Christiansø FeltstationAktuelle observationer

Rød = sjælden fugl, set 0-10 gange før på Chrø 
Lilla = usædvanlig obs, oftest af fugle set 11-50 gange før 
Blå = stor forekomst
Lime = tidsmæssig usædvanlig obs
Grøn = første obs denne sæson

r = rast, t = træk, L = lokal, f = hun, m = han

Siden giver et uddrag af observationer begået af observatører på Christiansø Feltstation og gæstende/lokale fuglekiggere. Observationer fra tidligere sæsoner ses her.

 

21/10 2012

Obs: Sule 1 ad r, Skarv 20 r, Knopsvane L, Knortegås 3 r, Gråand L, Ederfugl L, Toppet Skallesluger L, Spurvehøg 6 r, Vandrefalk 1 r, Sølvmåge L, Svartbag L, Huldue 1 r, Ringdue 250 r, Skovhornugle 1 r, Stor Flagspætte 1 r, Sanglærke 5 r, Landsvale 1 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 75 r, Manchurernattergal 1 r (samme), Olivenskovdrossel 1 1k r, Solsort 45 r, Sjagger 50 r, Sangdrossel 50 r, Vindrossel 10 r, Misteldrossel 5 r, Fuglekongesanger 1 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 r, Gransanger 12 r, Fuglekonge 80 r, Blåmejse 10 r, Musvit 25 r, Gråkrage L, Stær 15 r, Gråspurv L, Bogfinke 75 r, Kvækerfinke 10 r, Stillits 2 r, Grønsisken 25 r, Bjergirisk 15 r, Gråsisken 10 r, Lille Korsnæb 8 r, Dompap 2 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 5 r,
Olivenskovdrossel (Catharus ustulatus) - endnu ny fugleart for Danmark. Foto: Mikkel Lausten.


Olivenskovdroslen yngler i det nordlige Nordamerika, og overvintrer normalt fra Mexico mod syd til Argentina. Den sås senest på øen 30. oktober.

 

 

20/10 2012

Obs: Rødstrubet Lom 2 t, Skarv 20 r, Knopsvane L, Sædgås 1 r, Krikand 1 r, Gråand L, Ederfugl L, Toppet Skallesluger L, Spurvehøg 3 r, Dværgfalk 1 t, Vandrefalk 1 r, Dobbeltbekkasin 2 r, Sølvmåge L, Svartbag L, Huldue 1 r, Ringdue 6 r, Skovhornugle 2 r, Stor Flagspætte 1 1k r, Sanglærke 10 t, Engpiber 1 t, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 325 r, Manchurernattergal 1 r (samme), Husrødstjert 1 r, Husrødstjert 1 m r, Solsort 60 r, Sjagger 4 r, Sangdrossel 100 r, Vindrossel 20 r, Misteldrossel 5 r, Rørsanger 1 r, Munk 3 r, Brun Løvsanger 1 r, Gransanger 30 r, Fuglekonge 1100 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 m 1k r, Blåmejse 8 r, Musvit 25 r, Træløber 4 r, Sortkrage 1 r, Gråkrage L, Stær 35 r, Gråspurv L, Skovspurv 2 r, Bogfinke 60 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 3 r, Stillits 1 r, Grønsisken 60 t, Tornirisk 1 r, Bjergirisk 12 r, Gråsisken 8 r, Dompap 2 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 5 r,

 

 

19/10 2012

Obs: Sule 1 ad r, Skarv 15 r, Knopsvane L, Sædgås 1 r, Knortegås 3 r, Gråand L, Ederfugl L, Toppet Skallesluger L, Spurvehøg 2 r, Vandrefalk 1 1k r, Dobbeltbekkasin 1 r, Sølvmåge L, Svartbag L, Skovhornugle 1 r, Sanglærke 3 t, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 75 r, Manchurernattergal 1 r (samme), Solsort 175 r, Sangdrossel 100 r, Vindrossel 25 r, Misteldrossel 1 r, Fuglekongesanger 1 r, Gransanger 10 r, Fuglekonge 175 r, Lille Fluesnapper 1 1k r, Blåmejse 10 r, Musvit 35 r, Træløber 3 r, Stor Tornskade 1 r, Råge 10 r, Gråkrage L, Stær 20 r, Gråspurv L, Bogfinke 75 r, Kvækerfinke 10 r, Stillits 1 r, Grønsisken 25 t, Gråsisken 4 r, Lille Korsnæb 2 r, Dompap 2 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 3 r,

 

 

18/10 2012

Obs: Rødstrubet Lom 1 t, Sule 1 ad r, Skarv 20 r, Knopsvane L, Sædgås 3 r, Bramgås 3 r, Knortegås 3 r, Pibeand 1 r, Gråand L, Ederfugl L, Havlit 1 r, Havlit 5 t, Toppet Skallesluger L, Spurvehøg 2 r, Fjeldvåge 1 f ad r, Vandrefalk 1 1k r, Stormmåge 25 r, Sølvmåge L, Svartbag L, Lomvie 1 r, Lomvie 5 t, Sanglærke 8 t, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 12 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 30 r, Manchurernattergal 1 r (samme), Solsort 65 r, Sjagger 1 t, Sangdrossel 80 r, Vindrossel 15 r, Misteldrossel 1 r, Misteldrossel 1 t, Gærdesanger 1 r, Munk 3 r, Gransanger 5 r, Fuglekonge 100 r, Blåmejse 10 r, Musvit 35 r, Træløber 5 r, Allike 3 r, Råge 25 t, Gråkrage L, Stær 10 r, Gråspurv L, Skovspurv 2 r, Bogfinke 40 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 2 r, Stillits 2 r, Grønsisken 160 t, Gråsisken 1 r, Lille Korsnæb 1 r, Dompap 1 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 3 r,

 

 

17/10 2012

Obs: Rødstrubet Lom 2 t, Sule 1 ad r, Knopsvane L, Knopsvane 2 ad r, Knopsvane 3 1k r, Sædgås 2 r, Bramgås 1 r, Bramgås 15 t, Knortegås 1 1k r, Knortegås 2 ad r, Gråand L, Ederfugl L, Toppet Skallesluger L, Spurvehøg 5 r, Fjeldvåge 1 f ad r, Fjeldvåge 2 t, Dværgfalk 1 t, Vandrefalk 2 1k r, Dværgmåge 12 r, Hættemåge 1 t, Stormmåge 20 r, Sølvmåge L, Svartbag L, Lomvie 5 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 15 r, Sanglærke 9 t, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 35 r, Solsort 70 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 80 r, Vindrossel 25 r, Misteldrossel 1 r, Munk 1 f r, Hvidbrynet Løvsanger 1 r, Gransanger 10 r, Fuglekonge 80 r, Blåmejse 10 r, Musvit 25 r, Træløber 2 r, Råge 1 t, Sortkrage 1 r, Gråkrage L, Stær 7 r, Gråspurv L, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 20 r, Grønirisk 2 r, Stillits 3 r, Grønsisken 5 r, Grønsisken 60 t, Bjergirisk 10 t, Gråsisken 1 t, Lille Korsnæb 3 r, Dompap 2 r, Kernebider 5 r, Laplandsværling 1 t, Gulspurv 2 r, Rørspurv 1 r,

 

 

16/10 2012

Obs: Gråstrubet Lappedykker 1 r, Sule 1 ad r, Skarv 20 r, Knopsvane L, Knopsvane 2 ad r, Knopsvane 3 1k r, Sædgås 5 t, Blisgås 300 t, Knortegås 3 t, Pibeand 6 r, Gråand L, Ederfugl L, Fløjlsand 1 t, Toppet Skallesluger L, Spurvehøg 5 r, Spurvehøg 5 t, Musvåge 1 t, Vandrefalk 2 r, Vandrefalk 1 t, Dobbeltbekkasin 1 t, Dværgmåge 330 t, Stormmåge 15 t, Sølvmåge L, Svartbag L, Lomvie 7 t, Alk 1 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 10 t, Engpiber 5 t, Hvid Vipstjert 11 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 70 r, Rødstjert 1 m r, Solsort 100 r, Sangdrossel 200 r, Vindrossel 20 r, Gransanger 15 r, Fuglekonge 60 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 m 1k r, Grå Fluesnapper 1 r, Blåmejse 15 r, Musvit 40 r, Træløber 5 r, Gråkrage L, Stær 5 r, Gråspurv L, Bogfinke 30 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 7 r, Stillits 1 r, Grønsisken 20 r, Grønsisken 65 t, Tornirisk 1 t, Gråsisken 3 t, Lille Korsnæb 1 r, Dompap 1 f r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 4 r,

 

 

15/10 2012

Obs: Sule 1 ad r, Skarv 15 r, Knopsvane L, Blisgås 125 t, Krikand 3 r, Gråand L, Ederfugl L, Toppet Skallesluger L, Spurvehøg 6 r, Dobbeltbekkasin 2 r, Dværgmåge 1 1k r, Dværgmåge 1 ad r, Hættemåge 1 1k r, Sølvmåge L, Svartbag L, Ringdue 2 r, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 12 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 50 r, Solsort 100 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 225 r, Vindrossel 20 r, Munk 1 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 r, Gransanger 5 r, Fuglekonge 100 r, Grå Fluesnapper 1 r, Blåmejse 20 r, Musvit 50 r, Træløber 5 r, Allike 3 r, Råge 30 t, Gråkrage L, Stær 15 r, Gråspurv L, Bogfinke 30 r, Kvækerfinke 10 r, Stillits 1 r, Grønsisken 2 r, Dompap 1 r, Gulspurv 7 r, Rørspurv 6 r,

 

 

14/10 2012

Obs: Sule 1 ad r, Knopsvane L, Blisgås 83 t, Knortegås 3 r, Pibeand 3 r, Krikand 1 r, Gråand L, Ederfugl 15 r, Ederfugl 4 t, Fløjlsand 1 t, Toppet Skallesluger L, Spurvehøg 2 r, Dværgmåge 1 1k r, Dværgmåge 3 ad r, Hættemåge 1 1k r, Sildemåge 1 ad r, Sølvmåge L, Svartbag L, Lomvie 2 r, Huldue 1 r, Ringdue 6 r, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 10 r, Landsvale 1 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 50 r, Manchurernattergal 1 1k r, Rødstjert 1 f r, Solsort 250 r, Sjagger 4 r, Sangdrossel 350 r, Vindrossel 25 r, Misteldrossel 1 r, Munk 5 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 r, Gransanger 4 r, Fuglekonge 100 r, Grå Fluesnapper 1 r, Lille Fluesnapper 1 r, Blåmejse 15 r, Musvit 40 r, Allike 2 r, Gråkrage L, Stær 30 r, Gråspurv L, Bogfinke 25 r, Bogfinke 200 t, Kvækerfinke 75 r, Kvækerfinke 100 t, Grønirisk 1 r, Stillits 4 r, Grønsisken 5 r, Grønsisken 100 t, Tornirisk 1 r, Gråsisken 2 r, Lille Korsnæb 1 r, Dompap 2 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 2 r,
Manchurernattergal (Luscinia sibilans) - en ny fugleart for Danmark. Foto: Mikkel Lausten.


Manchurernattergalen yngler fra det sydlige Sibirien og videre øst på til Okhotsk og overvintrer normal i Sydøstasien. Den holdt til på øen frem tom 21. oktober.

 

 

13/10 2012

Obs: Sule 1 ad r, Skarv 6 t, Knopsvane L, Blisgås 135 t, Bramgås 85 t, Knortegås 2 r, Pibeand 6 r, Pibeand 30 t, Knarand 4 r, Krikand 3 r, Gråand L, Spidsand 2 t, Ederfugl L, Hvinand 6 r, Toppet Skallesluger L, Stor Skallesluger 2 t, Spurvehøg 8 r, Vibe 40 r, Dobbeltbekkasin 2 r, Skovsneppe 2 r, Dværgmåge 4 r, Hættemåge 1 r, Sildemåge 1 ad r, Sølvmåge L, Svartbag L, Huldue 1 r, Ringdue 12 r, Skovhornugle 1 r, Mosehornugle 2 r, Sanglærke 50 t, Skovpiber 1 r, Engpiber 2 r, Bjergvipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 30 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 100 r, Rødstjert 2 r, Ringdrossel 2 r, Solsort 1500 r, Sjagger 20 r, Sangdrossel 4000 r, Vindrossel 100 r, Misteldrossel 5 r, Rørsanger 2 r, Gærdesanger 1 r, Munk 12 r, Hvidbrynet Løvsanger 2 r, Gransanger 30 r, Fuglekonge 120 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 m 1k r, Grå Fluesnapper 1 r, Lille Fluesnapper 1 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 20 r, Musvit 45 r, Træløber 1 r, Allike 2 r, Sortkrage 1 r, Gråkrage L, Stær 250 r, Gråspurv L, Bogfinke 250 t, Kvækerfinke 100 t, Grønirisk 4 r, Stillits 2 r, Grønsisken 20 r, Tornirisk 6 r, Gråsisken 2 r, Lille Korsnæb 1 r, Dompap 3 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 20 r,

 

 

12/10 2012

Obs: Rødstrubet Lom 4 t, Skarv 20 r, Skarv 5 t, Knopsvane L, Sædgås 2 r, Blisgås 1 1k r, Blisgås 14 t, Bramgås 370 t, Knortegås 1 r, Pibeand 15 t, Knarand 2 f r, Knarand 2 m r, Krikand 3 r, Gråand L, Troldand 4 r, Troldand 5 t, Ederfugl 50 t, Havlit 5 t, Sortand 5 t, Hvinand 1 f r, Hvinand 1 m r, Toppet Skallesluger L, Spurvehøg 8 t, Vandrefalk 1 1k r, Vandrefalk 1 t, Vibe 2 r, Dobbeltbekkasin 2 r, Skovsneppe 1 r, Dværgmåge 1 ad r, Dværgmåge 3 ad t, Hættemåge 1 r, Stormmåge 20 r, Sølvmåge L, Svartbag L, Lomvie 5 r, Skovhornugle 1 r, Mosehornugle 1 t, Sanglærke 25 t, Landsvale 2 r, Engpiber 4 t, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 325 r, Solsort 120 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 160 r, Vindrossel 20 r, Misteldrossel 1 r, Rørsanger 2 r, Gærdesanger 1 r, Munk 1 r, Gransanger 20 r, Fuglekonge 450 r, Lille Fluesnapper 1 r, Blåmejse 8 r, Musvit 20 r, Træløber 3 r, Allike 1 r, Sortkrage 1 r, Gråkrage L, Stær 55 r, Gråspurv L, Bogfinke 25 r, Bogfinke 75 t, Kvækerfinke 10 r, Kvækerfinke 25 t, Grønirisk 6 r, Stillits 4 r, Grønsisken 10 r, Tornirisk 3 r, Gråsisken 3 r, Lille Korsnæb 1 m r, Dompap 3 r, Laplandsværling 1 t, Gulspurv 3 r, Rørspurv 5 r,

 

 

11/10 2012

Obs: Rødstrubet Lom 7 t, Sortstrubet Lom 2 t, Smålom 1 t, Nordisk Lappedykker 1 r, Sule 1 ad r, Skarv 30 r, Skarv 80 t, Knopsvane L, Blisgås 22 t, Bramgås 1900 t, Knortegås 230 t, Pibeand 48 t, Gråand L, Gråand 3 r, Ederfugl 75 r, Ederfugl 750 t, Havlit 4 t, Sortand 13 t, Fløjlsand 3 t, Hvinand 1 t, Toppet Skallesluger L, Havørn 1 t, Spurvehøg 5 r, Spurvehøg 18 t, Fjeldvåge 5 ad t, Vandrefalk 1 1k r, Trane 210 t, Strandhjejle 1 t, Dobbeltbekkasin 1 r, Skovsneppe 1 r, Dværgmåge 5 ad t, Hættemåge 22 t, Sildemåge 1 ad r, Sølvmåge L, Svartbag L, Lomvie 1 t, Ringdue 5 r, Skovhornugle 2 r, Mosehornugle 1 r, Stor Flagspætte 1 r, Sanglærke 46 t, Landsvale 5 r, Engpiber 8 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 60 r, Jernspurv 40 r, Rødhals 35 r, Rødstjert 1 m r, Solsort 10 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 10 r, Misteldrossel 1 r, Gærdesanger 1 r, Gransanger 10 r, Fuglekonge 250 r, Lille Fluesnapper 1 r, Blåmejse 15 r, Musvit 30 r, Træløber 12 r, Allike 1 t, Gråkrage L, Stær 75 r, Gråspurv L, Bogfinke 25 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 1 r, Stillits 11 r, Grønsisken 10 r, Tornirisk 1 r, Gråsisken 1 r, Dompap 1 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 3 r,

 

 

10/10 2012

Obs: Rødstrubet Lom 3 t, Sortstrubet Lom 1 t, Smålom 3 t, Sule 1 ad r, Skarv 10 r, Skarv 120 t, Knopsvane L, Sangsvane 1 ad t, Blisgås 9 t, Grågås 10 t, Bramgås 545 t, Knortegås 11 t, Pibeand 3 r, Pibeand 1 t, Krikand 2 t, Gråand L, Troldand 5 t, Ederfugl 75 r, Ederfugl 975 t, Sortand 36 t, Fløjlsand 6 t, Toppet Skallesluger L, Spurvehøg 51 t, Fjeldvåge 2 t, Dværgfalk 1 t, Vandrefalk 1 1k r, Trane 3270 t, Hættemåge 20 t, Stormmåge 36 t, Sølvmåge L, Svartbag L, Lomvie 1 t, Ringdue 5 r, Ringdue 100 t, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 5 t, Landsvale 10 r, Bysvale 1 r, Storpiber 1 t, Skovpiber 5 t, Hvid Vipstjert 5 r, Hvid Vipstjert 10 t, Gærdesmutte 100 r, Jernspurv 75 r, Rødhals 50 r, Solsort L, Sangdrossel 50 r, Misteldrossel 2 r, Gransanger 30 r, Fuglekonge 225 r, Lille Fluesnapper 2 r, Blåmejse 35 r, Musvit 80 r, Træløber 1 r, Sortkrage 1 r, Gråkrage L, Stær 1 r, Gråspurv L, Skovspurv 6 t, Bogfinke 50 r, Bogfinke 250 t, Kvækerfinke 10 r, Kvækerfinke 75 t, Grønirisk 18 r, Stillits 2 r, Grønsisken 25 r, Tornirisk L, Gråsisken 2 t, Lille Korsnæb 5 t, Gulspurv 1 r, Rørspurv 10 r,

 

 

09/10 2012

Obs: Sule 1 ad r, Skarv 10 r, Skarv 7 t, Knopsvane L, Canadagås 3 t, Gråand L, Ederfugl L, Toppet Skallesluger L, Spurvehøg 2 r, Tårnfalk 2 r, Dværgfalk 1 t, Vandrefalk 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Sølvmåge L, Svartbag L, Huldue 2 r, Ringdue 7 r, Landsvale 1 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 40 r, Jernspurv 50 r, Rødhals 25 r, Solsort L, Sangdrossel 50 r, Gransanger 5 r, Fuglekonge 25 r, Blåmejse 5 r, Musvit 30 r, Sortkrage 1 r, Gråkrage L, Gråspurv L, Bogfinke 35 r, Kvækerfinke 10 r, Grønsisken 15 r, Tornirisk L, Rørspurv 3 r,

 

 

08/10 2012

Obs: Sortstrubet Lom 2 t, Smålom 2 t, Sule 1 ad r, Skarv 10 r, Skarv 56 t, Knopsvane L, Anser Sp. 60 t, Grågås 2 t, Bramgås 4 t, Pibeand 21 t, Knarand 1 f r, Knarand 1 m r, Gråand L, Ederfugl L, Sortand 3 t, Fløjlsand 3 t, Toppet Skallesluger L, Spurvehøg 4 r, Fiskeørn 1 t, Tårnfalk 2 r, Tårnfalk 1 t, Dværgfalk 3 t, Vandrefalk 1 1k r, Trane 4242 t, Hættemåge 1 1k r, Stormmåge 20 t, Sildemåge 1 ad r, Sølvmåge L, Svartbag L, Lomvie 1 t, Huldue 1 r, Huldue 6 t, Ringdue 12 r, Sanglærke 10 t, Landsvale 6 t, Engpiber 5 t, Hvid Vipstjert 12 r, Hvid Vipstjert 2 t, Gærdesmutte 45 r, Jernspurv 75 r, Rødhals 30 r, Rødstjert 1 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 40 r, Misteldrossel 11 r, Gransanger 8 r, Fuglekonge 35 r, Blåmejse 10 r, Musvit 50 r, Stor Tornskade 1 r, Gråkrage L, Gråspurv L, Bogfinke 50 r, Bogfinke 50 t, Kvækerfinke 10 t, Grønirisk 1 r, Stillits 3 r, Grønsisken 15 r, Grønsisken 25 t, Tornirisk L, Gråsisken 1 r, Lille Korsnæb 1 r, Dompap 1 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 10 r,

 

 

07/10 2012

Obs: Sule 1 ad r, Skarv 10 r, Skarv 90 t, Knopsvane L, Sædgås 3 r, Pibeand 3 r, Gråand L, Ederfugl L, Toppet Skallesluger L, Spurvehøg 2 r, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 r, Sølvmåge L, Svartbag L, Huldue 1 r, Ringdue 5 r, Sanglærke 4 t, Landsvale 2 t, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 40 r, Jernspurv 100 r, Rødhals 60 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 75 r, Misteldrossel 1 r, Gærdesanger 1 r, Munk 5 r, Gransanger 6 r, Fuglekonge 50 r, Blåmejse 8 r, Musvit 30 r, Sortkrage 1 r, Gråkrage L, Gråspurv L, Bogfinke 75 r, Bogfinke 100 t, Kvækerfinke 10 r, Kvækerfinke 25 t, Grønsisken 10 r, Grønsisken 30 t, Tornirisk L, Gråsisken 1 r, Dompap 1 r, Rørspurv 5 r,

 

 

06/10 2012

Obs: Sule 1 ad r, Skarv 30 r, Skarv 12 t, Knopsvane L, Sædgås 3 t, Grågås 23 t, Pibeand 15 r, Gråand L, Ederfugl L, Toppet Skallesluger L, Spurvehøg 3 r, Tårnfalk 3 r, Dværgfalk 1 t, Lærkefalk 1 t, Vandrefalk 1 t, Trane 2 t, Sølvmåge L, Svartbag L, Huldue 1 r, Ringdue 20 r, Landsvale 30 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 2 t, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 250 r, Rødhals 75 r, Solsort 15 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 200 r, Misteldrossel 35 r, Gransanger 5 r, Fuglekonge 25 r, Blåmejse 10 r, Musvit 50 r, Gråkrage L, Stær 2 r, Gråspurv L, Bogfinke 75 r, Bogfinke 250 t, Kvækerfinke 5 t, Grønirisk 1 r, Stillits 2 r, Grønsisken 150 r, Tornirisk L, Gråsisken 1 r, Lille Korsnæb 1 r, Dompap 1 r, Kernebider 2 t,

 

 

05/10 2012

Obs: Sule 1 ad r, Skarv 40 r, Skarv 250 t, Knopsvane L, Sædgås 3 r, Pibeand 40 t, Knarand 1 f r, Knarand 1 m r, Gråand L, Ederfugl L, Toppet Skallesluger L, Spurvehøg 2 r, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 2 t, Vandrefalk 1 ad r, Sølvmåge L, Kaspisk Måge 1 ad r, Svartbag L, Huldue 2 r, Ringdue 7 r, Mosehornugle 1 t, Sanglærke 5 t, Landsvale 25 r, Skovpiber 3 t, Engpiber 5 t, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 50 r, Jernspurv 500 r, Jernspurv 2000 t, Rødhals 100 r, Solsort 25 r, Sangdrossel 150 r, Vindrossel 2 r, Gærdesanger 1 r, Munk 10 r, Gransanger 50 r, Løvsanger 2 r, Fuglekonge 60 r, Blåmejse 12 r, Musvit 35 r, Gråkrage L, Gråspurv L, Bogfinke 15 r, Bogfinke 150 t, Grønsisken 75 r, Lille Korsnæb 1 r, Dompap 3 r, Kernebider 2 r, Rørspurv 15 r,

 

 

04/10 2012

Obs: Sule 1 ad r, Skarv 35 r, Skarv 155 t, Fiskehejre 1 t, Knopsvane L, Sædgås 3 r, Blisgås 1000 t, Pibeand 50 t, Krikand 15 t, Gråand L, Ederfugl L, Havlit 5 t, Toppet Skallesluger L, Spurvehøg 2 r, Tårnfalk 1 r, Vandrefalk 1 t, Vibe 25 t, Sortgrå Ryle 1 r, Stormmåge 5 r, Sildemåge 4 r, Sølvmåge L, Kaspisk Måge 2 1k r, Svartbag L, Ringdue 15 r, Mosehornugle 1 t, Sanglærke 25 t, Landsvale 50 r, Skovpiber 10 t, Engpiber 15 t, Skærpiber 1 t, Hvid Vipstjert 5 t, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 200 r, Rødstjert 1 r, Stenpikker 2 r, Solsort 250 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 2500 r, Sangdrossel 2500 t, Vindrossel 2 r, Gærdesanger 1 r, Munk 3 r, Gransanger 12 r, Fuglekonge 30 r, Blåmejse 5 r, Musvit 40 r, Stor Tornskade 1 r, Sortkrage 1 r, Gråkrage L, Stær 10 r, Gråspurv L, Bogfinke 75 r, Kvækerfinke 15 r, Grønirisk 4 r, Grønsisken 250 r, Tornirisk L, Lille Korsnæb 2 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 4 r,

 

 

03/10 2012

Obs: Sule 1 ad r, Skarv 30 r, Knopsvane L, Sædgås 2 t, Blisgås 120 t, Knarand 1 f r, Knarand 1 m r, Gråand L, Ederfugl L, Sortand 4 t, Fløjlsand 4 t, Toppet Skallesluger L, Spurvehøg 2 r, Dværgfalk 1 t, Dobbeltbekkasin 1 r, Sølvmåge L, Svartbag L, Fjordterne 1 1k r, Ringdue 2 r, Mosehornugle 1 t, Hedelærke 1 t, Sanglærke 30 t, Skovpiber 1 t, Engpiber 15 t, Skærpiber 1 t, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 200 r, Rødstjert 5 r, Stenpikker 1 r, Ringdrossel 1 m r, Solsort 20 r, Sjagger 10 r, Sangdrossel 500 r, Misteldrossel 4 t, Græshoppesanger 10 r, Munk 6 r, Gransanger 40 r, Løvsanger 4 r, Fuglekonge 80 r, Grå Fluesnapper 1 r, Blåmejse 10 r, Musvit 25 r, Gråkrage L, Stær 15 r, Gråspurv L, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 10 r, Grønsisken 15 t, Tornirisk L, Gulspurv 1 r, Rørspurv 4 r, Gråsæl 25 r, Admiral 1 r,

 

 

02/10 2012

Obs: Skarv 25 r, Fiskehejre 1 t, Knopsvane L, Sædgås 1 t, Gråand L, Ederfugl L, Toppet Skallesluger L, Steppehøg 1 m ad t, Spurvehøg 3 r, Sølvmåge L, Svartbag L, Ringdue 5 r, Mosehornugle 1 t, Sanglærke 10 t, Landsvale 20 r, Engpiber 10 t, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 50 r, Solsort L, Sangdrossel 75 r, Rørsanger 1 r, Munk 5 r, Gransanger 10 r, Fuglekonge 75 r, Lille Fluesnapper 1 r, Sortmejse 1 r, Musvit L, Gråkrage L, Gråspurv L, Bogfinke 10 r, Stillits 2 r, Grønsisken 5 r, Tornirisk L, Rørspurv 5 r,

 

 

09/09 2012

Obs: Sule 1 ad r, Skarv 60 r, Fiskehejre 4 t, Knopsvane L, Gråand L, Ederfugl L, Toppet Skallesluger L, Spurvehøg 2 r, Tårnfalk 1 r, Lærkefalk 1 r, Stor Præstekrave 2 t, Hjejle 1 t, Alm. Ryle 12 r, Hvidklire 5 t, Sølvmåge L, Svartbag L, Ringdue 2 r, Sanglærke 1 t, Digesvale 5 r, Landsvale 15 r, Bysvale 20 r, Skovpiber 20 r, Gul Vipstjert 5 t, Hvid Vipstjert 25 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 15 r, Rødstjert 25 r, Stenpikker 2 r, Solsort L, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 2 r, Havesanger 6 r, Munk 10 r, Gransanger L, Løvsanger 15 r, Fuglekonge 20 r, Grå Fluesnapper 20 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 12 r, Musvit L, Gråkrage L, Gråspurv L, Bogfinke 5 r, Kvækerfinke 3 r, Grønsisken 6 r, Tornirisk L, Lille Korsnæb 2 r,

 

 

08/09 2012

Obs: Sule 1 ad r, Skarv 25 r, Fiskehejre 1 r, Knopsvane 1 1k L, Knopsvane 2 ad L, Gråand L, Ederfugl L, Toppet Skallesluger L, Spurvehøg 2 r, Sølvmåge L, Svartbag L, Ringdue 1 r, Landsvale 8 r, Bysvale 6 r, Skovpiber 10 r, Gul Vipstjert 4 r, Hvid Vipstjert L, Rødhals 10 r, Rødstjert 1 r, Solsort L, Gærdesanger 1 r, Munk 5 r, Gransanger L, Løvsanger 5 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 4 r, Musvit L, Gråkrage L, Stær L, Gråspurv L, Grønsisken 2 r,

 

 

07/09 2012

Obs: Sule 1 ad r, Skarv 30 r, Knopsvane L, Gråand L, Ederfugl L, Spurvehøg 2 r, Tårnfalk 2 r, Vandrefalk 1 r, Sølvmåge L, Svartbag L, Ringdue 2 r, Landsvale L, Bysvale L, Skovpiber 2 r, Hvid Vipstjert L, Rødhals 5 r, Solsort L, Gærdesanger 1 r, Gransanger L, Broget Fluesnapper 1 f 1k r, Musvit L, Gråkrage L, Stær L, Gråspurv L, Grønsisken 1 r,

 

 

06/09 2012

Obs: Sule 1 ad r, Skarv 25 r, Fiskehejre 1 r, Knopsvane L, Gråand L, Ederfugl L, Rørhøg 1 1k t, Spurvehøg 2 r, Sølvmåge L, Svartbag L, Ringdue 1 r, Landsvale L, Bysvale L, Skovpiber 2 t, Hvid Vipstjert L, Rødhals 5 r, Rødstjert 1 r, Solsort L, Gransanger L, Fuglekonge 1 r, Broget Fluesnapper 2 r, Musvit L, Gråkrage L, Stær L, Gråspurv L, Tornirisk L,