FÆRDSELSREGLER PÅ ERTHOLMENE


Op mod 60.000 mennesker besøger Christiansø hvert år. Det er et stort antal på et beskedent areal med en så unik natur og kultur, og det er derfor nødvendigt at man overholder øernes færdselsregler. Det gør øernes beboere, og det gør langt de fleste besøgende da heldigvis også.


-   Det er kun tilladt at færdes på Christiansø og Frederiksø, og der er således adgangsforbud på Græsholmen, Tat og Østerskær året rundt.


-   Sejlads inden for 100 m afstand fra Græsholmen og Tat er ikke tilladt, undtagen for erhvervsmæssig sejlads. Windsurfing og sejlads med højere hastighed end 12 knob er ikke tilladt i hele området.

I perioden fra 1. april til 15. juni er færdsel uden for fæstningsmurene på Christiansø og Frederiksø ikke tilladt pga. de ynglende fugle.


-   Benyt kun de eksisterende veje og større stier. Det er ikke tilladt at gå på fæstningsmurene - og det kan i øvrigt være livsfarligt, da de er lagt op ad løse sten.


-   Sten må ikke fjernes og der må ikke kastes med sten.


-   Det er ikke tilladt at henkaste affald. Læg det i skraldestativerne.


-   Det er ikke tilladt at plukke blomster eller at fjerne planter fra deres voksested.


-   Indsamling eller aflivning af fugle, dyr (herunder padder) og æg er ikke tilladt.


-   Hunde og katte må ikke bringes i land.


-   Telte må kun slås op på Teltpladsen på Hertugindens Bastion.


-   Lærere skal følges med deres elever under hele opholdet. Det er lærernes ansvar, at de få færdselsregler på Ertholmene overholdes.


-   Hvert år registrerer feltstationen op mod 100 ederfuglereder, der bliver ødelagt pga. turisters færdsel. En meget stor del af disse bliver desværre ødelagt på grund af gæstende skoleelever, som ikke følges med deres lærer.


-   Fra april til hen i august er der fuglereder og -unger overalt på Ertholmene, selv hvor man mindst venter det. Æg og unger går til, når fuglene bliver forstyrret.


  Pas venligst på Ertholmene.
Færdselsregulationer på Ertholmene. Områder inden for de røde markeringer har adgangsforbud året rundt, mens der er adgangsforbud i det brune område (uden for murene på Frederiksø og Christiansø) i perioden 1. april til 15. juni.