Christiansø FeltstationObservationer, efterår 2007

Rød = sjælden fugl, set 0-10 gange før på Chrø                                 r = rast
Lilla = usædvanlig obs, oftest af fugle set 11-50 gange før                  t = træk
Blå = stor forekomst
Lime = tidsmæssig usædvanlig obs
Grøn = første obs denne sæson

Siden giver et uddrag af observationer begået af observatørerne på Christiansø Feltstation og gæstende/lokale fuglekikkere. Opdatering sker såvidt muligt dagligt i træktiden. Obs fra tidligere sæsoner ses her.
Mandag d. 22. oktober 2007. Vejr: ENE 1-3, 5-7/8, 25 km
Feltstationen er lukket for vinteren, efter et trækfuglemæssigt noget tyndt år. Af sjældnere fugle i 2007 kan nævnes Havørn (2; 16/4 + 4/8), Sort Glente (1 31/5), Storkjove (1 15/10), Sorthovedet Måge (1 13/5), Kærløber (1 22/8), Hærfugl (1 29/8), Storpiber (2; 20/9 + 2/10), Fuglekongesanger (2; 1/10 + 5/10), Hvidbrynet Løvsanger (2; 1 6/10 + 1 7/10), Hvidhalset Fluesnapper (1 15/5) og Rosenstær (1 3/6).

Der var ingen invasionsagtige trækbevægelser i 2007, og pga. vindforholdene kun få trækkende traner, men dog lidt gæs. Og med 105 trækkende Fjeldvåger var 2007 det bedste år for denne art siden 2001...Som det ses er antallet af Fjeldvåger på Chrø gået støt tilbage de sidste 25 år, ligesom det er fx på Falsterbo. Frem t.o.m 1994 sås der i snit 122 Fjeldvåger/år på Chrø, men kun 36 i snit 1995-2006 - med betydelig variation fra år til år. I midten af 1990erne brød lemming-cyklus'en (store lemmingår i Lapland ca hver 3-4 år) sammen, og der er nu 6-7 år mellem de store lemmingår. Lemminger og mus udgør Fjeldvågens vigtigste føde i yngletiden.Her kan ses en liste over antallet af bogførte fugle i efteråret 2007 sammenlignet med det gennemsnitlige antal efterårs-fugledage fra 1983-97. En tak til alle der støttede og bar, og til alle der bidrog med observationer i 2007.
Søndag d. 21. oktober 2007. Vejr: E-SE 6-2, 5-7/8, 25 km

Obs: Skarv 45 r, Bramgås 3 r, Knortegås 2 r, Pibeand 4 r, Havlit 7 r, Havlit 6 t, Spurvehøg 2 r, Dobbeltbekkasin 1 t, Skovsneppe 2 r, Stormmåge 3 r, Lomvie 5 r, Ringdue 2 r, Skovhornugle 1 r, Sanglærke 5 r, Engpiber 1 r, Gærdesmutte 50 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 50 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 1 r, Solsort 250 r, Sjagger 20 r, Sangdrossel 30 r, Vindrossel 100 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 400 r, Blåmejse 15 r, Musvit 25 r, Træløber 2 r, Stor Tornskade 1 r, Råge 2 r, Stær 50 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 30 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 25 r, Stillits 3 r, Grønsisken 5 r, Bjergirisk 25 r, Gråsisken 5 r, Dompap 20 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 8 r.


Lørdag d. 20. oktober 2007. Vejr: NNW-NNE 10-4, 4-7/8, 25 km

Obs: Sortstrubet Lom 1 t, Smålom 7 t, Storlom 1 t, Toppet Lappedykker 1 t, Skarv 60 r, Skarv 38 t, Fiskehejre 1 r, Fiskehejre 2 t, Sangsvane 13 t, Bramgås 3200 t, Knortegås 400 t, Branta Sp. 13000 t, Pibeand 14 t, Krikand 1 r, Krikand 1 t, Gråand 19 t, Troldand 1 r, Troldand 3 t, Ederfugl 350 t, Havlit 7 t, Sortand 33 t, Fløjlsand 8 t, Hvinand 4 t, Toppet Skallesluger 17 t, Spurvehøg 3 r, Dværgfalk 1 t, Dobbeltbekkasin 1 t, Skovsneppe 1 r, Hættemåge 1 t, Stormmåge 20 r, Stormmåge 45 t, Lomvie 30 t, Alk 9 t, Huldue 1 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 5 r, Engpiber 5 r, Skærpiber 1 r, Silkehale 7 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 40 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 35 r, Sjagger 15 r, Sangdrossel 12 r, Vindrossel 30 r, Fuglekonge 125 r, Blåmejse 8 r, Musvit 15 r, Råge 7 r, Stær 15 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 25 r, Grønsisken 8 r, Tornirisk 3 r, Bjergirisk 17 r, Gråsisken 3 r, Dompap 15 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 6 r.


Fredag d. 19. oktober 2007. Vejr: omkring N 11, 4/8, 25 km

Obs: Smålom 3 t, Skarv 55 r, Skarv 50 t, Fiskehejre 1 t, Sangsvane 2 t, Bramgås 2 r, Knortegås 2 r, Branta Sp. 1500 t, Pibeand 6 r, Pibeand 4 t, Ederfugl 60 t, Havlit 1 t, Sortand 7 t, Fløjlsand 6 t, Hvinand 2 r, Hvinand 1 t, Spurvehøg 3 r, Spurvehøg 1 t, Dobbeltbekkasin 1 r, Dværgmåge 1 t, Stormmåge 10 t, Lomvie 10 t, Ringdue 2 r, Skovhornugle 2 r, Sanglærke 4 r, Engpiber 2 r, Silkehale 8 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 40 r, Solsort 30 r, Sjagger 20 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 50 r, Rørsanger 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 30 r, Blåmejse 5 r, Musvit 10 r, Stor Tornskade 1 r, Råge 2 r, Stær 60 t, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 15 r, Grønirisk 20 r, Stillits 2 r, Grønsisken 10 r, Tornirisk 4 r, Bjergirisk 10 r, Gråsisken 8 r, Dompap 25 r, Kernebider 1 r, Snespurv 1 t, Gulspurv 12 r, Rørspurv 3 r.


Torsdag d. 18. oktober 2007. Vejr: W - NNW 6-11, 4-2-4/8, 25 km

Obs: Rødstrubet Lom 2 t, Sortstrubet Lom 2 t, Smålom 1 t, Skarv 60 r, Skarv 350 t, Bramgås 3 r, Knortegås 120 t, Pibeand 25 t, Troldand 4 t, Spurvehøg 3 r, Spurvehøg 15 t, Musvåge 1 r, Stormmåge 35 t, Huldue 1 r, Ringdue 1 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 5 r, Sanglærke 130 t, Bjerglærke 9 t, Landsvale 3 t, Engpiber 20 r, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 2 r, Silkehale 30 r, Gærdesmutte 40 r, Jernspurv 40 r, Rødhals 80 r, Ringdrossel 3 r, Solsort 50 r, Sjagger 20 r, Sangdrossel 15 r, Vindrossel 50 r, Misteldrossel 5 r, Munk 2 r, Gransanger 25 r, Fuglekonge 120 r, Blåmejse 20 r, Musvit 25 r, Træløber 2 r, Stor Tornskade 1 r, Råge 3 r, Stær 9 r, Bogfinke 55 r, Kvækerfinke 35 r, Grønirisk 25 r, Stillits 5 r, Grønsisken 20 r, Tornirisk 5 r, Bjergirisk 35 r, Gråsisken 6 r, Lille Korsnæb 1 r, Stor Korsnæb 1 r, Dompap 25 r, Snespurv 3 t, Gulspurv 6 r, Rørspurv 6 r.

Admiral 2.


Onsdag d. 17. oktober 2007. Vejr: SW 6-8, 8/8, 5-10-15 km

Obs: Skarv 70 r, Bramgås 1 r, Pibeand 12 t, Bjergand 1 t, Stor Skallesluger 1 r, Spurvehøg 1 r, Stormmåge 2 r, Sildemåge 1 r, Lomvie 15 r, Sanglærke 1 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 40 r, Ringdrossel 2 r, Solsort 20 r, Sjagger 70 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 20 r, Munk 2 r, Gransanger 3 r, Fuglekonge 30 r, Blåmejse 10 r, Musvit 10 r, Træløber 1 r, Råge 4 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 10 r, Grønsisken 100 r, Tornirisk 1 r, Bjergirisk 40 r, Gråsisken 4 r, Dompap 4 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 3 r.Tirsdag d. 16. oktober 2007. Vejr: SW 7-10, 8/8, 5 km

Obs: Sortstrubet Lom 2 t, Skarv 50 r, Bramgås 8 r, Knortegås 6 t, Spurvehøg 1 r, Stormmåge 5 r, Skovhornugle 1 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 5 r, Engpiber 1 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 35 r, Solsort 40 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 40 r, Rørsanger 1 r, Munk 1 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 60 r, Blåmejse 10 r, Musvit 15 r, Stor Tornskade 1 r, Stær 3 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 20 r, Grønirisk 15 r, Grønsisken 10 r, Bjergirisk 8 r, Gråsisken 5 r, Dompap 3 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 8 r.

Admiral 2.


Mandag d. 15. oktober 2007. Vejr: SW 3-5, 1-3/8, 15-20 km

Obs: Skarv 50 r, Blisgås 5 t, Bramgås 20 r, Knortegås 1 r, Pibeand 3 r, Havlit 2 r, Spurvehøg 2 r, Spurvehøg 3 t, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 r, Vandrefalk 1 han 1K r (samme), Alm. Ryle 3 r, Skovsneppe 1 r, Storkjove 1 r, Stormmåge 45 t, Sildemåge 1 r, Lomvie 4 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 8 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 40 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 50 r, Solsort 20 r, Sjagger 4 r, Sangdrossel 15 r, Vindrossel 30 r, Misteldrossel 1 r, Munk 4 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 30 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 20 r, Musvit 30 r, Træløber 1 r, Stor Tornskade 1 r, Råge 25 t, Stær 4 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 8 r, Grønirisk 20 r, Stillits 1 r, Grønsisken 5 r, Bjergirisk 30 r, Gråsisken 1 r, Lille Korsnæb 8 r, Dompap 3 r, Gulspurv 2 r.

Den femte Storkjove på øerne, heraf 1 i august, 1 i september og 3 i oktober.

Admiral 3, Stor Kålsommerfugl 1.


Søndag d. 14. oktober 2007. Vejr: SW 4-6, 1-3/8, 25 km

Obs: Toppet Lappedykker 1 r, Skarv 45 r, Skarv 13 t, Bramgås 9 r, Bramgås 95 t, Knortegås 25 t, Pibeand 2 r, Knarand 2 r, Troldand 7 t, Hvinand 2 r, Spurvehøg 3 r, Fjeldvåge 2 t, Vandrefalk 1 han 1K r, Dobbeltbekkasin 1 t, Hættemåge 6 t, Stormmåge 20 t, Lomvie 5 r, Skovhornugle 1 r, Mosehornugle 1 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 15 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 80 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 125 r, Solsort 150 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 50 r, Vindrossel 100 r, Misteldrossel 1 r, Rørsanger 1 r, Munk 15 r, Gransanger 8 r, Fuglekonge 300 r,Blåmejse 15 r, Musvit 20 r, Træløber 8 r, Stor Tornskade 1 r, Stær 4 r, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 15 r, Grønirisk 25 r, Stillits 1 r, Grønsisken 5 r, Tornirisk 1 r, Bjergirisk 3 r, Gråsisken 5 r, Lille Korsnæb 1 r, Dompap 25 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 5 r.

Admiral 2, Lille Kålsommerfugl 1.


Lørdag d. 13. oktober 2007. Vejr: NE 8 - N 6 - NNW 4 - NW 3, 1/8, 25 km

Obs: Sortstrubet Lom 1 t, Smålom 5 t, Skarv 50 r, Skarv 300 t, Blisgås 5 t, Bramgås 1500 t, Knortegås 11 t, Branta Sp. 900 t, Pibeand 4 t, Gråand 4 t, Troldand 1 t, Ederfugl 140 t, Havlit 8 t, Sortand 21 t, Fløjlsand 1 t, Hvinand 1 t, Toppet Skallesluger 1 t, Spurvehøg 6 r, Spurvehøg 3 t, Trane 232 t, Alm. Ryle 3 t, Skovsneppe 2 r, Alm. Kjove 2 t, Dværgmåge 1 t, Hættemåge 1 t, Stormmåge 150 t, Lomvie 25 t, Huldue 3 r, Ringdue 1 r, Skovhornugle 1 r, Mosehornugle 2 t, Sanglærke 8 r, Engpiber 8 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 30 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 50 r, Solsort 60 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 30 r, Vindrossel 80 r, Munk 8 r, Gransanger 10 r, Fuglekonge 50 r, Blåmejse 15 r, Musvit 10 r, Træløber 5 r, Stær 6 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 40 r, Kvækerfinke 20 r, Grønirisk 10 r, Stillits 3 r, Grønsisken 15 r, Tornirisk 3 r, Bjergirisk 10 r, Gråsisken 5 r, Lille Korsnæb 7 r, Dompap 10 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 4 r.

Admiral 2.


Fredag d. 12. oktober 2007. Vejr: NW 8-10 - NE 13-10-12, 8-4-6/8, 25 km

Obs: Rødstrubet Lom 1 t, Sortstrubet Lom 3 t, Smålom 8 t, Skarv 60 r, Skarv 70 t, Fiskehejre 2 t, Sædgås 9 t, Blisgås 4 t, Grågås 1 t, Knortegås 11 t, Branta Sp. 100 t, Pibeand 3 t, Krikand 2 t, Bjergand 1 t, Ederfugl 36 t, Havlit 2 r, Fløjlsand 1 t, Spurvehøg 4 r, Spurvehøg 2 t, Fjeldvåge 2 t, Fjeldvåge 7 t, Dværgfalk 1 t, Trane 260 t, Hættemåge 3 t, Stormmåge 5 t, Lomvie 8 r, Sanglærke 5 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 30 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 15 r, Misteldrossel 1 r, Munk 5 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 20 r, Skægmejse 4 r, Blåmejse 5 r, Musvit 15 r, Stor Tornskade 1 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 10 r, Stillits 1 r, Grønsisken 10 r, Gråsisken 1 r, Dompap 5 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 3 r.


Torsdag d. 11. oktober 2007. Vejr: W 4-10, 8/8, 15-20 km

Obs: Sortstrubet Lom 2 t, Smålom 1 t, Storlom 1 t, Toppet Lappedykker 1 r, Skarv 70 r, Sædgås 10 t, Blisgås 2 t, Grågås 8 t, Bramgås 26 r, Knortegås 19 t, Pibeand 35 r, Pibeand 20 t, Krikand 2 t, Gråand 2 t, Ederfugl 150 r, Sortand 30 r, Sortand 5 t, Fløjlsand 2 t, Hvinand 2 t, Spurvehøg 4 r, Spurvehøg 3 t, Fjeldvåge 13 t, Tårnfalk 3 t, Dværgfalk 1 r, Dværgfalk 2 t, Vandrefalk 1 t, Enkeltbekkasin 1 r, Hættemåge 1 t, Stormmåge 2 r, Stormmåge 4 t, Lomvie 3 r, Ringdue 3 r, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 5 r, Sanglærke 10 t, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 2 r, Silkehale 1 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 80 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 15 r, Sjagger 10 r, Sangdrossel 70 r, Vindrossel 45 r, Misteldrossel 4 r, Gransanger 5 r, Fuglekonge 90 r, Blåmejse 8 r, Musvit 15 r, Træløber 1 r, Stær 1 r, Bogfinke 30 r, Kvækerfinke 20 r, Grønirisk 40 r, Stillits 1 r, Grønsisken 20 r, Tornirisk 3 r, Bjergirisk 15 t, Lille Korsnæb 4 r, Dompap 8 r, Kernebider 2 r, Rørspurv 3 r.

Admiral 1.


Onsdag d. 10. oktober 2007. Vejr: W-WSW 3-5, 8/8, 15-20 km

Obs: Smålom 6 t, Toppet Lappedykker 1 r, Skarv 60 r, Skarv 17 t, Blisgås 46 t, Bramgås 1 r, Bramgås 13 t, Knortegås 26 r, Pibeand 8 r, Pibeand 36 t, Krikand 8 r, Krikand 16 t, Spidsand 1 t, Troldand 9 t, Havlit 1 r, Havlit 1 t, Sortand 20 r, Hvinand 3 t, Toppet Skallesluger 7 t, Spurvehøg 6 r, Dværgfalk 1 r, Dværgfalk 1 t, Strandhjejle 1 r, Alm. Ryle 1 r, Dobbeltbekkasin 1 t, Hættemåge 2 t, Stormmåge 2 t, Sildemåge 1 r, Lomvie 2 r, Ringdue 3 r, Sanglærke 10 r, Engpiber 8 r, Bjergvipstjert 1 t, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 35 r, Jernspurv 6 r, Rødhals 80 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 10 r, Sjagger 8 r, Sjagger 55 t, Sangdrossel 50 r, Vindrossel 25 r, Misteldrossel 6 r, Munk 6 r, Gransanger 10 r, Fuglekonge 90 r, Blåmejse 5 r, Musvit 15 r, Træløber 5 r, Stær 1 r, Bogfinke 60 r, Kvækerfinke 25 r, Grønirisk 8 r, Stillits 5 r, Grønsisken 30 r, Gråsisken 1 r, Lille Korsnæb 1 r, Dompap 5 r, Kernebider 2 r, Rørspurv 5 r.Tirsdag d. 9. oktober 2007. Vejr: WNW-NW 2, 1/8, 25 km

Obs: Rødstrubet Lom 1 t, Sortstrubet Lom 1 r, Sortstrubet Lom 1 t, Smålom 3 t, Skarv 40 r, Skarv 89 t, Anser Sp. 21 t, Grågås 10 t, Bramgås 2 r, Bramgås 37 t, Pibeand 27 r, Pibeand 13 t, Krikand 1 r, Krikand 1 t, Gråand 2 t, Ederfugl 35 t, Sortand 18 r, Toppet Skallesluger 26 r, Spurvehøg 4 r, Spurvehøg 5 t, Fjeldvåge 1 t, Dværgfalk 1 r, Trane 35 t, Alm. Ryle 1 t, Enkeltbekkasin 1 r, Hættemåge 4 t, Stormmåge 5 t, Sildemåge 1 r, Lomvie 1 r, Huldue 3 r, Ringdue 1 r, Skovhornugle 1 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 10 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 120 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 100 r, Solsort 60 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 45 r, Vindrossel 50 r, Misteldrossel 8 r, Munk 8 r, Gransanger 20 r, Fuglekonge 200 r, Grå Fluesnapper 1 r, Blåmejse 10 r, Musvit 20 r, Træløber 10 r, Stor Tornskade 1 r, Bogfinke 40 r, Kvækerfinke 8 r, Grønirisk 25 r, Stillits 6 r, Grønsisken 20 r, Tornirisk 2 r, Lille Korsnæb 1 r, Dompap 5 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 6 r.

Admiral 1, Lille Kålsommerfugl 2.


Mandag d. 8. oktober 2007. Vejr: WNW 10-12, 5/8, 20 km - WNW 3, 1/9, 20 km

Obs: Sortstrubet Lom 1 t, Smålom 1 t, Gråstrubet Lappedykker 1 r, Skarv 35 r, Bramgås 3 r, Bramgås 40 t, Knortegås 3 t, Pibeand 1 t, Troldand 1 r, Ederfugl 6 t, Havlit 2 r, Sortand 3 t, Fløjlsand 2 t, Toppet Skallesluger 1 t, Spurvehøg 5 r, Fjeldvåge 1 r, Dværgfalk 2 t, Stormmåge 7 t, Kaspisk Måge 1 r, Lomvie 2 r, Stor Flagspætte 1 r, Sanglærke 5 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 45 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 50 r, Solsort 30 r, Sangdrossel 40 r, Vindrossel 15 r, Munk 5 r, Gransanger 15 r, Fuglekongersanger 1 r (samme, fra 5/10), Fuglekonge 100 r, Halemejse 3 r, Blåmejse 8 r, Musvit 15 r, Træløber 1 r, Stor Tornskade 1 r, Allike 1 r, Råge 1 r, Bogfinke 35 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 5 r, Stillits 1 r, Grønsisken 15 r, Tornirisk 1 r, Dompap 5 r, Rørspurv 4 r.

Admiral 3, Lille Kålsommerfugl 2.


Søndag d. 7. oktober 2007. Vejr: WSW 2-3, 3/8, 20 km - W 5-6, 3/9, 20 km

Obs: Sortstrubet Lom 1 t, Smålom 2 r, Smålom 1 t, Skarv 40 r, Skarv 26 t, Fiskehejre 1 r, Fiskehejre 1 t, Blisgås 13 t, Bramgås 36 t, Pibeand 26 t, Krikand 1 r, Havlit 2 t, Sortand 2 t, Hvinand 1 t, Toppet Skallesluger 2 t, Spurvehøg 4 r, Fjeldvåge 1 r, Vibe 1 r, Dobbeltbekkasin 2 t, Hættemåge 3 t, Stormmåge 12 t, Lomvie 1 r, Sanglærke 10 r, Landsvale 1 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 60 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 200 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 50 r, Sjagger 10 r, Sangdrossel 125 r, Vindrossel 50 r, Misteldrossel 8 r, Gærdesanger 1 r, Munk 10 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 r, Gransanger 35 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 600 r, Blåmejse 5 r, Musvit 10 r, Træløber 4 r, Allike 1 r, Råge 28 r, Gråkrage 6 r, Stær 15 r, Bogfinke 80 r, Kvækerfinke 15 r, Grønirisk 15 r, Stillits 1 r, Grønsisken 40 r, Tornirisk 1 r, Gråsisken 1 r, Lille Korsnæb 1 r, Dompap 10 r, Kernebider 1 r, Laplandsværling 1 r, Rørspurv 10 r.

Admiral 5, Dagpåfugleøje 1.


Lørdag d. 6. oktober 2007. Vejr: N 3-4, 3/8, 25 km - NNW-NNE 2-3, 5-7/8, 25 km.

Obs: Sortstrubet Lom 1 t, Smålom 1 t, Skarv 35 r, Skarv 8 t, Fiskehejre 1 r, Anser Sp. 135 t, Bramgås 1670 t, Knortegås 1 r, Pibeand 40 r, Pibeand 5 t, Troldand 2 r, Ederfugl 175 t, Sortand 28 t, Fløjlsand 2 t, Toppet Skallesluger 20 r, Spurvehøg 5 r, Spurvehøg 8 t, Fjeldvåge 1 r, Fjeldvåge 2 t, Dværgfalk 1 t, Alm. Ryle 3 r, Hættemåge 1 t, Stormmåge 12 t, Huldue 5 r, Ringdue 100 r, Stor Flagspætte 1 r, Sanglærke 10 r, Sanglærke 10 t, Landsvale 1 r, Engpiber 20 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 100 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 125 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 40 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 100 r, Vindrossel 40 r, Misteldrossel 15 r, Munk 10 r, Fuglekongesanger 1 r (samme), Hvidbrynet Løvsanger 1 r, Gransanger 60 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 1100 r, Blåmejse 6 r, Musvit 25 r, Træløber 10 r, Stær 15 r, Bogfinke 80 r, Kvækerfinke 30 r, Grønirisk 35 r, Grønsisken 50 r, Tornirisk 5 r, Gråsisken 3 r, Lille Korsnæb 4 r, Dompap 40 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 12 r.

Admiral 10.


Fredag d. 5. oktober 2007. Vejr: ESE 6-7, 8/8, 25 km - NNW 3, 2/8, 25 km.

Obs: Sortstrubet Lom 1 t, Smålom 1 t, Storlom 1 t, Skarv 35 r, Skarv 135 t, Anser Sp. 40 t, Blisgås 178 t, Grågås 4 r, Grågås 2 t, Bramgås 4 r, Bramgås 1 t, Pibeand 30 r, Pibeand 40 t, Troldand 1 t, Ederfugl 25 t, Sortand 7 r, Sortand 3 t, Fløjlsand 6 t, Blå Kærhøg 1 t, Spurvehøg 8 r, Spurvehøg 84 t, Musvåge 2 t, Fjeldvåge 58 t (heraf 12 1K + 6 ad) + 2 r, Dværgfalk 3 t, Vandrefalk 1 t, Trane 206 t, Stor Præstekrave 1 t, Alm. Kjove 1 t, Hættemåge 1 t, Stormmåge 15 r, Stormmåge 15 t, Ringdue 3 r, Natravn 1 r, Sanglærke 5 r, Sanglærke 10 t, Landsvale 5 r, Engpiber 15 r, Skærpiber 1 r, Bjergvipstjert 1 t, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 200 r, Solsort 20 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 100 r, Vindrossel 20 r, Misteldrossel 8 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 1 r, Munk 5 r, Fuglekongesanger 1 r, Gransanger 30 r, Fuglekonge 250 r, Lille Fluesnapper 1 r, Blåmejse 5 r, Musvit 15 r, Træløber 6 r, Stor Tornskade 1 r, Stær 16 r, Bogfinke 100 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 20 r, Stillits 1 r, Grønsisken 40 r, Tornirisk 5 r, Gråsisken 1 r, Lille Korsnæb 2 r, Dompap 5 r, Rørspurv 8 r, .

Admiral 10, Stor Kålsommerfugl 1.


Torsdag d. 4. oktober 2007. Vejr: SSE 1-3, 3/8, 25 km - SE 2, 5/8, 25 km.

Obs: Sortstrubet Lom 1 t, Smålom 3 t, Gråstrubet Lappedykker 2 r, Skarv 35 r, Skarv 52 t, Fiskehejre 3 t, Grågås 2 r, Bramgås 2 r, Knortegås 1 r, Pibeand 45 r, Krikand 1 t, Sortand 15 r, Sortand 3 t, Fløjlsand 2 t, Spurvehøg 5 r, Spurvehøg 2 t, Fjeldvåge 1 r, Fjeldvåge 2 t, Dværgfalk 1 t, Vandrefalk 1 r, Vandrefalk 1 t, Strandhjejle 2 r, Alm. Ryle 9 r, Dobbeltbekkasin 2 t, Hættemåge 4 t, Stormmåge 25 r, Stormmåge 50 t, Sildemåge 1 r, Kaspisk Måge 1 r, Huldue 3 r, Huldue 15 t, Ringdue 10 r, Skovhornugle 1 r, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 5 r, Sanglærke 10 t, Landsvale 10 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 50 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 300 r, Rødstjert 1 r, Solsort 20 r, Sangdrossel 125 r, Vindrossel 3 r, Misteldrossel 10 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 2 r, Munk 15 r, Gransanger 75 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 450 r, Lille Fluesnapper 1 r, Blåmejse 10 r, Musvit 25 r, Træløber 8 r, Stor Tornskade 1 r, Stær 2 r, Bogfinke 100 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 30 r, Stillits 1 r, Grønsisken 75 r, Tornirisk 20 r, Gråsisken 10 r, Lille Korsnæb 6 r, Dompap 3 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 10 r.

Admiral 5, Dagpåfugleøje 1, Gråsæl 1 (samme).


Onsdag d. 3. oktober 2007. Vejr: NNW-NW 1-3, 8-3-5/8, 25+ km.

Obs: Rødstrubet Lom 5 t, Sortstrubet Lom 7 t, Skarv 40 r, Skarv 300 t, Fiskehejre 2 t, Anser Sp. 190 t, Blisgås 100 t, Bramgås 625 t, Knortegås 615 t, Anser/Branta Sp. 300 t, Pibeand 130 t, Krikand 23 t, Gråand 7 t, Troldand 1 t, Ederfugl 31 t, Sortand 26 t, Fløjlsand 2 t, Toppet Skallesluger 17 t, Rørhøg 2 t, Blå Kærhøg 2 t, Spurvehøg 6 r, Spurvehøg 38 t, Dværgfalk 1 r, Trane 520 t, Strandhjejle 1 t, Enkeltbekkasin 1 r, Hættemåge 5 t, Stormmåge 11 r, Stormmåge 15 t, Sildemåge 1 r, Lomvie 1 r, Ringdue 52 r, Skovhornugle 2 r, Stor Flagspætte 1 r, Hedelærke 2 r, Sanglærke 5 r, Sanglærke 20 t, Landsvale 4 t, Skovpiber 2 r, Engpiber 30 r, Bjergvipstjert 3 t, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 40 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 300 r, Rødstjert 1 r, Solsort 15 r, Sjagger 8 r, Sangdrossel 200 r, Vindrossel 10 r, Misteldrossel 8 r, Gærdesanger 2 r, Munk 25 r, Gransanger 90 r, Fuglekonge 1100 r, Lille Fluesnapper 3 r, Blåmejse 40 r, Musvit 100 r, Træløber 15 r, Stor Tornskade 1 r, Stær 6 r, Bogfinke 150 r, Kvækerfinke 25 r, Grønirisk 10 r, Stillits 5 r, Grønsisken 50 r, Tornirisk 10 r, Gråsisken 5 r, Lille Korsnæb 1 r, Dompap 1 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 15 r.

Admiral 4, Dagpåfugleøje 2.


Tirsdag d. 2. oktober 2007. Vejr: Mellem W - N, 0-3, 8-4-6/8, 20-25 km.

Obs: Sortstrubet Lom 1 t, Smålom 1 t, Skarv 40 r, Skarv 11 t, Knopsvane 1 r, Anser Sp. 170 t, Pibeand 10 r, Pibeand 30 t, Krikand 8 t, Skeand 1 r, Ederfugl 150 r, Sortand 8 r, Sortand 12 t, Toppet Skallesluger 6 t, Blå Kærhøg 2 t, Spurvehøg 6 r, Spurvehøg 4 t, Fjeldvåge 14 t, Dværgfalk 1 t, Vandrefalk 1 t, Grønbenet Rørhøne 1 r, Trane 330 t, Strandhjejle 6 t, Islandsk Ryle 1 t, Skovsneppe 1 r, Hættemåge 2 t, Stormmåge 3 r, Sildemåge 2 r, Hedelærke 3 r, Sanglærke 10 r, Landsvale 7 r, Storpiber 1 t, Skovpiber 4 r, Engpiber 50 r, Hvid Vipstjert 25 r, Gærdesmutte 30 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 1500 r, Rødstjert 10 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 20 r, Sjagger 8 r, Sangdrossel 300 r, Vindrossel 25 r, Misteldrossel 6 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 1 r, Munk 20 r, Gransanger 250 r, Fuglekonge 1000 r, Lille Fluesnapper 6 r, Blåmejse 5 r, Musvit 5 r, Træløber 1 r, Stær 6 r, Bogfinke 200 r, Kvækerfinke 35 r, Grønirisk 15 r, Grønsisken 100 r, Tornirisk 15 r, Gråsisken 1 r, Lille Korsnæb 1 r, Dompap 1 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 10 r.

Admiral 1, Kålsommerfugl sp. 1, Gråsæl 1 (sa. samme).


Mandag d. 1. oktober 2007. Vejr: WSW 5-6, 8/8, 20 km - W 3-4, 5/8, 20 km.

Obs: Skarv 35 r, Knopsvane 8 t, Anser Sp. 25 t, Sædgås 235 t, Blisgås 215 t, Bramgås 19 t, Pibeand 35 t, Krikand 1 r, Krikand 2 t, Spidsand 2 t, Troldand 3 r, Troldand 5 t, Sortand 12 r, Spurvehøg 20 r, Dværgfalk 3 t, Lærkefalk 1 r, Alm. Ryle 1 r, Skovsneppe 2 r, Stormmåge 1 r, Sildemåge 2 r, Hedelærke 3 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 10 r, Bysvale 1 r, Skovpiber 2 r, Engpiber 50 r, Bjergvipstjert 2 r, Hvid Vipstjert 16 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 40 r, Rødhals 900 r, Rødstjert 2 r, Ringdrossel 3 r, Solsort 80 r, Sjagger 10 r, Sangdrossel 800 r, Vindrossel 15 r, Misteldrossel 15 r, Gærdesanger 3 r, Munk 15 r, Fuglekongesanger 1 r, Gransanger 20 r, Fuglekonge 350 r, Grå Fluesnapper 1 r, Blåmejse 10 r, Musvit 15 r, Gråkrage 4 r, Stær 12 r, Bogfinke 250 r, Kvækerfinke 35 r, Grønirisk 2 r, Stillits 1 r, Grønsisken 100 r, Tornirisk 2 r, Lille Korsnæb 3 r, Dompap 1 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 20 r.


Søndag d. 30. september 2007. Vejr: S 8-10, 8/8, byger, 10 km - SSW 4, 6/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 25 r, Anser Sp. 650 t, Sædgås 220 t, Blisgås 25 t, Bramgås 3 t, Pibeand 85 t, Krikand 10 t, Spidsand 2 t, Bjergand 35 t, Sortand 44 t, Fløjlsand 2 t, Hvinand 1 t, Spurvehøg 20 r, Tårnfalk 2 r, Lærkefalk 1 r, Vandrefalk 1 r, Hjejle 4 t, Vibe 1 t, Alm. Ryle 1 r, Dobbeltbekkasin 3 t, Skovsneppe 6 r, Stormmåge 3 r, Sildemåge 6 r, Ringdue 7 r, Mosehornugle 2 r, Mursejler 4 t, Hedelærke 1 r, Sanglærke 35 r, Landsvale 1 t, Skovpiber 4 r, Engpiber 40 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 300 r, Rødstjert 2 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 50 r, Sjagger 25 r, Sangdrossel 1200 r, Vindrossel 6 r, Misteldrossel 4 r, Gærdesanger 4 r, Havesanger 1 r, Munk 15 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 6 r, Fuglekonge 200 r, Broget Fluesnapper 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 40 r, Stær 2 r, Bogfinke 200 r, Kvækerfinke 30 r, Stillits 1 r, Grønsisken 80 r, Tornirisk 1 r, Lille Korsnæb 5 r, Dompap 1 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 10 r.

Admiral 1


Lørdag d. 29. september 2007. Vejr: E 9-10, 6/8, 15 km - SE 15, 8/8, byger/regn, 10 km.

Obs: Skarv 20 r, Fiskehejre 1 t, Sædgås 60 t, Bramgås 3 t, Spurvehøg 20 r, Fiskeørn 1 r, Dværgfalk 1 r, Skovsneppe 2 r, Stormmåge 3 r, Sildemåge 5 r, Ringdue 2 r, Skovhornugle 1 r, Sanglærke 35 r, Landsvale 1 r, Skovpiber 5 r, Engpiber 40 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 12 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 400 r, Rødstjert 2 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 40 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 400 r, Vindrossel 1 r, Misteldrossel 4 r, Havesanger 1 r, Munk 12 r, Gransanger 15 r, Fuglekonge 450 r, Blåmejse 1 r, Musvit 5 r, Træløber 2 r, Stær 4 r, Bogfinke 200 r, Kvækerfinke 25 r, Grønirisk 3 r, Stillits 3 r, Grønsisken 100 r, Rørspurv 5 r.


Fredag d. 28. september 2007. Vejr: NE - ENE 15,8/8, byger, 2-5 km.

Obs: Skarv 7 r, Skarv 15 t, Krikand 12 r, Toppet Skallesluger 16 r, Spurvehøg 7 r, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 r, Alm. Ryle 1 t, Stormmåge 10 r, Sildemåge 15 r, Huldue 1 r, Ringdue 20 r, Hedelærke 1 r, Engpiber 20 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 100 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 50 r, Misteldrossel 3 r, Gærdesanger 1 r, Gransanger 4 r, Fuglekonge 100 r, Træløber 1 r, Stær 7 r, Bogfinke 100 r, Kvækerfinke 20 r, Grønsisken 10 r, Tornirisk 2 r, Rørspurv 6 r.


Torsdag d. 27. september 2007. Vejr: NE 5-11, 5-8/8, 15-10 km.

Obs: Skarv 25 r, Skarv 45 t, Troldand 15 t, Toppet Skallesluger 3 r, Rørhøg 1 t, Blå Kærhøg 1 r, Spurvehøg 10 r, Tårnfalk 1 r, Dobbeltbekkasin 1 t, Stormmåge 1 t, Huldue 35 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 3 r, Landsvale 8 r, Skovpiber 2 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 80 r, Rødstjert 1 r, Sjagger 8 r, Sangdrossel 60 r, Gærdesanger 1 r, Gransanger 10 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 50 r, Bogfinke 45 r, Kvækerfinke 10 r, Grønsisken 35 r, Tornirisk 12 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 1 r.

Admiral 1


Onsdag d. 26. september 2007. Vejr: Skiftende SW-S-NW 2, 4/8, 10-20 km.

Obs: Skarv 25 r, Ederfugl 12 r, Spurvehøg 10 r, Tårnfalk 1 r, Alm. Ryle 2 r, Ringdue 2 r, Skovhornugle 3 r, Sanglærke 5 t, Landsvale 25 r, Skovpiber 5 r, Engpiber 5 r, Rødstrubet Piber 1 t, Hvid Vipstjert 35 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 250 r, Rødstjert 12 r, Solsort 5 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 100 r, Misteldrossel 1 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 5 r, Havesanger 3 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 5 r, Fuglekonge 100 r, Grå Fluesnapper 3 r, Lille Fluesnapper 2 r, Blåmejse 1 r, Træløber 1 r, Stær 20 r, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 25 r, Grønirisk 3 r, Stillits 1 r, Grønsisken 20 r, Tornirisk 15 r, Lille Korsnæb 8 r, Rørspurv 2 r.

Gråsæl 1 r, Lille Ildfugl 1, Stor Kålsommerfugl 3, Lille Kålsommerfugl 5, Admiral 2.


Tirsdag d. 25. september 2007. Vejr: morgen SSE 4-5, 7/8, 10 km. Eftermiddag SW 5, 8/8 5 km, regn. Aften W 5, 7/8, 25 km.

Obs: Skarv 25 r, Spurvehøg 2 r, Svartbag 30 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 5 t, Landsvale 12 r, Skovpiber 5 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 450 r, Rødstjert 4 r, Solsort 5 r, Sjagger 4 r, Sangdrossel 300 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 5 r, Munk 2 r, Gransanger 5 r, Fuglekonge 100 r, Grå Fluesnapper 8 r, Broget Fluesnapper 5 r, Stær 1 r, Bogfinke 25 r, Grønirisk 1 r, Grønsisken 25 r, Tornirisk 12 r, Lille Korsnæb 2 r.


Mandag d. 24. september 2007. Vejr: SSE 3-4, 0/8, 15 km - S 3-4, 2/8, diset, 10 km. Aften S 5-6, 1/8, 20 km.

Obs: Skarv 25 r, Toppet Skallesluger 9 r, Spurvehøg 3 r, Tårnfalk 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Hættemåge 3 r, Stormmåge 2 r, Ringdue 3 r, Stor Flagspætte 1 r, Sanglærke 50 t, Landsvale 10 r, Skovpiber 5 r, Engpiber 8 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 8 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 350 r, Rødstjert 5 r, Solsort 3 r, Sjagger 6 r, Sangdrossel 300 r, Gærdesanger 5 r, Havesanger 2 r, Munk 5 r, Gransanger 8 r, Løvsanger 3 r, Fuglekonge 125 r, Grå Fluesnapper 5 r, Lille Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 10 r, Gråkrage 4 r, Bogfinke 25 r, Kvækerfinke 10 r, Stillits 3 r, Grønsisken 15 r, Tornirisk 4 r, Rørspurv 5 r.


Søndag d. 23. september 2007. Vejr: SSW 3-4 ,0/8, 20 km, - S 3, 0/8, 20 km. Til aften SSE 5, 8/8 tyndt, 25 km.

Obs: Skarv 40 r, Pibeand 12 t, Ederfugl 12 r, Spurvehøg 1 r + 7 t, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 t, Lærkefalk 1 t, Dobbeltbekkasin 1 r, Mursejler 1 r, Sanglærke 2 t, Digesvale 3 t, Landsvale 100 t, Bysvale 20 t, Skovpiber 5 t, Engpiber 3 r, Skærpiber 1 r, Gul Vipstjert 1 r, Bjergvipstjert 1 t, Hvid Vipstjert 30 t, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 400 r, Rødstjert 20 r, Stenpikker 1 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 1 r, Misteldrossel 8 t, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 12 r, Havesanger 1 r, Munk 12 r, Gransanger 10 r, Løvsanger 40 r, Fuglekonge 200 r, Grå Fluesnapper 15 r, Broget Fluesnapper 1 r, Stær 10 r, Bogfinke 75 r, Kvækerfinke 50 r, Grønirisk 1 r, Stillits 3 r, Grønsisken 80 r, Tornirisk 12 r, Lille Korsnæb 2 r, Rørspurv 12 r.


Lørdag d. 22. september 2007. Vejr: morgen WSW 5-6, 8/8 tyndt, 10 km.

Obs: Skarv 25 r, Ederfugl 20 r, Hvepsevåge 1 t, Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 1 r, Lomvie 1 r, Alk 1 r, Mursejler 1 r, Landsvale 12 r, Bysvale 1 r, Skovpiber 4 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 50 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 60 r, Rødhals 75 r, Rødstjert 2 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 10 r, Havesanger 2 r, Munk 6 r, Gransanger 3 r, Fuglekonge 50 r, Grå Fluesnapper 3 r, Lille Fluesnapper 2 r, Stær 2 r, Bogfinke 100 r, Kvækerfinke 15 r, Grønirisk 1 r, Grønsisken 100 t, Tornirisk 15 t, Lille Korsnæb 4 r, Rørspurv 2 r.


Fredag d. 21. september 2007. Vejr: morgen SW 8-10, 8/8, 10 km.

Obs: Skarv 25 r, Ederfugl 15 r, Spurvehøg 1 r, Stormmåge 5 r, Ringdue 3 r, Landsvale 6 r, Skovpiber 4 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 50 r, Rødstjert 1 r, Sjagger 1 r, Gærdesanger 15 r, Havesanger 1 r, Munk 5 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 60 r, Grå Fluesnapper 1 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 3 r, Grønsisken 10 r, Tornirisk 3 r.


Torsdag d. 20. september 2007. Vejr: morgen SW 8-10, 8/8, 10 km, småregn.

Obs: Skarv 15 r, Pibeand 7 t, Ederfugl 18 r, Spurvehøg 2 r, Dværgfalk 1 t, Ringdue 3 r, Landsvale 10 r, Bysvale 3 r, Storpiber 1 r, Skovpiber 8 r, Gul Vipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 50 r, Rødstjert 2 r, Ringdrossel 1 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 5 r, Løvsanger 12 r, Fuglekonge 100 r, Grå Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 1 r, Træløber 1 r, Bogfinke 15 r, Grønsisken 15 r.


Onsdag d. 19. september 2007. Vejr: morgen NW 9-11, 0/8, 25 km.

Obs: Skarv 30 r, Skarv 25 t, Pibeand 2 r, Hvepsevåge 1 t, Spurvehøg 2 r, Dværgfalk 1 t, Mursejler 1 t, Landsvale 15 r, Bysvale 2 t, Skovpiber 8 r, Skærpiber 1 r, Gul Vipstjert 2 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 12 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 150 r, Rødstjert 10 r, Sangdrossel 1 r, Misteldrossel 1 r, Sivsanger 1 r, Gærdesanger 10 r, Munk 8 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 200 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 1 r, Træløber 1 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 1 r, Grønsisken 20 r, Tornirisk 8 r.


Tirsdag d. 18. september 2007. Vejr: morgen NW 2-4, 8/8, 5 km, småregn.

Obs: Skarv 15 r, Gråand 2 r, Ederfugl 10 r, Toppet Skallesluger 3 r, Spurvehøg 3 r, Fiskeørn 1 t, Tårnfalk 1 r, Lærkefalk 1 t, Alm. Ryle 1 t, Hvidklire 1 t, Svaleklire 1 t, Ringdue 2 r, Digesvale 3 t, Landsvale 25 t, Skovpiber 5 t, Rødstrubet Piber 1 t, Gul Vipstjert 1 t, Hvid Vipstjert 50 t, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 40 r, Rødhals 200 r, Rødstjert 12 r, Bynkefugl 1 r, Sjagger 25 r, Sangdrossel 5 r, Misteldrossel 3 t, Sivsanger 2 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 1 r, Munk 12 r, Løvsanger 200 r, Fuglekonge 300 r, Grå Fluesnapper 30 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 8 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 50 r, Grønsisken 200 r, Grønsisken 1100 t, Rørspurv 2 t.


Mandag d. 17. september 2007. Vejr: morgen SW 8-10, 1-2/8, 15 km, senere WSW 7-9, 8/8, 15 km.

Obs: Skarv 20 r, Ederfugl 6 r, Spurvehøg 2 r, Tårnfalk 1 r, Ringdue 3 r, Landsvale 5 r, Skovpiber 3 r, Gul Vipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 6 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 90 r, Rødstjert 2 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 12 r, Tornsanger 1 r, Munk 8 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 100 r, Broget Fluesnapper 2 r, Musvit 5 r, Træløber 1 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 5 r, Grønsisken 50 r.


Søndag d. 16. september 2007. Vejr: morgen W 7-8, 6-7/8, 25 km, dis over Bornholm.

Obs: Krikand 3 r, Ederfugl 20 r, Toppet Skallesluger 4 r, Spurvehøg 2 r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Ringdue 2 r, Digesvale 1 r, Landsvale 10 r, Skovpiber 2 r, Gul Vipstjert 2 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 50 r, Rødstjert 5 r, Stenpikker 2 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 2 r, Munk 5 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 100 r, Lille Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 1 r, Træløber 2 r, Kvækerfinke 5 r.


Lørdag d. 15. september 2007. Vejr: morgen WNW 18, 6-7/8, 30 km.

Obs: Ederfugl 25 r, Toppet Skallesluger 3 r, Spurvehøg 2 r, Musvåge 1 r, Digesvale 1 r, Landsvale 10 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 10 r, Rødstjert 2 r, Gærdesanger 2 r, Løvsanger 5 r, Fuglekonge 5 r, Grå Fluesnapper 2 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 2 r.


Fredag d. 14. september 2007. Vejr: WSW 4, 7-8/8, 30 km sigt, - WSW 12.

Obs: Skarv 15 r, Skarv 5 t, Krikand 15 t, Ederfugl 25 t, Spurvehøg 1 r, Musvåge 1 r, Alm. Ryle 2 r, Hvidklire 1 r, Sildemåge 3 r, Gøg 1 r, Digesvale 1 r, Landsvale 10 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 50 r, Rødhals 100 r, Rødstjert 10 r, Stenpikker 2 r, Sangdrossel 2 r, Gærdesanger 3 r, Havesanger 5 r, Munk 8 r, Løvsanger 50 r, Fuglekonge 150 r, Grå Fluesnapper 6 r, Lille Fluesnapper 1 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 10 r, Grønsisken 10 r.


Torsdag d. 13. september 2007. Vejr: morgen NNW 3-4, 30 km, 1/8 - NNE 2. Aften WSW 4, 0/8.

Obs: Gråand r, Spurvehøg 3 r, Tårnfalk 1 r, Stor Præstekrave 1 r, Ringdue 2 r, Landsvale 10 r, Bysvale 5 r, Skovpiber 1 r, Gul Vipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 50 r, Rødhals 150 r, Rødstjert 20 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 10 r, Havesanger 1 r, Munk 30 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 20 r, Fuglekonge 50 r, Grå Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 2 r, Kvækerfinke 5 r, Grønsisken 5 r.


Onsdag d. 12. september 2007. Vejr: WNW 5-6, 20 km, 7-8/8 - WNW 10.

Obs: Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 1 r, Stor Flagspætte 1 r, Landsvale 10 r, Bysvale 10 r, Skovpiber 5 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 60 r, Rødhals 100 r, Rødstjert 10 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 5 r, Munk 40 r, Løvsanger 30 r, Fuglekonge 120 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 3 r, Kvækerfinke 10 r, Grønsisken 20 r, Tornirisk 1 r.


Tirsdag d. 11. september 2007. Vejr: NNW 3-4, 30 km, 2-4/8, senere aftagende fra N

Obs: Toppet Skallesluger 1 r, Spurvehøg 2 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 1 r, Strandhjejle 1 r, Hvidklire 1 r, Stormmåge 2 r, Sildemåge 5 r, Mursejler 1 r, Stor Flagspætte 2 r, Landsvale 10 r, Skovpiber 10 r, Gul Vipstjert 2 r, Hvid Vipstjert 20 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 100 r, Rødstjert 2 r, Gærdesanger 10 r, Munk 10 r, Løvsanger 30 r, Fuglekonge 50 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 2 r, Kvækerfinke 10 r, Grønsisken 20 r.


Mandag d. 10. september 2007. Vejr: W 8-9, 8/8 regn til kl 15, 15-20 km, - SW 12-14 - W 2, 30 km.

Obs: Krikand 1 r, Spurvehøg 2 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 1 r, Ringdue 2 r, Landsvale 10 r, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 5 r, Hvid Vipstjert 20 r, Gærdesmutte 1 r, Rødhals 150 r, Sjagger 2 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 1 r, Munk 50 r, Løvsanger 30 r, Fuglekonge 100 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 2 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 10 r, Grønsisken 20 r.


Søndag d. 9. september 2007. Vejr: morgen NNW 10, 30 km, 7-8/8. Senere aftagende fra NW.

Obs: Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 1 r, Stor Præstekrave 1 r, Stormmåge 2 r, Landsvale 10 r, Skovpiber 20 r, Gul Vipstjert 15 r, Rødhals 10 r, Rødstjert 3 r, Bynkefugl 1 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 5 r, Munk 2 r, Skovsanger 2 r, Løvsanger 100 r, Fuglekonge 15 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 10 r, Kvækerfinke 2 r, Grønsisken 20 r, Laplandsværling 3 t.


Lørdag d. 8. september 2007. Vejr: morgen NW 4-5, 30 km, lunt, 6/8. Senere opfriskende fra W.

Obs: Hvidklire 1 r, Skovpiber 10 r, Gul Vipstjert 2 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 100 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 10 r, Munk 1 r, Løvsanger 50 r, Fuglekonge 50 r, Grå Fluesnapper 10 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 8 r, Kvækerfinke 10 r, Grønsisken 20 r.


Fredag d. 7. september 2007. Vejr: morgen NNW 4-5, 30 km, 1/8, +dug, ikke koldt.

Obs: Krikand 4 r, Tinksmed 1 r, Natravn 1 r, Stor Flagspætte 1 r, Landsvale 20 r, Bysvale 10 r, Hvid Vipstjert 10 r, Rødhals 20 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 2 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 1 r, Munk 5 r, Løvsanger 20 r, Fuglekonge 50 r, Grå Fluesnapper 10 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 8 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Kvækerfinke 10 r, Grønsisken 20 r.


Torsdag d. 6. september 2007. Vejr: morgen W 1-2, 30 km, 2/8, ret lunt og meget dug.

Obs: Stormmåge 3 r, Landsvale 20 r, Skovpiber 2 r, Gul Vipstjert 2 r, Hvid Vipstjert 30 r, Rødhals 40 r, Rødstjert 10 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 5 r, Havesanger 1 r, Munk 10 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 20 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 5 r, Grønirisk 1 r, Grønsisken 20 r.


Onsdag d. 5. september 2007. Vejr: NNE 3-4, 40 km. Køligt. 0/8.

Obs: Rørhøg 1 r, Spurvehøg 2 r, Stor Præstekrave 1 r, Hjejle 3 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Hvidklire 2 r, Mudderklire 1 r, Ringdue 2 r, Stor Flagspætte 2 r, Landsvale 10 r, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 2 r, Hvid Vipstjert 3 r, Rødhals 30 r, Rødstjert 40 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 3 r, Gærdesanger 10 r, Havesanger 1 r, Munk 10 r, Løvsanger 50 r, Fuglekonge 5 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 5 r, Grønsisken 5 r, Tornirisk 4 r.

Jørgen Rabøl, der var den eneste fuglekikker på øen, så en mulig Ringnæbbet Måge 1K: Der sås en Ringnæbbet Måge 1K på Lilleø, fløj mod Græsholm. Stod sammen med Sølvmåger, meget klart mindre men alligevel meget mere "bulky" end Stormmåge. Osse mere klumpet i flugten end Stormmåge. Kraftigt næb - lidt a la Gråmåge med lyserød basis og velafsat sort yderste halvdel. Halebånd og sort-agtigt vindebagkant som unge Stornmåge var prominent.. Fuld beskrivelse forventes sendt til SU.


Tirsdag d. 4. september 2007. Vejr: NW 9-10, køligt, 1/8, 35 km, senere NNE 3-4.

Obs: Spurvehøg 2 r, Fiskeørn 1 t, Hvidklire 2 r, Mudderklire 1 r, Digesvale 1 r, Landsvale 10 r, Bysvale 10 r, Skovpiber 10 r, Gul Vipstjert 10 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 30 r, Rødstjert 5 r, Stenpikker 1 r, Gærdesanger 5 r, Havesanger 1 r, Munk 5 r, Løvsanger 50 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 5 r, Grønsisken 15 r, Korsnæb sp. 3 r.


Mandag d. 3. september 2007. Vejr: WNW 8-9, 30 km, 7/8 - senere NW 12-13, 1/8.

Obs: Spurvehøg 1 r, Strandskade 1 r, Stor Flagspætte 1 r, Digesvale 1 r, Landsvale 10 r, Bysvale 10 r, Skovpiber 5 r, Hvid Vipstjert 8 r, Rødhals 10 r, Rødstjert 3 r, Gærdesanger 10 r, Munk 1 r, Løvsanger 30 r, Fuglekonge 2 r, Grå Fluesnapper 8 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 8 r, Rødrygget Tornskade 2 r, Grønsisken 3 r.


Søndag d. 2. september 2007. Vejr: WSW 10-12, 30 km, 7/8.

Obs: Spurvehøg 2 r, Sildemåge 1 r, Ringdue 2 r, Landsvale 10 r, Bysvale 10 r, Skovpiber 5 r, Rødhals 3 r, Rødstjert 2 r, Gærdesanger 5 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 3 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 3 r, Grønirisk 1 r, Grønsisken 10 r, Tornirisk 3 r.


Lørdag d. 1. september 2007. Vejr: morgen N 7-8, 50 km, 1/8. Stille sidst på eft.

Obs: Spurvehøg 1 r, Strandhjejle 7 t, Stormmåge 3 r, Sildemåge 2 r, Rovterne 1 t, Stor Flagspætte 1 r, Gærdesmutte 2 r, Rødhals 10 r, Rødstjert 5 r, Gærdesanger 10 r, Munk 1 r, Løvsanger 20 r, Fuglekonge 2 r, Grå Fluesnapper 5 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 5 r, Rødrygget Tornskade 1 r.

Jørgen Rabøl, der var den eneste fuglekikker på øen, så en overflyvende, mulig Sibirisk Tundrahjejle. Beskrivelse forventes sendt til SU.


Fredag d. 31. august 2007. Vejr: NNW 3-4, 30 km, køligt, 5/8.

Obs: Skarv 10 r, Krikand 10 t, Spurvehøg 1 r, Fiskeørn 1 t, Strandskade 1 r, Lille Kobbersneppe 1 r, Hvidklire 1 r, Mudderklire 3 r, Rovterne 1 t, Vendehals 1 r, Stor Flagspætte 1 r, Landsvale 20 r, Bysvale 20 r, Skovpiber 15 r, Gul Vipstjert 5 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 20 r, Rødstjert 15 r, Bynkefugl 1 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 1 r, Munk 10 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 50 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 15 r, Kvækerfinke 1 r, Grønsisken 2 r, Tornirisk 5 r.


Torsdag d. 30. august 2007. Vejr: NW 8-9, 25 km, 3/8.

Obs: Mudderklire 1 r, Stor Flagspætte 2 r, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 5 r, Hvid Vipstjert 10 r, Rødhals 20 r, Rødstjert 3 r, Bynkefugl 3 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 2 r, Munk 2 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 50 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 2 r, Rødrygget Tornskade 1 r.


Onsdag d. 29. august 2007. Vejr: NW 10, 30 km, 1/8.

Obs: Spurvehøg 1 r, Hærfugl 1 r, Gul Vipstjert 2 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 1 r, Gærdesanger 5 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 3 r.


Tirsdag d. 28. august 2007. Vejr: NW 10, 100 km, 0/8.

Obs: Svaleklire 1 r, Vendehals 1 r, Skovpiber 2 r, Rødhals 10 r, Rødstjert 5 r, Gærdesanger 10 r, Havesanger 2 r, Munk 3 r, Løvsanger 10 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 10 r.


Mandag d. 27. august 2007. Vejr: NW 9-11, 20 km, 6-8/8.

Obs: Skarv 15 r, Toppet Skallesluger 1 r, Spurvehøg 1 r, Mudderklire 1 r, Sildemåge 1 r, Digesvale 5 r, Skovpiber 6 r, Gul Vipstjert 3 r, Rødhals 1 r, Rødstjert 3 r, Stenpikker 1 r, Gærdesanger 25 r, Havesanger 4 r, Munk 6 r, Skovsanger 2 r, Løvsanger 30 r, Grå Fluesnapper 12 r, Broget Fluesnapper 10 r, Rødrygget Tornskade 2 r, Grønsisken 3 r.


Søndag d. 26. august 2007. Vejr: Frisk til hård W-NW, 3-8/8, 20 km. Kl 07-08 regnbyger.

Obs: Knopsvane 2 r, Spurvehøg 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Hvidklire 1 r, Mudderklire 1 r, Ringdue 2 r, Mursejler 1 r, Digesvale 8 r, Skovpiber 5 r, Skovpiber 5 t, Gul Vipstjert 10 r, Rødhals 1 r, Rødstjert 10 r, Stenpikker 2 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 50 r, Tornsanger 8 r, Havesanger 10 r, Munk 8 r, Skovsanger 2 r, Løvsanger 80 r, Grå Fluesnapper 15 r, Broget Fluesnapper 15 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Tornirisk 10 r.


Lørdag d. 25. august 2007. Vejr: W 6-8, 7/8, 20 km.

Obs: Skarv 15 r, Krikand 1 r, Gråand 15 r, Hvepsevåge 1 r, Spurvehøg 1 r, Mudderklire 1 r, Skovpiber 20 r + 10 t, Rødhals 10 r, Rødstjert 25 r, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 5 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 20 r, Havesanger 25 r, Munk 20 r, Skovsanger 5 r, Løvsanger 200 r, Grå Fluesnapper 50 r, Broget Fluesnapper 50 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Tornirisk 2 r.


Fredag d. 24. august 2007. Vejr: meget svag vind, 8/8, 500 m.

Obs: Skarv 15 r + 10 t, Tårnfalk 1 r, Vendehals 3 r, Skovpiber 15 r, Gul Vipstjert 10 r, Rødhals 12 r, Rødstjert 25 r, Bynkefugl 8 r, Stenpikker 2 r, Sjagger 18 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 80 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 50 r, Munk 25 r, Skovsanger 10 r, Løvsanger 800 r, Grå Fluesnapper 30 r, Broget Fluesnapper 120 r, Rødrygget Tornskade 50 r, Stær 2 r.


Torsdag d. 23. august 2007. Vejr: NE 4-5, 8/8, 10 km. 06.30-07.30 byger.

Obs: Hjejle 1 r, Hvidklire 1 r, Tinksmed 2 r, Vendehals 1 r, Skovpiber 10 r, Gul Vipstjert 10 r, Nattergal 2 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 100 r, Stenpikker 8 r, Sjagger 20 r, Græshoppesanger 1 r, Sivsanger 10 r, Rørsanger 2 r, Gulbug 8 r, Gærdesanger 100 r, Tornsanger 150 r, Havesanger 150 r, Munk 1 r, Skovsanger 10 r, Løvsanger 100 r, Grå Fluesnapper 50 r, Broget Fluesnapper 800 r, Rødrygget Tornskade 30 r, Stær 3 r.


Onsdag d. 22. august 2007. Vejr: NE 6-8, 2/8, 10 km.

Obs: Gråand 2 r, Spurvehøg 1 r, Stor Præstekrave 1 r, Kærløber 1 r, Hvidklire 3 r, Tinksmed 4 r, Vendehals 1 r, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 5 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 1 r, Sivsanger 1 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 3 r, Havesanger 30 r, Skovsanger 15 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 30 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 30 r, Rødrygget Tornskade 2 r, Tornirisk 30 r.


Tirsdag d. 21. august 2007. Vejr: NE 10, 8/8, 10 km.

Obs: Spurvehøg 1 r, Hvidklire 1 r, Vendehals 1 r, Skovpiber 5 t, Gul Vipstjert 10 r, Nattergal 1 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 5 r, Sjagger 1 r, Gulbug 5 r, Høgesanger 2 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 3 r, Havesanger 30 r, Skovsanger 20 r, Løvsanger 150 r, Grå Fluesnapper 20 r, Broget Fluesnapper 80 r, Rødrygget Tornskade 15 r, Tornirisk 15 r, Hortulan 5 r.

Efterårets 3. og 4. Høgesanger.


Mandag d. 20. august 2007. Vejr: morgen ESE 7-8, 2o km, 5/8. Senere vekslende skydække og mod aften ENE og lidt dryp.

Obs: Aftenfalk 1 t, Skovpiber 10 r, Gul Vipstjert 20 r, Rødhals 1 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 5 r, Sjagger 1 r, Gærdesanger 100 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 20 r, Skovsanger 50 r, Løvsanger 150 r, Grå Fluesnapper 20 r, Broget Fluesnapper 60 r, Rødrygget Tornskade 3 r.


Søndag d. 19. august 2007. Vejr: morgen SSE 4-5 m, 25 km, 4/8, ret lunt. Senere tiltagende til ESE 7-9, 1-6/8, 20 km.

Obs: Krikand 3 r, Toppet Skallesluger 1 r, Svaleklire 4 r, Mudderklire 7 r, Vendehals 1 r, Stor Flagspætte 1 r, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 5 r, Nattergal 1 r, Rødstjert 3 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 5 r, Græshoppesanger 1 r, Høgesanger 1 r, Gærdesanger 150 r, Tornsanger 50 r, Havesanger 10 r, Munk 1 r, Skovsanger 20 r, Løvsanger 500 r, Grå Fluesnapper 30 r, Broget Fluesnapper 15 r, Rødrygget Tornskade 15 r.


Lørdag d. 18. august 2007. Vejr: W 6-7-5, 25 km, 2/8.

Obs: Skarv 35 r, Spurvehøg 1 r, Lærkefalk 1 r, Rødben 4 t, Hvidklire 1 t, Hættemåge 1 r, Stormmåge 1 r, Ringdue 2 r, Vendehals 1 r, Stor Flagspætte 1 r, Digesvale 5 r, Skovpiber 5 r, Rødhals 1 r, Nattergal 1 r, Husrødstjert 1 r, Kærsanger 1 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 20 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 2 r, Skovsanger 8 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 200 r, Grå Fluesnapper 8 r, Broget Fluesnapper 40 r, Rødrygget Tornskade 6 r.


Fredag d. 17. august 2007. Vejr: morgen: W 10-12, 20 km, 3/8. Senere W drejende SW-S, 12-13, byger. Aften SW 7-8, 6-7/8, byger, 20 km.

Obs: Fiskeørn 1 r, Skovpiber 2 r, Gul Vipstjert 1 r, Gærdesanger 5 r, Havesanger 5 r, Skovsanger 5 r, Løvsanger 30 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 30 r, Rødrygget Tornskade 2 r.


Torsdag d. 16. august 2007. Vejr: morgen: SSE 10, 15-20 km, 6-7/8 (regn 04-06). Senere drejende W 12-15.

Obs: Spurvehøg 1 r, Svaleklire 2 r, Ringdue 2 r, Mursejler 40 r, Vendehals 1 r, Skovpiber 2 r, Bynkefugl 2 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 5 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 50 r, Grå Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 50 r, Rødrygget Tornskade 6 r.


Onsdag d. 15. august 2007. Vejr: SSE 10, 20 km, 6-7/8.

Obs: Mursejler 20 r, Gul Vipstjert 1 r, Bynkefugl 2 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 1 r, Løvsanger 10 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 30 r, Rødrygget Tornskade 5 r.


Tirsdag d. 14. august 2007. Vejr: morgen: W 3, 10 km, 6-7/8. Senere stille, sol og varmt med god sigt.

Obs: Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 1 r, Alm. Ryle 2 r, Svaleklire 3 r, Mudderklire 1 r, Hættemåge 1 r, Rovterne 1 ad + 1 1K t, Ringdue 3 r, Stor Flagspætte 2 r, Skovpiber 10 r, Gul Vipstjert 3 r, Nattergal 10 r, Bynkefugl 2 r, Sivsanger 2 r, Kærsanger 2 r, Rørsanger 40 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 50 r, Skovsanger 5 r, Løvsanger 150 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 50 r, Rødrygget Tornskade 30 r, Karmindompap 3 r, Hortulan 1 r.


Mandag d. 13. august 2007. Vejr: morgen: NW 3, 15-20 km, 6-7/8. Retsen af dagen sol og 0-2/8.

Obs: Spurvehøg 1 r, Svaleklire 1 r, Tinksmed 1 r, Mudderklire 7 r, Splitterne 1 t, Ringdue 2 r, Mursejler 1 r, Stor Flagspætte 2 r, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 2 r, Nattergal 2 r, Bynkefugl 1 r, Sjagger 3 r, Kærsanger 2 r, Gulbug 20 r, Gærdesanger 50 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 50 r, Skovsanger 30 r, Løvsanger 150 r, Grå Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 3 r, Rødrygget Tornskade 30 r, Karmindompap 2 r.


Søndag d. 12. august 2007. Vejr: morgen stille, tåget, efter middag mest 2/8 og sigt 5-10 km. Aften 6-7/8 og VNV 2. Varmt.

Obs: Fiskehejre 3 t, Aftenfalk 3 1K r, Hvidklire 1 r, Gøg 1 r, Mursejler 5 r, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 5 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 3 r, Sjagger 3 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 10 r, Løvsanger 100 r, Grå Fluesnapper 20 r, Broget Fluesnapper 50 r, Rødrygget Tornskade 3 r.


Lørdag d. 11. august 2007. Vejr: morgen: NE 3-4, 10 km, 2/8. Senere mere skyet, og midt på dagen 0/8 og varmt. Til aften stille, og tiltagende dis med mindre end 1km sigt og 8/8. .

Obs: Alm. Ryle 5 r, Hvidklire 6 r, Svaleklire 1 r, Tinksmed 1 r, Ringdue 1 r, Skovpiber 10 r, Gul Vipstjert 5 r, Nattergal 1 r, Bynkefugl 1 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 100 r, Havesanger 50 r, Skovsanger 10 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 15 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 80 r, Rødrygget Tornskade 5 r.


Fredag d. 10 august 2007. Vejr: morgen: NNE 2, 500-1000 m, 8/8, fugtig-varmt. Sidst på eft. opklaring og kortvarigt 0/8, aften E 3-4, 6/8, 10 km.

Obs: Pibeand 1 r, Spurvehøg 1 r, Aftenfalk 1 1K r, Mudderklire 1 r, Ringdue 1 r, Nattergal 1 r, Bynkefugl 2 r, Gulbug 1 r, Høgesanger 1 r, Gærdesanger 5 r, Havesanger 20 r, Skovsanger 20 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 10 r, Grå Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 10 r, Rødrygget Tornskade 3 r.


Torsdag d. 9. august 2007. Vejr: morgen: NE 4-5, 500-1000 m sigt, tåget/overskyet. Ved middagstid lettede tågen og så 0-2/8 det mest af dagen. Henunder aften 5-8/8, enkelte dryp.

Obs: Pibeand 1 r, Spurvehøg 1 r, Ringdue 1 r, Stor Flagspætte 1 r, Bynkefugl 2 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 2 r, Havesanger 20 r, Skovsanger 10 r, Løvsanger 1 r, Grå Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 5 r, Rødrygget Tornskade 3 r.


Onsdag d. 8. august 2007. Vejr: morgen ENE 2-5-3, 0-3-0/8, varmt, sigt 10-20 km.

Obs: Alm. Ryle 1 r, Hvidklire 1 r, Tinksmed 1 r, Mudderklire 4 r, Rovterne 1 ad + 1 1K t, Stenpikker 1 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 3 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 2 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 15 r, Rødrygget Tornskade 10 r.


Tirsdag d. 7. august 2007. Vejr: ESE 6-7, 0/8, 12-15 km, varmt.

Obs: Hjejle 2 r, Tinksmed 1 t, Sanglærke 1 r, Rødstjert 1 r, Stenpikker 10 r, Græshoppesanger 1 r, Gærdesanger 10 r, Skovsanger 10 r, Løvsanger 10 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 5 r, Rødrygget Tornskade 5 r.


Mandag d. 6. august 2007. Vejr: Morgen E 1, 20 km, 0/8. Om aftenen SE 4-5.

Obs: Svaleklire 2 r, Tinksmed 2 r, Ringdue 2 r, Husrødstjert 1 r, Broget Fluesnapper 2 r.


Søndag d. 5. august 2007. Vejr: Morgen SW 1-2, 20 km, 0/8, senere SE - S.

Obs: Svaleklire 5 t, Skovpiber 1 r, Gul Vipstjert 1 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 1 r, Sjagger 2 r, Gulbug 1 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Kernebider 1 r.


Lørdag d. 4. august 2007. Vejr: Morgen NW 4-5, 1/8, 20 km. Senere W 3-4.

Obs: Havørn 1 2k t, Fiskeørn 1 t, Tinksmed 1 t, Gul Vipstjert 1 r, Stenpikker 2 r, Gulbug 2 r.


Fredag d. 3. august 2007. Vejr: Morgen Stille, 8/8, finregn, 10-15 km. Senere NW 4-5, 1/8, 20 km..

Obs: Fiskehejre 4 t, Krikand 6 t, Strandhjejle 1 t, Vibe 15 t, Alm. Ryle 2 r, Sortklire 1 t, Hvidklire 1 t, Svaleklire 1 t, Mudderklire 5 r, Hættemåge 100 t, Rovterne 1 ad t, HF Terne 20 t, Gøg 2 r, Mursejler 10 t, Stor Flagspætte 1 r, Gulbug 2 r, Skovsanger 10 r, Løvsanger 10 r, Broget Fluesnapper 3 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Karmindompap 6 r.


Torsdag d. 2. august 2007. Vejr: Morgen SW 7-8, 1/8, 20 km. Senere SSE 4-5, 7/8.

Obs: Bla. Gøg 1 r, Sjagger 2 r, Gulbug 1 r, Karmindompap 1 r.