeltbekkasin 2 r, Hættemåge 25 t, Stormmåge 2 r, Ringdue 8 r, Skovhornugle 2 r, Mosehornugle 2 r, Sanglærke 30 r, Engpiber 20 r, Skærpiber 2 r, Gærdesmutte 100 r, Jernspurv 35 r + 20 t, Rødhals 300 r, Rødstjert 1 r, Solsort 20 r, Sjagger 10 r, Sangdrossel 40 r, Vindrossel 20 r, Misteldrossel 10 r, Gærdesanger 1 r, Munk 2 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 15 r, Stor Tornskade 1 r, Allike 2 r, Råge 30 r, Gråkrage 4 r, Stær 10 r, Bogfinke 100 r, Kvækerfinke 80 r, Grønirisk 60 r, Grønsisken 50 r, Tornirisk 5 r, Bjergirisk 2 r, Gråsisken 2 r, Dompap 1 r, Laplandsværling 1 r, Snespurv 1 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 15 r.Søndag d. 20 oktober 2002. Vejr: SW 1 - NW 5, 3-8-5/8, 15-25 km, byger.

Obs: Rødstrubet Lom 1 t, Sortstrubet Lom 1 t, Smålom 3 t, Skarv 40 r + 475 t, Knopsvane 20 r, Pibesvane 29 t, Sangsvane 31 t, Blisgås 1 t, Bramgås 30 t, Pibeand 25 t, Gråand 11 t, Skeand 5 t, Troldand 10 t, Ederfugl 25 t, Havlit 5 t, Sortand 36 t, Fløjlsand 15 t, Hvinand 5 t, Toppet Skallesluger 37 t, Stor Skallesluger 1 t, Spurvehøg 15 r + 30 t, Musvåge 1 r, Fjeldvåge 1 r, Dværgfalk 4 t, Vandrikse 1 r, Trane 54 t, Dobbeltbekkasin 1 r, Skovsneppe 8 r, Hættemåge 2 t, Stormmåge 25 t, Svartbag 10 r, Huldue 5 r + 15 t, Ringdue 10 r + 120 t, Skovhornugle 3 r, Mosehornugle 1 r, Hedelærke 1 r + 4 t, Sanglærke 10 r + 50 t, Skovpiber 1 t, Engpiber 35 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 550 r, Jernspurv 40 r, Rødhals 1200 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 1 r, Solsort 75 r, Sjagger 15 r + 30 t, Sangdrossel 100 r + 125 t, Vindrossel 50 r + 250 t, Misteldrossel 10 r + 10 t, Rørsanger 1 r, Munk 10 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 50 r, Blåmejse 10 r, Musvit 15 r, Stor Tornskade 6 r, Allike 5 r + 75 t, Råge 8 r + 147 t, Gråkrage 4 r, Gråkrage 9 t, Stær 75 r, Bogfinke 100 r, Kvækerfinke 100 r, Grønirisk 40 r, Stillits 15 r, Grønsisken 100 r + 60 t, Tornirisk 5 r, Bjergirisk 2 r, Gråsisken 10 r, Lille Korsnæb 1 r, Dompap 20 r, Laplandsværling 1 t, Snespurv 1 t, Gulspurv 10 r, Rørspurv 15 r.

Vandriksen, der griseagtigt huserede på Christiansø, er ikun 9ende fugl på Chrø siden 1976 (5 forår, 3 15-23/10) .


Lørdag d. 19 oktober 2002. Vejr: NØ 5-12 - NW 2-10-15, 8-5-8/8, 15-25 km, byger, en enkelt skypumpe, 20 mm regn i nat.

Obs: Rødstrubet Lom 1 t, Smålom 1 t, Skarv 35 r, Fiskehejre 1 r + 4 t, Pibesvane 18 t, Sangsvane 24 t, Bramgås 8 t, Pibeand 5 r + 30 t, Krikand 15 r, Gråand 15 r + 8 t, Spidsand 8 t, Skeand 1 r + 16 t, Bjergand 8 t, Ederfugl 3 t, Havlit 6 r + 57 t, Sortand 10 r + 50 t, Fløjlsand 8 t, Toppet Skallesluger 6 r + 9 t, Stor Skallesluger 6 t, Spurvehøg 2 r + 1 t, Fjeldvåge 1 r, Vibe 3 r, Enkeltbekkasin 2 r, Dobbeltbekkasin 3 r, Skovsneppe 40 r, Dværgmåge 9 t, Hættemåge 2 r, Stormmåge 20 t, Svartbag 20 r, Huldue 1 r, Ringdue 12 r, Skovhornugle 3 r, Mosehornugle 1 t, Sanglærke 25 r, Engpiber 25 r, Hvid Vipstjert 3 r, Vandstær 1 r, Gærdesmutte 70 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 6500 r, Rødstjert 5 r, Solsort 100 r, Sjagger 35 r + 180 t, Sangdrossel 400 r + 100 t, Vindrossel 50 r + 130 t, Misteldrossel 15 r + 70 t, Gærdesanger 1 r, Havesanger 1 r, Munk 15 r, Gransanger 30 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 100 r, Blåmejse 20 r, Musvit 8 r, Stor Tornskade 2 r, Allike 4 r, Råge 6 r, Gråkrage 5 r, Stær 10 r, Bogfinke 200 r + 25 t, Kvækerfinke 80 r, Grønirisk 25 r, Stillits 1 t, Grønsisken 80 r, Tornirisk 10 t, Gråsisken 20 r, Dompap 15 r, Snespurv 29 t, Gulspurv 10 r, Rørspurv 15 r.

Vandstæren, der rastede på Frederiksø, er ikun 6te fugl på Chrø siden 1976 (1 marts, 4 21/10-24/11) .


Fredag d. 18 oktober 2002. Vejr: NØ 10-14, 8/8, 10-20 km, små småbyger, regn til aften

Obs: Smålom 14 t, Storlom 1 t, Skarv 35 r, Pibeand 9 t, Krikand 2 t, Gråand 13 t, Bjergand 40 t, Ederfugl 4 t, Havlit 2 r, Havlit 11 t, Stor Skallesluger 5 t, Spurvehøg 3 r, Spurvehøg 1 t, Musvåge 1 r, Fjeldvåge 1 r, Dværgfalk 1 t, Storfalk 1 r, Enkeltbekkasin 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Skovsneppe 3 r, Dværgmåge 2 t, Dværgmåge 3 t, Hættemåge 2 r, Hættemåge 9 t, Stormmåge 1 r, Svartbag 30 r, Lomvie 2 r, Ringdue 1 r, Ringdue 1700 t, Hedelærke 4 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 1 t, Skovpiber 1 r, Engpiber 30 r, Bjergvipstjert 1 t, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 75 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 900 r, Rødstjert 2 r, Solsort 70 r, Sjagger 40 r, Sjagger 80 t, Sangdrossel 350 r, Sangdrossel 250 t, Vindrossel 100 r, Vindrossel 400 t, Misteldrossel 10 r, Misteldrossel 30 t, Munk 7 r, Gransanger 10 r, Fuglekonge 40 r, Musvit 5 r, Stor Tornskade 2 r, Gråkrage 1 r, Stær 1 r, Bogfinke 200 r, Kvækerfinke 100 r, Grønirisk 30 r, Grønsisken 100 r, Tornirisk 30 r, Gråsisken 20 r, Lille Korsnæb 2 r, Dompap 1 r, Kernebider 1 r, Laplandsværling 1 t, Snespurv 1 t, Gulspurv 10 r, Rørspurv 15 r.

Ingen kommentarer...


Torsdag d. 17 oktober 2002. Vejr: S-SW-NW-N 5-10-15-10, 8-4-8/8, enkelte byger, 15 mm regn i nat.

Obs: Rødstrubet Lom 1 t, Sortstrubet Lom 3 t, Smålom 3 t, Skarv 35 r, Pibeand 7 r, Pibeand 6 t, Troldand 1 r, Troldand 6 t, Bjergand 46 t, Havlit 6 r, Havlit 3 t, Havlit 37 t, Sortand 10 t, Fløjlsand 19 t, Hvinand 1 t, Spurvehøg 5 r, Spurvehøg 3 t, Fjeldvåge 3 r, Fjeldvåge 11 t, Dværgfalk 1 t, Alm. Ryle 1 t, Dobbeltbekkasin 6 r, Skovsneppe 4 r, Sortklire 1 t, Stormmåge 8 t, Sildemåge 1 r, Sølvmåge 1000 r, Svartbag 5 r, Lomvie 6 t, Huldue 2 t, Ringdue 5 r, Mosehornugle 1 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 40 r, Sanglærke 60 t, Skovpiber 1 r, Engpiber 15 r, Bjergvipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 80 r, Jernspurv 40 r, Rødhals 600 r, Rødstjert 5 r, Solsort 150 r, Sjagger 15 r, Sangdrossel 400 r, Sangdrossel 800 t, Vindrossel 50 t, Misteldrossel 10 r, Misteldrossel 50 t, Havesanger 1 r, Munk 15 r, Gransanger 60 r, Løvsanger 2 r, Fuglekonge 40 r, Stor Tornskade 1 r, Gråkrage 2 r, Stær 100 r, Bogfinke 200 r, Kvækerfinke 50 r, Kvækerfinke 200 t, Grønirisk 80 r, Grønsisken 100 r, Grønsisken 150 t, Tornirisk 35 r, Gråsisken 15 r, Gråsisken 20 t, Dompap 1 r, Kernebider 3 r, Gulspurv 12 r, Rørspurv 25 r.Onsdag d. 16 oktober 2002. Vejr: stille - E 4, 8/8, 10-18 km, enkelte regndryb.

Obs: Sortstrubet Lom 1 r + 2 t, Skarv 35 r, Pibeand 15 r + 113 t, Krikand 7 r, Troldand 1 r, Ederfugl 125 r + 20 t, Havlit 9 r + 14 t, Sortand 5 r, Toppet Skallesluger 13 r, Spurvehøg 10 r + 13 t, Dværgfalk 1 t, Alm. Ryle 4 r, Dobbeltbekkasin 3 r, Skovsneppe 2 r, Hættemåge 2 t, Stormmåge 5 r, Sølvmåge 50 r, Svartbag 10 r, Lomvie 1 r, Tejst 1 r, Ringdue 1 r, Skovhornugle 4 r, Hedelærke 17 t, Sanglærke 40 r + 100 t, Bjerglærke 3 r (samme), Landsvale 1 t, Skovpiber 1 r, Engpiber 30 r + 250 t, Rødstrubet Piber 1 t, Skærpiber 3 r, Bjergvipstjert 2 r + 2 t, Hvid Vipstjert 15 r + 30 t, Gærdesmutte 150 r, Jernspurv 300 r + 100 t, Rødhals 600 r, Rødstjert 1 r, Solsort 75 r, Sjagger 10 r, Sangdrossel 150 r, Vindrossel 5 r, Misteldrossel 10 r + 100 t, Gærdesanger 4 r, Munk 10 r, Hvidbrynet Løvsnager 1 r (samme; 10/10-fuglen), Gransanger 45 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 300 r, Lille Fluesnapper 1 r, Blåmejse 10 r, Musvit 10 r, Træløber 2 r, Stor Tornskade 1 r, Gråkrage 2 r, Stær 250 r, Bogfinke 350 r + 100 t, Kvækerfinke 150 r + 250 t, Grønirisk 400 r, Stillits 35 r, Grønsisken 800 r + 400 t, Tornirisk 80 r + 20 t, Bjergirisk 2 r, Gråsisken 100 r, Lille Korsnæb 35 r, Dompap 2 r, Kernebider 3 r, Gulspurv 10 r + 10 t, Rørspurv 100 r + 80 t.Tirsdag d. 15 oktober 2002. Vejr: ENE 2 - NW 4, 8-5-7/8, 8-15 km, en del regn og byger.

Obs: Toppet Lappedykker 1 r, Skarv 40 r, Sædgås 1 t, Blisgås 13 t, Pibeand 8 r, Pibeand 22 t, Spidsand 1 r, Havlit 25 r, Vibe 3 r, Enkeltbekkasin 4 r, Dobbeltbekkasin 10 r, Skovsneppe 25 r, Stormmåge 4 r, Sølvmåge 150 r, Svartbag 15 r, Skovhornugle 15 r, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 40 r, Bjerglærke 3 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 100 r, Jernspurv 70 r, Rødhals 150 r, Solsort 100 r, Sjagger 8 r, Sangdrossel 700 r, Vindrossel 40 r, Misteldrossel 1 r, Gærdesanger 2 r, Munk 20 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 r (samme; 10/10-fuglen), Gransanger 15 r, Løvsanger 1 r, Blåmejse 5 r, Musvit 15 r, Stor Tornskade 1 r, Råge 1 r, Gråkrage 2 r, Stær 10 r, Bogfinke 175 r, Kvækerfinke 70 r, Kvækerfinke 35 t, Grønirisk 40 r, Stillits 1 r, Grønsisken 200 r, Tornirisk 15 r, Gråsisken 2 r, Lille Korsnæb 2 r, Kernebider 1 r, Laplandsværling 2 r, Laplandsværling 2 t, Gulspurv 10 r, Rørspurv 35 r.Mandag d. 14 oktober 2002. Vejr: SØ 13-10, 8/8, 20 km.

Obs: Sortstrubet Lom 1 t, Skarv 30 r, Sædgås 7 t, Blisgås 200 t, Knortegås 35 t, Pibeand 120 t, Krikand 3 t, Gråand 8 t, Bjergand 1 r, Havlit 5 r, Havlit 5 t, Sortand 3 r, Vibe 8 r, Alm. Ryle 1 t, Dobbeltbekkasin 5 r, Skovsneppe 15 r, Hættemåge 2 r, Stormmåge 5 r, Sildemåge 1 r, Sølvmåge 300 r, Svartbag 10 r, Ringdue 4 r, Skovhornugle 2 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 10 r, Sanglærke 60 t, Skovpiber 1 r, Engpiber 20 r, Engpiber 25 t, Gærdesmutte 80 r, Jernspurv 40 r, Jernspurv 10 t, Rødhals 250 r, Rødstjert 1 r, Solsort 125 r, Solsort 30 t, Sjagger 10 r, Sangdrossel 1500 r, Sangdrossel 500 t, Vindrossel 15 r, Vindrossel 20 t, Misteldrossel 15 r, Gærdesanger 2 r, Munk 10 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 r (samme, fuglen fra 10/10), Gransanger 1 r, Løvsanger 2 r, Fuglekonge 25 r, Blåmejse 5 r, Musvit 5 r, Træløber 3 r, Stor Tornskade 1 r, Allike 1 r, Råge 1 r, Stær 50 r, Stær 40 t, Bogfinke 200 r, Kvækerfinke 200 r, Grønirisk 15 r, Grønsisken 30 r, Grønsisken 10 t, Gråsisken 1 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 10 r.Søndag d. 13 oktober 2002. Vejr: Ø 13-10, 8/8, 20 km.

Obs: Smålom 2 t, Skarv 15 r, Pibeand 3 r, Havlit 6 r, Spurvehøg 1 r, Vibe 1 r, Alm. Ryle 1 t, Dobbeltbekkasin 5 r, Skovsneppe 3 r, Stormmåge 5 r, Lomvie 7 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 20 r, Sanglærke 30 t, Engpiber 7 r, Gærdesmutte 125 r, Jernspurv 40 r, Rødhals 125 r, Rødstjert 1 r, Solsort 50 r, Sjagger 10 r, Sangdrossel 300 r, Sangdrossel 100 t, Vindrossel 50 r, Vindrossel 100 t, Misteldrossel 15 r, Misteldrossel 50 t, Gærdesanger 1 r, Munk 5 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 r (regnes som samme som 10/10-fuglen), Gransanger 2 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 70 r, Halemejse 4 r, Allike 25 t, Råge 10 t, Stær 20 r, Bogfinke 125 r, Kvækerfinke 150 r, Grønirisk 25 r, Grønsisken 20 r, Grønsisken 20 t, Gråsisken 4 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 5 r.

vi er helt normalt-kedelige igen...


Lørdag d. 12 oktober 2002. Vejr: Ø-SØ 8-15, 6-8/8, byger, 15-25 km.

Obs: Skarv 20 r, Blisgås 9 t, Havlit 15 r, Spurvehøg 1 r, Lomvie 4 t, Ringdue 1 r, Sanglærke 10 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 45 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 75 r, Solsort 5 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 20 r, Misteldrossel 3 r, Gærdesanger 1 r, Munk 5 r, Gransanger 5 r, Fuglekonge 20 r, Blåmejse 5 r, Musvit 5 r, Stær 4 r, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 10 r, Grønsisken 15 r, Gråsisken 2 r, Rørspurv 10 r.Fredag d. 11 oktober 2002. Vejr: NØ 7-10 - Ø 8, 7-8/8, byger, 25 km.

Obs: Smålom 1 t, Skarv 20 r, Skarv 6 t, Pibeand 4 r, Havlit 45 r, Spurvehøg 1 r, Alm. Ryle 4 r, Stormmåge 1 r, Lomvie 2 t, Ringdue 2 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 1 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 150 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 125 r, Solsort 15 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 30 r, Sangdrossel 20 t, Vindrossel 10 r, Vindrossel 10 t, Misteldrossel 2 r, Høgesanger 1 r, Gærdesanger 1 r, Munk 8 r, Gransanger 15 r, Fuglekonge 75 r, Blåmejse 5 r, Musvit 10 r, Stor Tornskade 1 r, Råge 1 r, Gråkrage 2 r, Bogfinke 45 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 15 r, Stillits 2 r, Grønsisken 50 r, Tornirisk 6 t, Gråsisken 5 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 8 r, Rørspurv 5 t.


Høgesanger, Chrø, 11/10... årets nr 20 og den næstseneste ever (seneste 20/10).


Torsdag d. 10 oktober 2002. Vejr: ØNØ-NØ 5-6, 5/8, 25 km.

Obs: Smålom 1 t, Skarv 25 r, Skarv 10 t, Knortegås 1 r, Pibeand 3 r, Havlit 25 r, Toppet Skallesluger 7 r, Spurvehøg 2 r, Dværgfalk 1 t, Dobbeltbekkasin 1 r, Stormmåge 1 t, Huldue 2 r, Ringdue 1 r, Skovhornugle 1 r, Stor Flagspætte 1 r, Sanglærke 3 t, Landsvale 3 t, Engpiber 15 r, Rødstrubet Piber 1 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 300 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 250 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 90 r, Vindrossel 3 r, Misteldrossel 3 r, Misteldrossel 3 t, Gærdesanger 4 r, Munk 15 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 r, Gransanger 25 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 125 r, Lille Fluesnapper 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 5 r, Råge 1 r, Råge 1 t, Stær 1 r, Bogfinke 45 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 15 r, Grønsisken 25 r, Grønsisken 50 t, Tornirisk 5 r, Gråsisken 15 r, Laplandsværling 1 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 15 r.


Hvidbrynet Løvsanger, Chrø, 10/10...


Onsdag d. 9 oktober 2002. Vejr: NØ 10-8, 6-5-7/8, 20-25 km.

Obs: Skarv 25 r, Bramgås 10 t, Spurvehøg 3 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Skovsneppe 1 r, Stormmåge 2 r, Ringdue 2 r, Skovhornugle 1 r, Sanglærke 5 r, Sanglærke 5 t, Engpiber 15 r, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 60 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 125 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 45 r, Sangdrossel 30 t, Vindrossel 15 t, Misteldrossel 1 r, Gærdesanger 3 r, Munk 7 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 75 r, Råge 3 t, Bogfinke 75 r, Bogfinke 100 t, Kvækerfinke 15 r, Kvækerfinke 35 t, Grønirisk 7 r, Grønsisken 20 r, Grønsisken 60 t, Tornirisk 2 r, Gråsisken 5 r, Gråsisken 5 t, Gulspurv 3 r, Rørspurv 15 r.Tirsdag d. 8 oktober 2002. Vejr: NØ 20-10, 8/8, 10-15 km, regn en stor del af dagen (5 mm siden i nat).

Obs: Skarv 20 r, Sædgås 4 t, Bramgås 7 r, Pibeand 40 t, Krikand 1 r, Troldand 1 t, Havlit 2 t, Fløjlsand 4 t, Spurvehøg 2 r, Dværgfalk 1 r, Alm. Kjove 1 t, Hættemåge 5 t, Stormmåge 15 t, Lomvie 2 t, Ringdue 1 r, Skovhornugle 1 r, Sanglærke 2 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 60 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 30 r, Vindrossel 15 t, Misteldrossel 1 r, Gærdesanger 3 r, Munk 5 r, Gransanger 10 r, Fuglekonge 10 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 7 r, Grønsisken 5 r, Rørspurv 2 r.Mandag d. 7 oktober 2002. Vejr: mellem NØ - N; 13-11-15, 5-8/8, 25 km.

Obs: Skarv 25 r, Blisgås 7 t, Troldand 1 t, Ederfugl 25 t, Havlit 12 t, Musvåge 1 r, Hættemåge 1 t, Stormmåge 2 r, Lomvie 5 t, Sanglærke 2 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 35 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 80 r, Rødstjert 1 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 50 r, Vindrossel 15 t, Misteldrossel 1 r, Gærdesanger 2 r, Munk 5 r, Gransanger 15 r, Fuglekonge 20 r, Stær 2 r, Bogfinke 75 r, Kvækerfinke 20 r, Grønirisk 10 r, Grønsisken 15 r, Gråsisken 2 r, Rørspurv 5 r.

Fra DMI's hjemmeside: Farvandsudsigter, der gælder til tirsdag aften, udsendt kl. 17.30.
Østersøen omkring Bornholm: Kuling fra nordøst og nord, 10 til 15 m/s, tiltagende til 15 til 20 m/s.
Regn østfra med moderat sigt. Tirsdag middag nordøst, langsomt aftagende til mellem 8 og 13 m/s, samt sigtbedring bortset fra byger.

Det SKULLE være SÅ dejligt...


Søndag d. 6 oktober 2002. Vejr: ØNØ - NØ 15-18, 5-8/8, 25 km, byger (2 mm).

Obs: Skarv 30 r, Knortegås 1 r, Pibeand 1 r, Krikand 1 r, Spurvehøg 1 r, Stormmåge 3 r, Sildemåge 1 r, Lomvie 1 t, Huldue 1 r, Ringdue 3 r, Sanglærke 5 r, Landsvale 2 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 100 r, Rødstjert 1 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 100 r, Misteldrossel 3 r, Gærdesanger 5 r, Munk 10 r, Gransanger 15 r, Fuglekonge 20 r, Lille Fluesnapper 1 r, Råge 1 r, Stær 3 r, Bogfinke 60 r, Kvækerfinke 10 r, Grønsisken 5 r, Rørspurv 5 r.Lørdag d. 5 oktober 2002. Vejr: N 13 - NE 2, 8-5-7/8, 25 km.

Obs: Skarv 35 r, Skarv 15 t, Blisgås 8 t, Bramgås 1 t, Pibeand 10 r, Ederfugl 35 t, Spurvehøg 3 r, Dværgfalk 1 t, Hjejle 1 t, Hættemåge 5 t, Stormmåge 7 t, Sildemåge 2 r, Ringdue 4 r, Skovhornugle 1 r, Sanglærke 10 r, Engpiber 40 r, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 45 r, Jernspurv 60 r, Rødhals 450 r, Solsort 25 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 400 r, Misteldrossel 5 r, Gærdesanger 10 r, Munk 10 r, Gransanger 40 r, Fuglekonge 50, Løvsanger 1 r, Lille Fluesnapper 3 r, Stær 5 r, Bogfinke 125 r, Bogfinke 75 t, Kvækerfinke 15 r, Grønirisk 1 r, Stillits 1 r, Grønsisken 50 r, Grønsisken 100 t, Tornirisk 2 r, Gråsisken 8 r, Lille Korsnæb 1 r, Rørspurv 25 r.Fredag d. 4 oktober 2002. Vejr: SW 1 - S 3, 8/8, 2 km; fra 0830-1230 11 mm regn, herefter NW 10 - W 13, 6/8, 25 km.

Obs: Sortstrubet Lom 1 t, Storlom 1 t (suk), Skarv 35 r, Blisgås 1 r, Knortegås 1 t, Pibeand 35 t, Gråand 5 t, Spidsand 3 t, Spurvehøg 5 r, Dobbeltbekkasin 3 r, Skovsneppe 1 r, Stormmåge 10 t, Sildemåge 2 r, Ringdue 4 r, Skovhornugle 1 r, Mosehornugle 1 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 5 r, Landsvale 5 r, Skovpiber 3 r, Engpiber 35 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 50 r, Jernspurv 75 r, Jernspurv 25 t, Rødhals 500 r, Rødstjert 2 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 15 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 300 r, Misteldrossel 3 r, Gærdesanger 10 r, Munk 25 r, Gransanger 35 r, Løvsanger 3 r, Fuglekonge 30 r, Lille Fluesnapper 3 r, Stær 5 r, Bogfinke 125 r, Bogfinke 100 t, Kvækerfinke 30 r, Grønirisk 2 r, Grønsisken 120 r, Tornirisk 3 r, Gråsisken 10 r, Lille Korsnæb 2 r, Rørspurv 15 r.Torsdag d. 3 oktober 2002. Vejr: stille, 2/8, diset, 3 km, varmt.

Obs: Skarv 40 r, Fiskehejre 1 r, Pibeand 20 r, Gråand 5 r, Ederfugl 225 r, Spurvehøg 2 r, Strandhjejle 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Stormmåge 5 r, Sildemåge 3 r, Sølvmåge 150 r, Svartbag 15 r, Ringdue 7 r, Skovhornugle 1 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 10 r, Landsvale 75 t, Skovpiber 5 r, Engpiber 60 r, Bjergvipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 30 r, Gærdesmutte 80 r, Jernspurv 50 r, Jernspurv 100 t, Rødhals 500 r, Rødstjert 10 r, Solsort 25 r, Sangdrossel 125 r, Misteldrossel 3 r, Gærdesanger 10 r, Munk 15 r, Hvidbrynet Løvsanger 2 r, Gransanger 40 r, Løvsanger 2 r, Fuglekonge 60 r, Lille Fluesnapper 2 r, Stær 25 r, Bogfinke 140 r, Bogfinke 300 t, Kvækerfinke 20 r, Kvækerfinke 35 t, Grønirisk 3 r, Stillits 1 r, Grønsisken 35 r, Grønsisken 25 t, Tornirisk 4 r, Gråsisken 10 r, Lille Korsnæb 4 r, Rørspurv 25 r.


Hvidbrynet Løvsanger, Chrø, 3/10...


Onsdag d. 2 oktober 2002. Vejr: N - NW 2-stille, 4-5/8, 10-15 km.

Obs: Skarv 45 r, Skarv 20 t, Fiskehejre 1 t, Blisgås 75 t, Pibeand 15 r, Gråand 10 r, Spidsand 1 r, Ederfugl 40 r, Toppet Skallesluger 5 r, Spurvehøg 1 r, Strandhjejle 1 t, Alm. Ryle 1 t, Enkeltbekkasin 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Stormmåge 5 r, Sildemåge 2 r, Sølvmåge 500 r, Svartbag 15 r, Ringdue 8 r, Skovhornugle 3 r, Sanglærke 10 r, Sanglærke 25 t, Landsvale 10 r, Landsvale 150 t, Skovpiber 10 r, Skovpiber 15 t, Engpiber 80 r, Engpiber 40 t, Rødstrubet Piber 1 t, Bjergvipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 50 r, Gærdesmutte 100 r, Jernspurv 50 r, Jernspurv 200 t, Rødhals 1000 r, Rødstjert 5 r, Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl 1 1k r på Græsholm, Solsort 25 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 300 r, Vindrossel 1 r, Misteldrossel 21 r, Misteldrossel 10 t, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 20 r, Munk 15 r, Gransanger 65 r, Løvsanger 15 r, Fuglekonge 75 r, Lille Fluesnapper 3 r, Musvit 5 r, Stor Tornskade 1 r, Gråkrage 4 r, Stær 10 r, Bogfinke 250 r, Bogfinke 500 t, Kvækerfinke 25 r, Kvækerfinke 75 t, Stillits 2 r, Grønsisken 75 r, Grønsisken 100 t, Tornirisk 10 r, Gråsisken 7 r, Lille Gråsisken 2 r, Lille Korsnæb 2 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 50 r.

Den Sibirisk Sortstrubede Bynkefugl sad på Græsholmen foran alkeskjulet det meste af dagen (se billede på forsiden) og er øens nr 14 siden 1976; heraf 10 om efteråret i perioden 26/9-2/11.


Tirsdag d. 1 oktober 2002. Vejr: WNW 8-1, 7-4-8/8, 10-15 km, let regn til eftermiddag.

Obs: Skarv 30 r, Gråand 20 r, Spurvehøg 1 r, Landsvale 5 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 40 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 75 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 150 r, Rødstjert 1 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 15 r, Gærdesanger 15 r, Munk 1 r, Gransanger 25 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 35 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 5 r, Grønsisken 20 r, Gråsisken 5 r, Lille Korsnæb 4 r, Rørspurv 5 r.Mandag d. 30 september 2002. Vejr: W 8-12, 8-5/8, 18 km.

Obs: Skarv 30 r, Bramgås 4 r, Spurvehøg 1 r, Fjeldvåge 1 r, Vibe 1 r, Sildemåge 2 r, Landsvale 10 r, Engpiber 8 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 50 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 75 r, Rødstjert 1 r, Sangdrossel 10 r, Gærdesanger 15 r, Gransanger 10 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 10 r, Gråkrage 4 r, Bogfinke 75 r, Kvækerfinke 5 r, Stillits 2 r, Grønsisken 20 r, Rørspurv 1 r.Søndag d. 29 september 2002. Vejr: W 10-12, 7-8/8, 20 km.

Obs: Skarv 25 r, Fiskehejre 1 t, Knopsvane 1 r, Spurvehøg 1 r, Hættemåge 1 t, Sildemåge 1 r, Landsvale 5 r, Landsvale 10 t, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 125 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 100 r, Rødstjert 2 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 45 r, Gærdesanger 10 r, Munk 1 r, Gransanger 10 r, Fuglekonge 50 r, Grå Fluesnapper 1 r, Gråkrage 2 r, Bogfinke 150 r, Kvækerfinke 5 r, Stillits 5 r, Grønsisken 40 r, Rørspurv 2 r.Lørdag d. 28 september 2002. Vejr: NW 3 - WSW 6 (aften), 3-8/8, 25 km.

Obs: Skarv 45 r, Pibeand 20 r, Krikand 2 r, Gråand 15 r, Spidsand 1 r, Spurvehøg 6 r, Sildemåge 5 r, Ringdue 1 r, Landsvale 50 r, Landsvale 800 t, Bysvale 1 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 75 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 300 r, Rødstjert 5 r, Solsort 5 r, Sjagger 4 r, Sangdrossel 100 r, Gærdesanger 10 r, Munk 10 r, Gransanger 25 r, Løvsanger 5 r, Fuglekonge 50 r, Lille Fluesnapper 1 r, Gråkrage 4 r, Bogfinke 200 r, Kvækerfinke 10 r, Grønsisken 25 r, Lille Korsnæb 1 r, Laplandsværling 1 r, Rørspurv 4 r.Fredag d. 27 september 2002. Vejr: NØ 12 - N 3 (aften), 7-4/8, 25 km.

Obs: Smålom 3 t, Skarv 25 r, Bramgås 8 r, Bramgås 8010 t, Knortegås 10 t, Branta sp. 10030 t, Pibeand 90 t, Gråand 20 r, Gråand 3 t, Fløjlsand 2 t, Spurvehøg 10 r, Dværgfalk 1 r, Stormmåge 1 r, Sildemåge 10 r, Landsvale 15 r, Landsvale 20 t, Skovpiber 2 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 20 r, Gærdesmutte 100 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 400 r, Rødstjert 10 r, Solsort 5 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 100 r, Misteldrossel 3 r, Gærdesanger 15 r, Munk 5 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 5 r, Fuglekonge 100 r, Lille Fluesnapper 1 r, Bogfinke 200 r, Kvækerfinke 15 r, Stillits 1 r, Grønsisken 30 r, Rørspurv 3 r.

De fleste af gæssene passerede mellem 11 og 13, men mange trak ret langt nord for øen og forblev derfor ubestemte. Hovedparten var antagelig bramgæs ...


Torsdag d. 26 september 2002. Vejr: NE 8-14, 7-8/8, 20-10 km, regn fra ved 14-tiden (5 mm).

Obs: Smålom 1 t, Skarv 35 r, Pibeand 20 r, Gråand 25 r, Blå Kærhøg 1 r, Spurvehøg 15 r, Musvåge 1 r, Fjeldvåge 3 r, Tårnfalk 2 r, Dværgfalk 1 r, Vandrefalk 1 hun 1k r, Vandrefalk 1 ad t, Sildemåge 2 r, Gøg 1 r, Skovhornugle 1 r, Sanglærke 2 r, Landsvale 10 r, Landsvale 75 t, Bysvale 2 t, Skovpiber 4 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 25 r, Gærdesmutte 40 r, Jernspurv 100 r, Rødhals 350 r, Rødstjert 15 r, Solsort 10 r, Sjagger 7 r, Sangdrossel 125 r, Misteldrossel 3 r, Gærdesanger 15 r, Havesanger 2 r, Munk 5 r, Gransanger 20 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 75 r, Grå Fluesnapper 1 r, Lille Fluesnapper 1 r, Bogfinke 200 r, Kvækerfinke 25 r, Grønirisk 1 r, Stillits 1 r, Grønsisken 75 r, Laplandsværling 1 r, Rørspurv 2 r.

De fleste af rovfuglene ankom om eftermiddagen, hvor disciplinen 'ung vandrefalk driller alle de andre' blev udført i flere variationer. Guglen var desværre forsvundet.


Onsdag d. 25 september 2002. Vejr: W 4-5, 8-4/8, 15-20 km, regn (4 mm) ved solopgang.

Obs: Skarv 45 r, Pibeand 25 r, Pibeand 30 t, Gråand 30 r, Spidsand 2 r, Spurvehøg 3 r, Spurvehøg 2 t, Tårnfalk 2 r, Dværgryle 1 r, Stormmåge 1 r, Sildemåge 3 r, Høgeugle 1 r, Hedelærke 2 r, Sanglærke 5 t, Digesvale 3 t, Landsvale 150 r, Landsvale 2000 t, Bysvale 20 t, Skovpiber 15 r, Skovpiber 20 t, Engpiber 25 r, Engpiber 30 t, Hvid Vipstjert 50 r, Hvid Vipstjert 30 t, Gærdesmutte 50 r, Jernspurv 200 r, Jernspurv 150 t, Rødhals 500 r, Rødstjert 10 r, Stenpikker 1 r, Solsort 10 r, Sjagger 6 r, Sangdrossel 100 r, Sangdrossel 20 t, Misteldrossel 3 r, Gærdesanger 30 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 2 r, Munk 10 r, Gransanger 10 r, Løvsanger 30 r, Fuglekonge 100 r, Grå Fluesnapper 2 r, Lille Fluesnapper 2 r, Stor Tornskade 1 r, Gråkrage 2 r, Stær 7 r, Bogfinke 250 r, Bogfinke 300 t, Kvækerfinke 15 r, Kvækerfinke 40 t, Grønsisken 75 r, Grønsisken 300 t, Laplandsværling 2 r, Rørspurv 5 r.

Høgeuglen er ny art for Christiansø. Den opdagedes et kvarter før solnedgang på aftenens slentre-lyt-efter-phyller-tur, hvor den under en hidsig bogfinkejagt landede på en lav gren 7 m foran observatøren. Her sad den et par minutter før den forsvandt ind i Kongens Have efter et andet stykke fjerkræ. Først kl 1945 genopdagedes den - siddende på en netstang 6 m fra Møllehuset, glimtvis belyst af fyrets stråler. Opsøgende virksomhed?...


Tirsdag d. 24 september 2002. Vejr: NW 4 - W 7 (aften), 2-5/8, 25 km.

Obs: Skarv 40 r, Krikand 1 r, Gråand 5 r, Spurvehøg 2 r, Spurvehøg 1 t, Dværgfalk 1 r, Enkeltbekkasin 1 r, Stormmåge 1 r, Sildemåge 4 r, Sølvmåge 3000 r, Kaspisk Levantisk Sortehavs Steppemåge 1 1k r (cachinnans), Svartbag 35 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 5 r, Landsvale 100 r, Landsvale 400 t, Bysvale 25 t, Skovpiber 10 r, Engpiber 20 r, Rødstrubet Piber 1 r, Bjergvipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 45 r, Hvid Vipstjert 30 t, Gærdesmutte 40 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 400 r, Rødstjert 30 r, Stenpikker 1 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 70 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 30 r, Havesanger 2 r, Munk 10 r, Gransanger 8 r, Løvsanger 30 r, Fuglekonge 100 r, Grå Fluesnapper 2 r, Gråkrage 1 r, Bogfinke 200 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 4 r, Grønsisken 100 r, Lille Korsnæb 5 r, Laplandsværling 5 r, Laplandsværling 1 t, Rørspurv 10 r.

En dejlig dag ...


Mandag d. 23 september 2002. Vejr: Ø 14 - ØNØ 8 (aften), 3-7-4-7/8, 25 km, nogle byger, ialt 4 mm nedbør .

Obs: Skarv 20 r, Pibeand 4 r, Ederfugl 5 t, Spurvehøg 2 r, Dværgfalk 1 r, Stormmåge 1 r, Sildemåge 5 t, Ringdue 3 r, Sanglærke 3 r, Landsvale 5 r, Landsvale 5 t, Bysvale 1 r, Skovpiber 6 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 70 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 500 r, Rødstjert 25 r, Solsort 5 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 100 r, Vindrossel 1 r, Sivsanger 1 r, Gærdesanger 20 r, Havesanger 1 r, Munk 5 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 50 r, Grå Fluesnapper 2 r, Bogfinke 250 r, Kvækerfinke 10 r, Grønsisken 40 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 2 r.Søndag d. 22 september 2002. Vejr: Ø 10 - 16 (aften), 3-6-8/8, 20 km, mange byger, ialt 15 mm nedbør siden i går aftes (første i en måned!).

Obs: Skarv 40 r, Sædgås 805 t, Blisgås 3 t, Pibeand 30 t, Krikand 4 t, Ederfugl 5 t, Sortand 8 t, Toppet Skallesluger 4 t, Sildemåge 5 r, Ringdue 2 r, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 5 t, Landsvale 1 r, Skovpiber 15 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 20 r, Gærdesmutte 40 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 1500 r, Rødstjert 25 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 200 r, Vindrossel 2 r, Misteldrossel 2 r, Sivsanger 1 r, Gærdesanger 15 r, Havesanger 3 r, Munk 10 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 30 r, Fuglekonge 10 r, Grå Fluesnapper 3 r, Stor Tornskade 1 r, Stær 1 r, Bogfinke 200 r, Kvækerfinke 5 r, Grønsisken 45 r, Rørspurv 4 r.

Sædgæssene udgør ny dagsrekord på Chrø - hovedparten var antagelig tundrasædgæs; i hvertfald var de gæs der passerede tæt på overordentligt rossicus-agtige... De fleste paserede inden tolvtiden hvor vejret blev for regnfuldt til meningsfuld havobs.


Lørdag d. 21 september 2002. Vejr: NW 4 - E 10 (aften), 3-6-8/8, 25 km

Obs: Skarv 20 r, Bramgås 25 t, Spurvehøg 1 t, Alm. Ryle 1 t, Stormmåge 1 r, Landsvale 10 r, Landsvale 60 t, Bysvale 5 r, Bysvale 15 t, Skovpiber 1 r, Hvid Vipstjert 10 r, Hvid Vipstjert 10 t, Gærdesmutte 15 r, Rødhals 75 r, Sangdrossel 10 r, Gærdesanger 10 r, Munk 2 r, Løvsanger 15 r, Fuglekonge 3 r, Bogfinke 45 r, Kvækerfinke 1 r, Grønsisken 5 r.

De sidste bysvale-unger fløj af reden i dag ... der må være tale om en direkte afgang til Afrika


Fredag d. 20 september 2002. Vejr: WNW 6 - W 4 - NW 12 (aften), 8-3-6/8, 20-25 km, enkelte småbyger.

Obs: Skarv 22 r, Gråand 10 r, Spurvehøg 1 r, Lærkefalk 1 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 1 t, Landsvale 5 r, Landsvale 10 t, Bysvale 5 r, Skovpiber 10 t, Engpiber 4 t, Hvid Vipstjert 20 r, Hvid Vipstjert 10 t, Gærdesmutte 10 r, Rødhals 175 r, Rødstjert 1 r, Sjagger 7 r, Sangdrossel 100 r, Vindrossel 2 r, Gærdesanger 15 r, Munk 5 r, Løvsanger 25 r, Fuglekonge 3 r, Grå Fluesnapper 1 r, Bogfinke 35 r, Grønsisken 15 r, Lille Korsnæb 2 r.

Efterår?


Torsdag d. 19 september 2002. Vejr: N 5-1 - SE 2 (aften), 2/8, 25 km

Obs: Skarv 20 r, Pibeand 3 r, Gråand 10 r, Spurvehøg 1 r, Alm. Ryle 1 t, Stormmåge 2 r, Sildemåge 1 r, Landsvale 20 r, Landsvale 50 t, Bysvale 10 r, Bysvale 30 t, Skovpiber 5 r, Skovpiber 10 t, Engpiber 4 r, Engpiber 4 t, Hvid Vipstjert 20 r, Hvid Vipstjert 30 t, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 100 r, Rødstjert 5 r, Sangdrossel 15 r, Gærdesanger 30 r, Munk 3 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 45 r, Fuglekonge 5 r, Grå Fluesnapper 2 r, Bogfinke 30 r, Grønsisken 35 r, Lille Korsnæb 1 r, Laplandsværling 1 t, Rørspurv 2 r.

Indian summer?


Onsdag d. 18 september 2002. Vejr: N 4-8 - W 6 - NW 2 (aften), 4-2-4/8, 25 km

Obs: Skarv 20 r, Spurvehøg 5 r, Spurvehøg 20 t, Tårnfalk 1 r, Lærkefalk 1 r, Landsvale 25 r, Landsvale 50 t, Bysvale 15 r, Bysvale 15 t, Skovpiber 4 r, Skovpiber 5 t, Engpiber 2 t, Hvid Vipstjert 40 r, Hvid Vipstjert 25 t, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 150 r, Rødstjert 5 r, Sangdrossel 5 r, Gærdesanger 20 r, Munk 5 r, Løvsanger 50 r, Fuglekonge 2 r, Grå Fluesnapper 1 r, Bogfinke 25 r, Kvækerfinke 1 r, Grønsisken 15 t, Laplandsværling 1 r, Rørspurv 1 r.Tirsdag d. 17 september 2002. Vejr: NNW 4 - W 8 (aften), 2-8/8, 25 km

Obs: Skarv 20 r, Pibeand 1 r, Gråand 15 r, Spurvehøg 2 r, Sildemåge 1 r, Landsvale 10 r, Landsvale 20 t, Bysvale 10 r, Bysvale 15 t, Skovpiber 3 t, Engpiber 2 t, Hvid Vipstjert 25 r, Hvid Vipstjert 15 t, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 75 r, Rødstjert 10 r, Sangdrossel 3 r, Gærdesanger 20 r, Munk 3 r, Løvsanger 35 r, Fuglekonge 2 r, Grå Fluesnapper 1 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 1 r, Grønsisken 1 r.Mandag d. 16 september 2002. Vejr: N 4 -1 - W 4 (aften), 7-8/8, 25 km

Obs: Skarv 22 r, Skarv 30 t, Krikand 1 r, Gråand 26 r, Spurvehøg 2 r, Landsvale 5 r, Landsvale 15 t, Bysvale 3 r, Bysvale 5 t, Skovpiber 2 r, Engpiber 8 t, Hvid Vipstjert 25 r, Hvid Vipstjert 25 t, Gærdesmutte 10 r, Rødhals 200 r, Rødstjert 15 r, Sangdrossel 5 r, Sivsanger 1 r, Gærdesanger 30 r, Munk 10 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 30 r, Fuglekonge 2 r, Grå Fluesnapper 1 r, Lille Fluesnapper 1 r, Bogfinke 30 r, Kvækerfinke 2 r, Grønsisken 3 r, Laplandsværling 1 t.Søndag d. 15 september 2002. Vejr: N 13 - 6 (aften), 3-8-4/8, 25 km

Obs: Smålom 1 t, Skarv 25 r, Skarv 10 t, Knortegås 1 t, Gråand 7 t, Ederfugl 5 t, Spurvehøg 5 r, Stormmåge 4 t, Mosehornugle 1 r, Landsvale 5 r, Landsvale 10 t, Bysvale 5 r, Bysvale 5 t, Skovpiber 10 t, Engpiber 4 t, Hvid Vipstjert 35 r, Hvid Vipstjert 20 t, Gærdesmutte 1 r, Rødhals 60 r, Rødstjert 10 r, Sangdrossel 5 r, Gærdesanger 15 r, Havesanger 1 r, Munk 5 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 2 r, Grå Fluesnapper 2 r, Bogfinke 20 r.

Forventningen om lidt godt havtræk i den gejle og overmåde september-agtige nordenvind blev sørgeligt skuffet...


Lørdag d. 14 september 2002. Vejr: NW-NE 2-8, 3-6/8, 25 km; enkelte byger

Obs: Skarv 27 r, Pibeand 35 t, Ederfugl 5 t, Spurvehøg 7 r, Dværgfalk 1 r, Hjejle 4 t, Alm. Ryle 1 t, Sildemåge 5 r, Landsvale 20 r, Landsvale 50 t, Bysvale 10 r, Bysvale 25 t, Skovpiber 3 r, Skovpiber 5 t, Engpiber 2 t, Gul Vipstjert 5 t, Hvid Vipstjert 35 r, Hvid Vipstjert 70 t, Rødhals 250 r, Rødstjert 10 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 10 r, Gærdesanger 20 r, Havesanger 1 r, Munk 5 r, Løvsanger 25 r, Fuglekonge 2 r, Grå Fluesnapper 5 r, Lille Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 3 r, Bogfinke 10 r, Grønsisken 15 t, Lille Korsnæb 1 r.Fredag d. 13 september 2002. Vejr: E 1-2, 1-2/8, 25 km; fra først på aftenen drejende W 6, 6/8, 20 km

Obs: Nordisk Lappedykker 1 r, Skarv 25 r, Gråand 25 r, Fløjlsand 3 t, Spurvehøg 25 r, Spurvehøg 30 t, Tårnfalk 1 r, Stormmåge 2 r, Sildemåge 15 r, Skovhornugle 1 r, Mursejler 1 t, Sanglærke 1 r, Digesvale 5 t, Landsvale 100 r, Landsvale 400 t, Bysvale 25 r, Bysvale 125 t, Skovpiber 5 r, Engpiber 1 r, Gul Vipstjert 4 r, Hvid Vipstjert 30 r, Jernspurv 5 t, Rødhals 200 r, Rødstjert 25 r, Stenpikker 1 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 30 r, Gærdesanger 40 r, Havesanger 5 r, Munk 10 r, Løvsanger 75 r, Fuglekonge 3 r, Grå Fluesnapper 10 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 5 r, Stær 1 r, Bogfinke 10 r, Laplandsværling 3 t.

Årets sidste sommerdag...


Torsdag d. 12 september 2002. Vejr: E 4 - NE 1, 4-1/8, 25 km

Obs: Skarv 30 r, Spurvehøg 5 r, Sanglærke 1 r, Landsvale 5 r, Landsvale 10 t, Bysvale 3 r, Bysvale 5 t, Skovpiber 5 r, Skovpiber 5 t, Hvid Vipstjert 30 r, Rødhals 400 r, Rødstjert 20 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 15 r, Sivsanger 1 r, Gærdesanger 45 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 2 r, Munk 5 r, Løvsanger 100 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 2 r, Bogfinke 5 r, Lille Korsnæb 1 r, Laplandsværling 1 t.

I mandags døde stationens komputer med en klynken; den er nu genoplivet efter en omfattende transplation..


Onsdag d. 11 september 2002. Vejr: NE 10-13 - ENE 8, 6-3/8, 25 km

Obs: Smålom 1 t, Storlom 1 t, Skarv 30 r, Skarv 60 t, Pibeand 585 t, Gråand 25 t, Spidsand 2 t, Ederfugl 23 t, Sortand 65 t, Spurvehøg 5 r, Trane 140 t, Hjejle 1 r, Alm. Kjove 1 t, Hættemåge 2 t, Sildemåge 10 r, Sildemåge 15 t, Landsvale 3 r, Landsvale 10 t, Bysvale 5 r, Bysvale 5 t, Skovpiber 5 r, Skovpiber 10 t, Gul Vipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 20 r, Rødhals 15 r, Rødstjert 5 r, Sangdrossel 10 r, Gærdesanger 15 r, Havesanger 5 r, Munk 5 r, Løvsanger 10 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 8 r.

Endnu en 'for langt ude' storlom...


Tirsdag d. 10 september 2002. Vejr: E 6-7, 0/8, 5 km diset

Obs: Skarv 20 r, Spurvehøg 3 r, Fiskeørn 1 t, Tårnfalk 1 r, Enkeltbekkasin 1 r, Landsvale 5 r, Bysvale 10 r, Skovpiber 15 r, Gul Vipstjert 5 r, Rødhals 100 r, Rødstjert 15 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 20 r, Sivsanger 1 r, Gærdesanger 40 r, Havesanger 10 r, Munk 20 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 60 r, Grå Fluesnapper 10 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 15 r, Bogfinke 10 r.Mandag d. 9 september 2002. Vejr: E 5 - ENE 10, 6-5/8, 2-10 km

Obs: Skarv 20 r, Spurvehøg 2 r, Tårnfalk 1 r, Rødben 1 r, Stormmåge 1 r, Sildemåge 1 r, Sanglærke 1 r, Landsvale 15 r, Bysvale 20 r, Skovpiber 20 r, Gul Vipstjert 8 r, Hvid Vipstjert 30 r, Rødhals 125 r, Rødstjert 20 r, Sjagger 8 r, Sangdrossel 30 r, Sivsanger 1 r, Gærdesanger 30 r, Havesanger 10 r, Munk 10 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 40 r, Fuglekonge 3 r, Grå Fluesnapper 5 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 15 r, Stær 1 r, Bogfinke 5 r.Søndag d. 8 september 2002. Vejr: S 5, 7/8, 15 km - senere SSE 6 - E 6, 1/8, 25 km

Obs: Skarv 27 r, Krikand 7 r, Tårnfalk 1 r, Strandhjejle 1 r, Alm. Ryle 1 r, Rødben 2 r, Mudderklire 5 r, Stormmåge 1 r, Digesvale 1 r, Landsvale 10 r, Bysvale 20 r, Skovpiber 20 r, Gul Vipstjert 10 r, Hvid Vipstjert 20 r, Hvid Vipstjert 20 t, Rødhals 15 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 2 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 35 r, Græshoppesanger 1 r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 40 r, Munk 20 r, Løvsanger 30 r, Grå Fluesnapper 15 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 75 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 1 r, Tornirisk 10 r, Lille Korsnæb 1 r, Hvidvinget Korsnæb 1 r (samme), Hortulan 1 r .

34 fugle mærket.


Lørdag d. 7 september 2002. Vejr: SV 5, 0/8, 10 km - senere S 3, 2/8, 20 km

Obs: Skarv 10 r, Fiskehejre 1 t, Pibeand 3 r, Spurvehøg 1 r, Stormmåge 1 r, Sildemåge 1 r, Landsvale 10 r, Bysvale 10 r, Skovpiber 20 r, Skovpiber 10 t, Engpiber 2 r, Gul Vipstjert 5 r, Hvid Vipstjert 40 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 15 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 5 r, Sangdrossel 15 r, Gærdesanger 30 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 40 r, Munk 15 r, Løvsanger 40 r, Grå Fluesnapper 15 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 10 r, Bogfinke 5 r, Hvidvinget Korsnæb 1 grøn r, Lille Korsnæb 3 r, Hortulan 1 r.

16 fugle mærket. Den/det Hvidvingede Korsnæb er den/det første siden 1990... men ventet


Fredag d. 6 september 2002. Vejr: SV 2 senere 5 m/s, 6/8 højt og tyndt senere 0/8, sigt 25 km

Obs: Skarv 10 r, Fiskehejre 1 r, Sortklire 1 t, Landsvale 10 r, Bysvale 10 r, Skovpiber 15 r, Hvid Vipstjert 30, Gul Vipstjert 10 r, Jernspurv 1, Rødhals 20 r, Rødstjert 60, Bynkefugl 15 r, Sangdrossel 20 r, Gærdesanger 30 r, Tornsanger 5, Havesanger 40 r, Munk 20 r, Løvsanger 60 r, Grå Fluesnapper 25 r, Broget Fluesnapper 15 r, Lille Fluesnapper 3 r (1 ringm.), Lille Korsnæb 3, Bogfinke 5 r

43 fugle mærket.


Torsdag d. 5 september 2002. Vejr: E 1 m/s (torden/regn ml. 9-10), senere drej SV 5 m/s, 0-3/8 dog 8/8 ved tordenbygen, sigt 2 km senere 15 km

Obs: Skarv 10 r, Engsnarre 1 r, Landsvale 10 r, Bysvale 10 r, Skovpiber 15 r, Hvid Vipstjert 30, Gul Vipstjert 8 r, Rødhals 20 r, Rødstjert 10, Bynkefugl 15 r, Sangdrossel 10 r, Gærdesanger 30 r, Havesanger 20 r, Munk 20 r, Høgesanger 1 ringm., Løvsanger 30 r, Skovsanger 1 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 40 r, Lille Korsnæb 5, Hortulan 2

29 fugle mærket. Høgesangeren er sæsonens 8 ringm. individ. Engsnarren blev skæmt op på Plateauet tidligt om morgenen og sås (selvfølgelig) ikke siden.


Onsdag d. 4 september 2002. Vejr: SE 7 tilt. til 9 m/s, senere aft. drej. E 5 0/8, sigt 5 senere 2 km

Obs: Skarv 10 r Spurvehøg 2 r, Stormmåge 1 ad. r, Landsvale 10 r, Bysvale 10 r, Skovpiber 10 r, Gul Vipstjert 5 r, Rødhals 10 r, Rødstjert 15, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 2 r, Sangdrossel 10 r, Gærdesanger 40 r, Havesanger 5 r, Munk 10 r, Løvsanger 40 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 15 r, Rosenstær 1 1k rst, Lille Korsnæb 3

16 fugle mærket. Rosenstæren sås første gang ved 0750-tiden flyvende rundt over Møllebakken, senere siddende i et udgået fyrretræ ved Store Brønd temmelig rådvild. Den blev sidst set flyve rundt over Frederiksø ved 12-tiden. Fuglen er 3. fund af arten (alle 1k) på Christiansø dette efterår


Tirsdag d. 3 september 2002. Vejr: Vindstille senere opfrisk SE tilt. til 10 m/s 0-3/8, sigt 25 km

Obs: Skarv 20 r Spurvehøg 2, Mudderklire 5 r, Landsvale 40 r, Bysvale 20 r, Skovpiber 15 r, Gul Vipstjert 5 r, Rødhals 5 r, Rødstjert 15, Stenpikker 2 r, Sangdrossel 2 r, Gærdesanger 50 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 5 r, Munk 5 r, Løvsanger 40 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 10 r, Lille Korsnæb 3, Hortulan 2 t + 4 r.

7 fugle mærket (!!!). Efter en lille uges tid med tekniske problemer vil hjemmesiden nu igen blive opdateret dagligt.


Mandag d. 2 september 2002. Vejr: N 1-3 m/s 0-1/8, sigt 25 km

Obs: Skarv 30 r + 20 t, Fiskehejre 11 t, Grågås 28 t, Pibeand 4 t, Krikand 3 t, Spurvehøg 3 r + 7 t, Fiskeørn 3 t, Dværgfalk 1 t, Tårnfalk 1 t, Lærkefalk 2 t, Trane 2 t, Stor Præstekrave 6 t, Hjejle 3 r, Almindelig Ryle 1 t, Brushane 1 r, Lille Kobbersneppe 100 t, Hvidklire 3 t, Mudderklire 5 r, Svaleklire 1 t, Hættemåge 5 1k t, Stormmåge 1 ad. r, Fjordterne 1 r, Almindelig Kjove 1 t, Mursejler 5 r, Digesvale 3 t, Landsvale 15 t + 15 r, Bysvale 10 r, Skovpiber 15 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gul Vipstjert 10 r, Rødhals 2 r, Rødstjert 15, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 2 r, Gærdesanger 50 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 10 r, Munk 5 r, Løvsanger 40 r, Grå Fluesnapper 15 r, Broget Fluesnapper 15 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Lille Korsnæb 3, Karmindompap 2 r, Hortulan 2 t + 1 r.

29 fugle mærket.


Søndag d. 1 september 2002. Vejr: V 13 m/s drej. NV 13 m/s aft.til 5 m/s, 3-1-0/8, sigt 25 km

Obs: Skarv 10 r, Spurvehøg 2 r, Blå Kærhøg 1 t, Dværgfalk 1 r, Tårnfalk 1 r, Mudderklire 5 r, Almindelig Ryle 6 r, Svaleklire 1 t, Mursejler 5 r, Skovpiber 50 r, Hvid Vipstjert 15 r + 20 t, Gul Vipstjert 10 r, Rødhals 2 r, Rødstjert 10, Stenpikker 1 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 10 r, Løvsanger 40 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 5 r, Lille Fluesnapper 1 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Lille Korsnæb 3, Karmindompap 2 r.

6 fugle mærket (!!)


Lørdag d. 31 august 2002. Vejr: SSV 5 m/s tilt. V 13 m/s, 1-0/8, sigt 10-15 senere 25 km

Obs: Skarv 10 r, Spurvehøg 2 r, Lærkefalk 1 ad. r, Mudderklire 5 r, Skovpiber 10 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gul Vipstjert 5 r, Rødhals 2 r, Rødstjert 5, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 10 r, Løvsanger 30 r, Grå Fluesnapper 40 r, Broget Fluesnapper 5 r, Lille Korsnæb 3, Karmindompap 2 r.

9 fugle mærket (!)


Fredag d. 30 august 2002. Vejr: SV 6 m/s tilt. 10 m/s, 6-2/8, sigt 25 senere 15 km.

Obs: Skarv 10 r, Spurvehøg 5 r, Lærkefalk 1 r, Sortklire 1 t, Mudderklire 5 r, Skovpiber 20 r + 20 t, Hvid Vipstjert 30 r, Gul Vipstjert 20 r, Rødhals 5 r, Rødstjert 25, Bynkefugl 5 r, Gærdesanger 40 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 25 r, Munk 5, Skovsanger 5 r, Løvsanger 80 r, Rørsanger 5, Grå Fluesnapper 20 r, Broget Fluesnapper 10 r, Rosenstær 1 1k rst, Lille Korsnæb 5 r, Stor Korsnæb 2 r, Karmindompap 2 r, Hortulan 2 r.

26 fugle mærket. Rosenstæren fløj rundt over øen af to omgange mellem kl. 8 og 9 om morgenen, men sås ikke siden.


Torsdag d. 29 august 2002. Vejr: NNV 3-5 m/s, 0-2/8, sigt 25 km.

Obs: Skarv 20 r, Pibeand 60 t, Røhøg 1 1k t, Spurvehøg 8 r + 5 t, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 t, Hættemåge 20 t, Hvidklire 3 r, Rødben 1 r, Hjejle 1 r, Mudderklire 5 r, Skovpiber 25 r + 20 t, Hvid Vipstjert 20 r, Gul Vipstjert 20 r + 15 t, Rødhals 5 r, Rødstjert 30, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 2 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 75 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 30 r, Munk 10, Høgesanger 1 ringm., Skovsanger 5 r, Løvsanger 225 r, Rørsanger 5, Grå Fluesnapper 50 r, Broget Fluesnapper 15 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Lille Korsnæb 5 r, Stor Korsnæb 2 r, Karmindompap 1 r.

65 fugle mærket


Onsdag d. 28 august 2002. Vejr: Skiftende under 3 m/s, 0-6/8 højt og tyndt, sigt 2-5 km.

Obs: Skarv 20 r, Fiskeørn 1 t, Spurvehøg 5 r, Hvidklire 2 r, Tinksmed 2 r, Mudderklire 5 r, Skovpiber 40 r, Hvid Vipstjert 30 r, Gul Vipstjert 20 r, Rødhals 5 r, Rødstjert 35, Bynkefugl 20 r, Stenpikker 1 r, Gærdesanger 75 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 40 r, Munk 5, Høgesanger 2 r (heraf 1 ringm. og 1 samme), Skovsanger 20 r, Løvsanger 125 r, Rørsanger 10, Flodsanger 1 ringm. , Grå Fluesnapper 40, Broget Fluesnapper 50 r, Lille Fluesnapper 2 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Kernebider 1 r, Lille Korsnæb 5 r, Stor Korsnæb 2 r, Karmindompap 3 r.

57 fugle mærket. Flodsangeren blev feltobset på Fr.E og efterfølgende fanget med specialnet


Tirsdag d. 27 august 2002. Vejr: ESE 6-8, 0-1/8, 6-8 km.

Obs: Skarv 15 r, Islandsk Ryle 1 t, Tinksmed 1 r, Mudderklire 5 r, Skovpiber 40 r, Gul Vipstjert 20 r , Nattergal 2 r, Rødstjert 30 r, Bynkefugl 15 r, Gærdesanger 75 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 40 r, Munk 5, Høgesanger 2 r (1 samme), Skovsanger 15 r, Løvsanger 150 r, Sivanger 3 r, Rørsanger 10, Grå Fluesnapper 30 r, Broget Fluesnapper 40 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Stær 1 r, Kernebider 1 r, Lille Korsnæb 5 r, Hortulan 1 r .

72 fugle mærket


Mandag d. 26 august 2002. Vejr: ESE 6-8, 0-1/8, 25 km.

Obs: Skarv 10 r, Fiskeørn 1 t, Spurvehøg 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Stor Præstekrave 1 t, Skovpiber 25 r, Gul Vipstjert 20 r, Nattergal 1 r, Rødstjert 15 r, Bynkefugl 15 r, Stenpikker 2 r, Gærdesanger 40 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 40 r, Høgesanger 1 r (samme), Skovsanger 10 r, Løvsanger 50 r, Gransanger 1 r, Rørsanger 15, Sivsanger 1, Grå Fluesnapper 15 r, Broget Fluesnapper 40 r, Lille Fluesnapper 1, Rødrygget Tornskade 5 r, Lille Korsnæb 8 r, Hortulan 3 t .

44 fugle mærket


Søndag d. 25 august 2002. Vejr: ESE 6-8, 0-1/8, 25 km.

Obs: Skarv 10 r, Spurvehøg 1, Lærkefalk 1 t, Lille Regnspove 1 t, Stor Præstekrave 1 t, Hættemåge 2 r, Stormmåge 2 r, Skovhornugle 1 r, Stor Flagspætte 1 r, Skovpiber 15 r, Gul Vipstjert 10 r , Bynkefugl 5 r, Rødrygget Tornskade 10 r, Rødstjert 15 r, Gærdesanger 30 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 30 r, Høgesanger 1 r, Skovsanger 2 r, Løvsanger 40 r, Rørsanger 10 r, Sivsanger 1 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 25 r, Stor Korsnæb 5 r .

20 fugle mærket


Lørdag d. 24 august 2002. Vejr: SE 7 tilt. SE 10, 0/8, 25 km.

Obs: Skarv 10 r, Hvepsevåge 1 t, Spurvehøg 2, Sortklire 5 t, Mudderklire 2 r, Hættemåge 2 r, Stormmåge 2 r, Stor Flagspætte 1 r, Skovpiber 10 r, Gul Vipstjert 15 r , Bynkefugl 10 r, Rødstjert 15 r, Stenpikker 2 r, Gærdesanger 40 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 40 r, Høgesanger 2 ringm., Skovsanger 5 r, Løvsanger 30 r, Grå Fluesnapper 15 r, Broget Fluesnapper 25 r, Rødrygget Tornskade 15 r, Sjagger 1, Lille Korsnæb 8 r .

Blot 26 fugle mærket


Fredag d. 23 august 2002. Vejr: ENE 5 tilt. ENE 10, 0-2/8, 15 km senere 25 km.

Obs: Skarv 15 r, Spurvehøg 2, Dværgfalk 1 r, Tredækker 1 r , Brushane 1 r, Hættemåge 2 r, Stormmåge 2 r, Stor Flagspætte 1 r, Skovpiber 10 r, Skovpiber 30 t, Gul Vipstjert 15, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 2 r, Gærdesanger 60 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 40 r, Høgesanger 1 ringm., Skovsanger 5 r, Løvsanger 75 r, Gulbug 1 r, Græshoppesanger 1 r, Rørsanger 5 r, Grå Fluesnapper 15 r, Broget Fluesnapper 25 r, Rødrygget Tornskade 15 r, Sjagger 2, Lille Korsnæb 10 r, Karmindompap 1 r .

Tredækkeren regnes for samme fugl. 48 fugle mærket


Torsdag d. 22 august 2002. Vejr: ENE 8 drej. SE 6, 0-2/8, 25 km.

Obs: Skarv 10 r, Fiskeørn 2 t, Spurvehøg 2, Tredækker 1 r , Svaleklire 1 t, Tinksmed 1 r, Sortklire 1 t, Hættemåge 5 r, Stormmåge 5 r, Vendehals 1 r, Stor Flagspætte 1 r, Skovpiber 10 r, Gul Vipstjert 15, Bynkefugl 15 r, Stenpikker 2 r, Gærdesanger 50 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 20 r, Høgesanger 2 ringm., Skovsanger 5 r, Løvsanger 50 r, Grå Fluesnapper 20 r, Broget Fluesnapper 40 r, Rødrygget Tornskade 15 r, Sjagger 2, Lille Korsnæb 10 r, Karmindompap 1 r .

De to høgesangere fangedes på samme runde og sad 4 meter fra hinanden. Med de to kræ i poserne med henblik på fotografering skræmtes tredækkeren op fra plateauet kort efter !. 40 fugle mærket


Onsdag d. 21 august 2002. Vejr: SE 8, 0/8, 25 km.

Obs: Skarv 10 r, Spurvehøg 1, Dobbeltbekkasin 1 t, Svaleklire 1 t, Hvidklire 1 t, Lille Regnspove 1 t, Stor Præstekrave 1 r, Hættemåge 10 r, Stormmåge 15 r, Mursejler 2 t, Skovpiber 15 r, Skovpiber 20 t, Gul Vipstjert 20 r, Gul Vipstjert 15 t, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 1 r, Gærdesanger 35 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 20 r, Skovsanger 10 r, Løvsanger 40 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 35 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Sjagger 5, Lille Korsnæb 20 r, Karmindompap 1 r .

40 fugle mærket


Tirsdag d. 13 august 2002. Vejr: NNW 6, 8/8, 10 km.

Obs: Skarv 20 r, Hjejle 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Tinksmed 3 r, Mudderklire 6 r, Hættemåge 5 r, Stormmåge 1 r, Mursejler 20 t, Vendehals 1 r, Skovpiber 10 r, Skovpiber 10 t, Gul Vipstjert 15 r, Gul Vipstjert 10 t, Nattergal 5 r, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 5 r, Kærsanger 1 r, Rørsanger 5 r, Gulbug 15 r, Gærdesanger 60 r, Tornsanger 50 r, Havesanger 35 r, Munk 1 r, Skovsanger 35 r, Løvsanger 200 r, Grå Fluesnapper 70 r, Broget Fluesnapper 100 r, Rødrygget Tornskade 125 r, Lille Korsnæb 25 r, Karmindompap 1 r .


Mandag d. 12 august 2002. Vejr: SØ 2 - E 8, 6/8, 10 km, lummert

Obs: Skarv 20 r, Fiskeørn 1 t, Tårnfalk 1 r, Stor Præstekrave 1 t, Alm. Ryle 1 r, Tinksmed 5 r, Mudderklire 6 r, Hættemåge 8 r, Stormmåge 1 r, Rovterne 1 t, Mursejler 50 t, Skovpiber 15 r, Skovpiber 25 t, Gul Vipstjert 5 r, Gul Vipstjert 10 t, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 5 r, Kærsanger 1 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 15 r, Skovsanger 45 r, Løvsanger 50 r, Grå Fluesnapper 15 r, Broget Fluesnapper 50 r, Rødrygget Tornskade 10 r, Lille Korsnæb 15 r, Kernebider 1 r.


Søndag d. 11 august 2002. Vejr: SØ 3, 8-4-6/8, 10 km

Obs: Skarv 25 r, Krikand 2 r, Temmincks Ryle 1 r, Krumnæbbet Ryle 1 r, Alm. Ryle 3 r, Dobbeltbekkasin 2 r, Hvidklire 3 t, Tinksmed 5 r, Mudderklire 7 r, Hættemåge 7 r, Mursejler 75 t, Skovpiber 3 r, Skovpiber 10 t, Gul Vipstjert 5 r, Gul Vipstjert 8 t, Bynkefugl 15 r, Stenpikker 5 r, Rørsanger 2 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 15 r, Skovsanger 35 r, Løvsanger 40 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 40 r, Rødrygget Tornskade 10 r, Lille Korsnæb 6 r - og de(n) lokale Lundsanger(e) (1 set)...


Lørdag d. 10 august 2002. Vejr: SØ 3 - Ø 8, 7-3/8, 10 km

Obs: Skarv 25 r, Krikand 1 r, Gråand 8 r, Hjejle 1 r, Vibe 1 r, Alm. Ryle 1 r, Storspove 1 r, Tinksmed 5 r, Mudderklire 6 r, Hættemåge 8 r, Mursejler 350 t, Vendehals 1 r, Skovpiber 5 t, Gul Vipstjert 5 t, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 5 r, Sjagger 7 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 25 r, Skovsanger 60 r, Løvsanger 45 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 50 r, Rødrygget Tornskade 12 r, Rosenstær 1 1k r, Lille Korsnæb 7 r - og de(n) lokale Lundsanger(e) (1 set)...

Rosenstæren rastede det meste af dagen, men var meget omkringsigflyvende. Årets fjerde, øens 13ende (hvoraf 5 - alle 1k - om efteråret; august 4, oktober 1).Rosenstær 1k, Chrø, 10/8-02


Fredag d. 9 august 2002. Vejr: Ø 3 - ESE 8, 2-6/8, 15-20 km

Obs: Skarv 30 r, Gråand 5 r, Lille Præstekrave 1 r, Stor Præstekrave 3 r, Temmincks Ryle 1 r, Krumnæbbet Ryle 1 r, Alm. Ryle 7 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Storspove 1 r, Sortklire 1 r, Sortklire 1 t, Svaleklire 2 r, Tinksmed 7 r, Mudderklire 10 r, Hættemåge 8 r, Mursejler 250 t, Stor Flagspætte 2 r, Skovpiber 5 t, Gul Vipstjert 3 r, Gul Vipstjert 8 t, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 2 r, Sjagger 6 r, Gulbug 10 r, Høgesanger 2 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 20 r, Skovsanger 5 r, Løvsanger 30 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 15 r, Rødrygget Tornskade 3 r, Lille Korsnæb 4 r, Stor Korsnæb 3 r (samme), Kernebider 2 r, - og de lokale Lundsangere (5 set)...

En udemærket dag - den Lille Præstekrave er ikun 11te efterårsfund på Chrø (på en 'typisk' dato), hvorimod Høgesangerne er nr 174-175 om efteråret ...


Torsdag d. 8 august 2002. Vejr: Ø 4, 2/8, 20 km

Obs: Skarv 25 r, Rørhøg 1 1k r, Fiskeørn 1 1k t, Tinksmed 3 r, Mudderklire 2 r, Hættemåge 5 r, Mursejler 100 t, Stor Flagspætte 1 r, Skovpiber 1 r, Bynkefugl 1 r, Sjagger 1 r, Kærsanger 1 r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 10 r, Skovsanger 10 r, Løvsanger 45 r, Grå Fluesnapper 4 r, Broget Fluesnapper 20 r, Rødrygget Tornskade 6 r, Lille Korsnæb 4 r, Stor Korsnæb 2 r (samme) - og de lokale Lundsangere (8 set)...


Onsdag d. 7 august 2002. Vejr: NØ 11-4, 4/8, 15-20 km

Obs: Skarv 30 r, Krikand 3 r, Krikand 5 t, Gråand 10 r, Gråand 80 t, Ederfugl 3 t, Dværgryle 3 r, Svaleklire 2 r, Tinksmed 12 r, Mudderklire 6 r, Hættemåge 6 r, Alk 1 r, Mursejler 35 t, Nattergal 1 r, Sjagger 2 r, Gærdesanger 15 r, Havesanger 5 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 6 r, Broget Fluesnapper 15 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Stær 3 r, Stor Korsnæb 3 r - og de lokale Lundsangere (5 set)...

De tre Store Korsnæb sås på ned til 2m afstand - en usædvanlig iagttagelse, idet der aldrig tidligere er set Store Korsnæb på Chrø i perioden juni-august!


Tirsdag d. 6 august 2002. Vejr: ØNØ 10-13, 8-4/8, 15-20 km

Obs: Skarv 5 r, Storspove 2 t, Sortklire 1 t, Svaleklire 2 t, Tinksmed 3 r, Tinksmed 5 t, Mudderklire 2 r, Hættemåge 10 r, Mursejler 5 t, Stenpikker 1 r, Sjagger 1 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 2 r, Stær 2 r, Lille Korsnæb 2 r, Karmindompap 1 r.


Tirsdag d. 30 juli 2002. Vejr: Ø 3-7, 0-3/8, 15 km

Obs: Skarv 15 r, Småspove 1 t, Lomvie 1 r, Alk 30 r, Mursejler 35 t, Stor Flagspætte 1 r, Bynkefugl 1 r, Rørsanger 1 r på Græsholm, Gulbug 1 r på Græsholm, Broget Fluesnapper 3 r, Lille Korsnæb 1 r, Kernebider 3 r + de lokale Lundsangere (3 set)...


Mandag d. 29 juli 2002. Vejr: E 1-5, 0-1/8, 15 km

Obs: Skarv 15 r, Fiskehejre 1 r, Alm. Ryle 1 r, Mudderklire 8 r, Hættemåge 5 r, Mursejler 50 r, Broget Fluesnapper 1 r, Lille Korsnæb 2 + de lokale Lundsangere (5 set)...


Søndag d. 28 juli 2002. Vejr: stille - E 3, 0-1/8, 20 km

Obs: Rovterne 1 ad t + de lokale Lundsangere (8 set)...


Tirsdag d. 23 juli 2002. Vejr: W 13, 8-4/8, 25 km

Obs: De lokale Lundsangere var meget aktive i dag, hvorved det afsløredes at 1 par havde 4 unger, det andet 3; så der er altså 11 fugle på øen. Et par Karmindompapper afsløredes i at fodre tre udføjne unger; de er gået meget stille med dørene... .


Søndag d. 21 juli 2002. Vejr: SW 1-4, 3-8/8 15-20 km

Obs: Gøg 1 r, Rødrygget Tornskade 1 han r, Lille Korsnæb 3 r og de lokale Lundsangere.


Fredag d. 19 juli 2002. Vejr: SW 1, 8/8, byger (4 mm), senere SW 3, 7/8, 25 km

Obs: Skarv 15 r, Pibeand 6 r, Krumnæbbet Ryle 2 ad r, Alm. Ryle 6 ad r, Svaleklire 7 r, Svaleklire 2 t, Tinksmed 5 r, Tinksmed 5 t, Mursejler 35 t, Husrødstjert 1 1k (lokal ynglefugl), Lille Korsnæb 3 r og de lokale Lundsangere.


Torsdag d. 18 juli 2002. Vejr: E 7, 8 /8, 5 km, regn (12 mm), senere E 1, 6/8, 15 km

Obs: Svaleklire 1 r, Tinksmed 3 r, Mudderklire 1 r, Hættemåge 20 t, Gøg 1 r, Mursejler 15 t, Stær 15 r, Lille Korsnæb 35 r, Karmindompap 1 r. Og så de lokale Lundsangere, hvoraf der har ynglet 2 par i år, idet der i dag sås 2 par med hver 3 unger...


Lørdag d. 13 juli 2002. Vejr: E 6, 3 /8, 20 km

Obs: Det ene af de formentligt 2 par Lundsangere der yngler på øen i år fremviste deres tre haleløse, nyudfløjne unger her til morges... Det er minimum 7 eller maximum 10ende ynglefund på Ertholmene, idet der ynglede 1 par i 1985, 1-2 par i 1992, 1 par i 1993 og 3-4 par i 1997.


Div-Obs 7-12/7: Blishøne 1 r 9/7, Knarand 1 r 7/7, Splitterne 5 t 7/7, Hættemåge 125 t 7/7, Lille Korsnæb 10 r 9/7 & 20 r 10/7, Mursejler 250 r 12/7, Karmindompap 1 r 7/7.


Lørdag d. 6 juli 2002. Vejr: S 5 - SE 1 - NW 2, 6-8/8, 20 km

Obs: Skarv 22 r, Fiskeørn 1 t, Svaleklire 3 t, Tinksmed 4 t, Mudderklire 2 r, Hættemåge 25 t, Tyrkerdue 1 r, Mursejler 200 t, Husrødstjert 1 r.


Torsdag d. 4 juli 2002. Vejr: S 1 - W 4, 8-3-6/8, 5-20 km, 3 mm regn til morgen

Obs: Fiskehejre 5 t, Gravand 23 t, Sortand 15 t, Hvepsevåge 1 t, Strandskade 1 t, Vibe 10 r, Svaleklire 4 r, Tinksmed 2 t, Mudderklire 2 r, Hættemåge 100 r + 150 t, Splitterne 2 t, Mosehornugle 1 r, Mursejler 70 t, Sjagger 1 r, Pirol 1 r, Stær 50 r, Kernebider 1 r - og stadig mindst 3 lundsangere...

En tidselsommerfugl ...


Onsdag d. 3 juli 2002. Vejr: SSW-SSE 8-4, 6-8/8, 20 km

Obs: Mursejler 50 t, stadig mindst 2 lundsangere...
Alke-sæsonen er over os