Christiansø FeltstationAktuelle observationer

Rød = sjælden fugl, set 0-10 gange før på Chrø 
Lilla = usædvanlig obs, oftest af fugle set 11-50 gange før 
Blå = stor forekomst
Lime = tidsmæssig usædvanlig obs
Grøn = første obs denne sæson

r = rast, t = træk, l = lokal

Siden giver et uddrag af observationer begået af observatørerne på Christiansø Feltstation og gæstende/lokale fuglekikkere. Opdatering sker såvidt muligt dagligt i træktiden. Obs fra tidligere sæsoner ses her.15/10 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: N 6 m/s, 1/8, >20 km.


Obs: Smålom 3 t, Gråstrubet Lappedykker 1 t, Skarv 15 r, Knopsvane l, Canadagås 5 t, Bramgås 22 t, Knortegås 3 t, Pibeand 14 t, Gråand 8 t, Ederfugl 32 t, Havlit 2 t, Toppet Skallesluger 29 r, Spurvehøg 1 r, Spurvehøg 3 t, Fiskeørn 1 1k t, Lomvie 1 t, Ringdue 4 r, Mosehornugle 1 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 1 r, Silkehale 1 r, Gærdesmutte 40 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 50 r, Solsort 25 r, Sjagger 8 r, Sangdrossel 35 r, Vindrossel 35 r, Gransanger 15 r, Fuglekonge 40 r, Blåmejse l, Musvit l, Træløber 12 r, Gråkrage l, Stær 1 r, Gråspurv l, Grønsisken 20 r, Gråsisken 55 r, Dompap 10 r, Rørspurv 2 r.

Herefter lukkede stationen ned for efteråret. Henrik Håning så dog en Fuglekongesanger på øen 20/10, som her regnes for den tredie på øen i år.

 

 

14/10 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: NW 12 m/s, 8/8, 15-20 km.


Obs: Skarv 20 r, Knopsvane l, Blisgås 4 1k r, Bramgås 19 r, Gråand l, Havørn 1 imm r, Spurvehøg 3 r, Ringdue 5 r, Sanglærke 3 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 40 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 100 r, Solsort 35 r, Sjagger 6 r, Sangdrossel 40 r, Vindrossel 125 r, Misteldrossel 1 r, Munk 3 r, Fuglekongesanger 1 r, Gransanger 50 r, Fuglekonge 65 r, Halemejse 3 r, Blåmejse 20 r, Musvit 30 r, Træløber 4 r, Stær 1 r, Gråspurv l, Bogfinke 125 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 2 r, Grønsisken 20 r, Gråsisken 25 r, Dompap 15 r, Kernebider 3 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 4 r,

Efterårets anden Fuglekongesanger.

 

 

13/10 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: S 6 m/s, 4/8, >20 km.


Obs: Skarv 25 r, Knopsvane l, Sang/Pibesvane 5 ad t, Blisgås 1 1k r, Bramgås 8 r, Bramgås 85 t, Knortegås 15 t, Pibeand 8 t, Gråand l, Ederfugl 4 t, Toppet Skallesluger 20 r, Blå Kærhøg 1 t, Spurvehøg 2 r, Spurvehøg 1 t, Fjeldvåge 1 t, Fjeldvåge 1 1k t, Stormmåge 1 t, Ringdue 5 r, Sanglærke 9 t, Landsvale 1 t, Engpiber 12 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 70 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 175 r, Solsort 80 r, Sjagger 10 r, Sangdrossel 150 r, Vindrossel 75 r, Misteldrossel 1 r, Munk 4 r, Fuglekongesanger 1 1k r (samme), Gransanger 55 r, Fuglekonge 175 r, Lille Fluesnapper 1 m 2k+ r, Halemejse 2 r, Blåmejse 40 r, Musvit 40 r, Træløber 7 r, Gråkrage l, Gråspurv l, Bogfinke 90 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 5 r, Stillits 1 r, Grønsisken 35 r, Tornirisk 1 r, Gråsisken 15 r, Lille Korsnæb 1 r, Dompap 5 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 10 r,

 

 

12/10 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: NW 7 m/s, 2/8, >20 km.


Obs: Smålom 4 t, Skarv 20 r, Skarv 70 t, Knopsvane l, Blisgås 4 1k r, Bramgås 120 t, Pibeand 7 r, Gråand l, Spidsand 3 t, Troldand 1 r, Toppet Skallesluger 29 r, Stor Skallesluger 1 m t, Havørn 1 imm t, Spurvehøg 2 r, Spurvehøg 5 t, Musvåge 1 t, Fjeldvåge 1 t, Hættemåge 1 r, Hættemåge 1 t, Stormmåge 5 r, Sølvmåge 75 r, Ringdue 5 r, Sanglærke 10 t, Landsvale 1 r, Engpiber 20 r, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 6 r, Silkehale 10 r, Gærdesmutte 120 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 200 r, Husrødstjert 2 r, Solsort 30 r, Sjagger 10 r, Sangdrossel 50 r, Vindrossel 10 r, Misteldrossel 1 r, Munk 12 r, Fuglekongesanger 1 1k r (samme), Gransanger 60 r, Fuglekonge 100 r, Blåmejse 30 r, Musvit 50 r, Træløber 15 r, Gråkrage l, Stær 3 r, Gråspurv l, Bogfinke 125 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 8 r, Stillits 1 r, Grønsisken 30 r, Tornirisk 7 r, Gråsisken 20 r, Lille Korsnæb 4 r, Dompap 7 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 3 r, Admiral 3 r,

 

 

11/10 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: E 5, 6/8, >20 km.


Obs: Sortstrubet Lom 3 t, Smålom 9 t, Skarv 20 r, Skarv 245 t, Fiskehejre 1 t, Knopsvane l, Knopsvane 4 r, Blisgås 1 1k r, Blisgås 3 t, Bramgås 285 t, Knortegås 1 r, Pibeand 17 t, Gråand l, Gråand 4 t, Troldand 2 r, Ederfugl 30 t, Fløjlsand 4 r, Fløjlsand 5 t, Toppet Skallesluger 25 r, Toppet Skallesluger 13 t, Spurvehøg 2 r, Spurvehøg 9 t, Musvåge 1 t, Fjeldvåge 2 t, Fjeldvåge 3 1k t, Dværgfalk 1 r, Trane 130 t, Vibe 6 r, Hættemåge 1 t, Stormmåge 16 r, Huldue 7 r, Ringdue 5 r, Skov/Mosehornugle 1 r, Stor Flagspætte 1 r, Sanglærke 6 r, Sanglærke 5 t, Landsvale 2 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 12 r, Gærdesmutte 45 r, Jernspurv 12 r, Rødhals 300 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 1 r, Solsort 45 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 85 r, Vindrossel 15 r, Misteldrossel 7 r, Munk 15 r, Fuglekongesanger 1 1k r, Gransanger 50 r, Fuglekonge 350 r, Grå Fluesnapper 2 r, Halemejse 8 r, Blåmejse 90 r, Musvit 125 r, Træløber 20 r, Stor Tornskade 3 r, Gråkrage l, Gråspurv l, Bogfinke 200 r, Kvækerfinke 25 r, Grønirisk 7 r, Stillits 1 r, Grønsisken 25 r, Grønsisken 60 t, Tornirisk 2 r, Gråsisken 10 r, Dompap 4 r, Kernebider 1 r, Snespurv 1 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 8 r,

Efterårets første Fuglekongesanger.

 

 

10/10 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: E 2, 0/0, 15-20 km.


Obs: Skarv 30 t, Knopsvane l, Sangsvane 2 ad r, Blisgås 10 r, Bramgås 16 r, Knortegås 2 r, Pibeand 8 r, Krikand 1 r, Gråand l, Spurvehøg 6 r, Vandrefalk 1 t, Ringdue 5 r, Mosehornugle 2 r, Stor Flagspætte 2 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 15 r, Engpiber 20 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 70 r, Jernspurv 60 r, Rødhals 1000 r, Rødstjert 4 r, Solsort 60 r, Sjagger 8 r, Sangdrossel 75 r, Vindrossel 25 r, Misteldrossel 11 r, Gærdesanger 4 r, Munk 30 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 1k r, Schwarz Løvsanger 1 1k r, Gransanger 130 r, Løvsanger 4 r, Fuglekonge 850 r, Grå Fluesnapper 1 r, Lille Fluesnapper 1 r, Halemejse 25 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 200 r, Musvit 100 r, Træløber 30 r, Stor Tornskade 2 r, Gråkrage l, Stær 4 r, Gråspurv l, Bogfinke 250 r, Kvækerfinke 60 r, Grønirisk 6 r, Stillits 6 r, Grønsisken 60 r, Tornirisk 16 r, Gråsisken 7 r, Dompap 4 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 18 r,

Øens 12te Schwarz Løvsanger (alle i perioden 21/9 - 19/10), og den første siden 1999. Og efterårets anden Hvidbrynede Løvsanger.

 

 

09/10 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: ESE 5, 1/8, 15-20 km.


Obs: Skarv 10 r, Skarv 22 t, Knopsvane l, Sædgås 7 t, Blisgås 3 1k r, Bramgås 7 r, Gråand l, Toppet Skallesluger 24 r, Spurvehøg 4 r, Spurvehøg 6 t, Tårnfalk 1 r, Tårnfalk 1 t, Stormmåge 7 r, Huldue 1 r, Ringdue 7 r, Stor Flagspætte 2 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 10 r, Sanglærke 8 t, Landsvale 10 r, Landsvale 25 t, Engpiber 15 r, Engpiber 10 t, Hvid Vipstjert 8 r, Hvid Vipstjert 9 t, Gærdesmutte 60 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 800 r, Husrødstjert 1 m 2k+ r, Rødstjert 10 r, Solsort 80 r, Sjagger 20 r, Sangdrossel 190 r, Vindrossel 20 r, Misteldrossel 2 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 1 r, Havesanger 2 r, Munk 80 r, Gransanger 200 r, Løvsanger 15 r, Fuglekonge 750 r, Grå Fluesnapper 6 r, Lille Fluesnapper 11 r, Halemejse 30 r, Blåmejse 15 r, Musvit 50 r, Træløber 15 r, Stor Tornskade 2 r, Råge 4 r, Gråkrage l, Stær 17 r, Gråspurv l, Bogfinke 300 r, Bogfinke 110 t, Kvækerfinke 50 r, Kvækerfinke 35 t, Stillits 3 r, Grønsisken 30 r, Grønsisken 60 t, Gråsisken 5 r, Lille Korsnæb 2 r, Dompap 1 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 8 r, Citronsommerfugl 1 m r, Admiral 2 r, Tidselsommerfugl 1 r,

 

 

08/10 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: SE 6 m/s, 8/8, 5-10 km.


Obs: Skarv 10 r, Knopsvane 4 ad r, Knopsvane 5 1k r, Anser Sp. 25 t, Blisgås 1 1k r, Blisgås 1 ad r, Bramgås 16 r, Gråand l, Toppet Skallesluger 23 r, Hvepsevåge 1 1k t, Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 1 r, Vandrefalk 1 t, Stormmåge 3 r, Stormmåge 1 t, Sildemåge 1 ad r, Fjordterne 1 1k t, Ringdue 5 r, Stor Flagspætte 2 r, Hedelærke 3 r, Sanglærke 10 r, Sanglærke 19 t, Landsvale 2 r, Engpiber 9 r, Hvid Vipstjert 6 r, Hvid Vipstjert 26 t, Gærdesmutte 45 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 80 r, Rødstjert 1 r, Solsort 40 r, Sjagger 35 r, Sangdrossel 150 r, Vindrossel 5 r, Misteldrossel 1 r, Rørsanger 3 r, Gærdesanger 1 r, Havesanger 5 r, Munk 35 r, Gransanger 60 r, Løvsanger 12 r, Fuglekonge 120 r, Grå Fluesnapper 10 r, Lille Fluesnapper 3 r, Skægmejse 4 r, Halemejse 25 r, Blåmejse 8 r, Musvit 30 r, Træløber 30 r, Stor Tornskade 1 r, Råge 60 r, Gråkrage l, Stær 7 r, Gråspurv l, Bogfinke 300 r, Kvækerfinke 30 r, Grønirisk 10 r, Stillits 1 r, Grønsisken 45 r, Grønsisken 140 t, Gråsisken 8 r, Lille Korsnæb 2 r, Dompap 1 r, Kernebider 3 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 3 r,

 

 

07/10 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: SSE 10 m/s, 7/8, 10-15 km.


Obs: Skarv 8 r, Fiskehejre 4 r, Knopsvane l, Blisgås 2 1k r, Blisgås 20 t, Bramgås 16 r, Pibeand 3 r, Gråand l, Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 1 r, Lærkefalk 1 1k r, Dobbeltbekkasin 1 r, Hættemåge 2 r, Stormmåge 2 r, Sildemåge 1 ad r, Ringdue 14 r, Stor Flagspætte 2 r, Hedelærke 2 r, Sanglærke 12 r, Landsvale 1 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 75 r, Rødstjert 2 r, Stenpikker 1 r, Solsort 50 r, Sjagger 25 r, Sangdrossel 120 r, Vindrossel 5 r, Misteldrossel 1 r, Rørsanger 1 r, Havesanger 4 r, Munk 60 r, Gransanger 8 r, Løvsanger 6 r, Fuglekonge 80 r, Halemejse 20 r, Blåmejse 2 r, Musvit 20 r, Træløber 15 r, Stor Tornskade 1 r, Gråkrage l, Stær 3 r, Gråspurv l, Bogfinke 275 r, Kvækerfinke 25 r, Grønirisk 2 r, Stillits 2 r, Grønsisken 40 r, Grønsisken 35 t, Gråsisken 5 r, Lille Korsnæb 2 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 3 r,

 

 

06/10 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: SE 9 m/s, 7/8, 10-15 km.


Obs: Toppet Lappedykker 2 r, Skarv 5 r, Fiskehejre 1 r, Knopsvane l, Bramgås 16 r, Gråand l, Troldand 1 r, Toppet Skallesluger 23 r, Tårnfalk 1 r, Hættemåge 1 2k r, Ringdue 4 r, Stor Flagspætte 2 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 8 r, Sanglærke 12 t, Landsvale 4 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 35 r, Jernspurv 12 r, Rødhals 100 r, Solsort 40 r, Sjagger 20 r, Sangdrossel 100 r, Vindrossel 6 r, Græshoppesanger 1 r, Havesanger 3 r, Munk 20 r, Gransanger 8 r, Løvsanger 4 r, Fuglekonge 70 r, Broget Fluesnapper 1 r, Halemejse 15 r, Blåmejse 5 r, Musvit l, Træløber 20 r, Stor Tornskade 2 r, Gråkrage l, Gråspurv l, Bogfinke 80 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 2 r, Grønsisken 45 r, Gråsisken 5 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 1 r, Lille Kålsommerfugl 1 r, Admiral 1 r,

 

 

05/10 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: SSE 13 m/s, 4/8, 15-20 km.


Obs: Toppet Lappedykker 1 r, Knopsvane l, Blisgås 3 1k r, Blisgås 10 t, Grågås 1 r, Bramgås 16 r, Krikand 2 r, Gråand l, Havlit 4 t, Toppet Skallesluger 24 r, Tårnfalk 1 r, Ringdue 4 r, Stor Flagspætte 2 r, Sanglærke 2 t, Landsvale 4 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 40 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 75 r, Rødstjert 1 r, Solsort 35 r, Sjagger 20 r, Sangdrossel 100 r, Vindrossel 10 r, Misteldrossel 1 r, Havesanger 3 r, Munk 10 r, Gransanger 8 r, Løvsanger 2 r, Fuglekonge 75 r, Broget Fluesnapper 1 r, Halemejse 6 r, Blåmejse 4 r, Musvit l, Træløber 15 r, Rødrygget Tornskade 1 1k r, Stor Tornskade 1 r, Gråkrage l, Gråspurv l, Bogfinke 75 r, Kvækerfinke 10 r, Stillits 4 r, Grønsisken 50 r, Grønsisken 40 t, Gråsisken 1 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 1 r, Grønåret Kålsommerfugl 1 r, Admiral 2 r,

 

 

04/10 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: SE 11 m/s, 3/8, >20 km.


Obs: Toppet Lappedykker 1 r, Skarv 12 r, Knopsvane 2 ad r, Blisgås 115 t, Bramgås 16 r, Gråand l, Toppet Skallesluger 25 r, Tårnfalk 1 r, Alm. Ryle 1 r, Sildemåge 2 ad r, Lomvie 4 r, Ringdue 4 r, Stor Flagspætte 1 r, Sanglærke 17 t, Landsvale 14 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 80 r, Rødstjert 4 r, Solsort 50 r, Sjagger 15 r, Sangdrossel 100 r, Vindrossel 15 r, Misteldrossel 1 r, Munk 14 r, Gransanger 6 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 100 r, Halemejse 6 r, Blåmejse 1 r, Musvit l, Træløber 5 r, Stor Tornskade 1 r, Gråkrage l, Gråspurv l, Bogfinke 150 r, Kvækerfinke 20 r, Grønirisk 1 r, Stillits 1 r, Grønsisken 60 r, Gråsisken 1 r, Admiral 1 r,

 

 

03/10 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: SE 10 m/s, 3/8, >20 km sigt.


Obs: Smålom 2 t, Toppet Lappedykker 1 r, Skarv 15 r, Fiskehejre 1 r, Pibesvane 3 t, Sædgås 3 t, Blisgås 7 r, Blisgås 6460 t, Bramgås 16 r, Bramgås 7 t, Knortegås 1 r, Pibeand 5 r, Pibeand 33 t, Spidsand 3 t, Troldand 6 t, Bjergand 8 t, Havlit 8 t, Fløjlsand 1 r, Fløjlsand 19 t, Toppet Skallesluger 19 r, Tårnfalk 1 r, Alm. Ryle 2 t, Stormmåge 3 r, Sildemåge 4 ad r, Kaspisk Måge 10 1k r, Lomvie 2 r, Huldue 1 r, Ringdue 4 r, Stor Flagspætte 2 r, Sanglærke 5 r, Landsvale 6 r, Skovpiber 3 t, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 75 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 125 r, Rødstjert 5 r, Solsort 90 r, Sjagger 20 r, Sangdrossel 150 r, Vindrossel 15 r, Misteldrossel 2 r, Græshoppesanger 1 r, Havesanger 1 r, Munk 12 r, Gransanger 8 r, Løvsanger 2 r, Fuglekonge 250 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 m 1k r, Grå Fluesnapper 1 r, Halemejse 10 r, Blåmejse 5 r, Musvit 4 r, Træløber 12 r, Stor Tornskade 1 r, Stær 30 r, Bogfinke 175 r, Kvækerfinke 25 r, Grønirisk 1 r, Stillits 1 r, Grønsisken 75 r, Grønsisken 30 t, Gråsisken 5 r, Kernebider 1 r, Snespurv 1 r, Rørspurv 1 r,

 

 

02/10 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: SE 8 m/s, 4/8, >20 km sigt.


Obs: Sortstrubet Lom 1 t, Skarv 18 r, Fiskehejre 1 r, Blisgås 3835 t, Grågås 1 t, Bramgås 10 r, Bramgås 30 t, Knortegås 1 r, Knortegås 3 t, Pibeand 40 t, Troldand 1 r, Ederfugl 80 r, Sortand 3 r, Toppet Skallesluger 17 r, Hvepsevåge 1 t, Tårnfalk 1 r, Strandhjejle 1 t, Skovsneppe 1 r, Hvidklire 1 t, Stormmåge 1 t, Sildemåge 5 ad r, Sølvmåge 180 ad r, Kaspisk Måge 3 1k r, Lomvie 2 r, Huldue 1 r, Ringdue 5 r, Natravn 1 r, Stor Flagspætte 2 r, Sanglærke 2 r, Sanglærke 15 t, Landsvale 4 r, Skovpiber 3 t, Engpiber 5 r, Skærpiber 1 r, Gul Vipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 13 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 250 r, Rødstjert 12 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 80 r, Sjagger 40 r, Sangdrossel 300 r, Vindrossel 20 r, Misteldrossel 8 r, Gærdesanger 3 r, Havesanger 1 r, Munk 5 r, Gransanger 8 r, Løvsanger 2 r, Fuglekonge 300 r, Grå Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 1 r, Halemejse 25 r, Blåmejse 5 r, Træløber 5 r, Stor Tornskade 2 r, Stær 7 r, Bogfinke 150 r, Kvækerfinke 30 r, Stillits 2 r, Grønsisken 80 r, Gråsisken 5 r, Lille Korsnæb 4 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 5 r,

 

 

01/10 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: SE 5 m/s, 1/8, >20 km sigt.


Obs: Sortstrubet Lom 1 t, Skarv 19 r, Bramgås 10 r, Troldand 1 r, Sortand 6 t, Toppet Skallesluger 21 r, Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 1 r, Strandhjejle 1 t, Alm. Ryle 1 t, Skovsneppe 1 r, Dværgmåge 1 ad r, Stormmåge 9 r, Lomvie 2 r, Huldue 1 r, Ringdue 5 r, Mosehornugle 1 r, Stor Flagspætte 4 r, Sanglærke 2 r, Sanglærke 11 t, Landsvale 1 r, Skovpiber 1 r, Skovpiber 2 t, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 50 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 200 r, Rødstjert 1 r, Solsort 80 r, Sjagger 6 r, Sangdrossel 200 r, Vindrossel 10 r, Misteldrossel 10 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 3 r, Munk 12 r, Gransanger 10 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 750 r, Grå Fluesnapper 2 r, Lille Fluesnapper 4 r, Blåmejse 2 r, Træløber 6 r, Stor Tornskade 2 r, Stær 7 r, Bogfinke 130 r, Kvækerfinke 25 r, Stillits 2 r, Grønsisken 75 r, Grønsisken 50 t, Tornirisk 3 r, Gråsisken 4 r, Lille Korsnæb 2 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 8 r,

 

 

30/09 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: NE 8 m/s, 5/8, >20 km sigt.


Obs: Toppet Lappedykker 1 r, Skarv 40 r, Grågås 2 r, Bramgås 6 r, Troldand 1 r, Toppet Skallesluger 16 r, Spurvehøg 1 r, Spurvehøg 1 t, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 t, Alm. Ryle 1 r, Enkeltbekkasin 1 r, Skovsneppe 2 r, Lomvie 1 r, Huldue 1 r, Ringdue 4 r, Tyrkerdue 1 r, Mosehornugle 2 r, Natravn 1 r, Stor Flagspætte 3 r, Hedelærke 1 t, Sanglærke 5 t, Landsvale 6 r, Engpiber 6 r, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 45 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 1000 r, Rødstjert 2 r, Solsort 150 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 200 r, Vindrossel 15 r, Misteldrossel 3 r, Sivsanger 2 r, Rørsanger 3 r, Gærdesanger 8 r, Havesanger 3 r, Munk 10 r, Himalayasanger 1 r, Gransanger 40 r, Løvsanger 3 r, Fuglekonge 1000 r, Grå Fluesnapper 2 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Blåmejse 8 r, Træløber 35 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Stor Tornskade 1 r, Stær 5 r, Bogfinke 125 r, Kvækerfinke 30 r, Grønirisk 1 r, Stillits 6 r, Grønsisken 40 r, Tornirisk 3 r, Gråsisken 6 r, Lille Korsnæb 2 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 12 r,

Den hidtil tidligste Himalaysanger (aka Humes Sanger) på Chrø, og øens 10ende (9 17/10-24/11; heraf 3 i oktober og 6 i november).

 

 

29/09 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: NE 11 m/s, 7/8, >20 km sigt.


Obs: Sortstrubet Lom 3 t, Smålom 5 t, Skarv 25 r, Skarv 425 t, Sang/Pibesvane 5 t, Blisgås 12 t, Bramgås 7 r, Bramgås 310 t, Knortegås 25 t, Pibeand 30 t, Ederfugl 130 t, Sortand 1 t, Fløjlsand 1 t, Toppet Skallesluger 23 r, Spurvehøg 2 r, Spurvehøg 4 t, Tårnfalk 1 r, Tårnfalk 1 t, Dværgfalk 1 t, Engsnarre 1 r, Trane 1020 t, Stor Præstekrave 1 t, Strandhjejle 1 t, Alm. Ryle 1 r, Brushane 1 r, Dværgmåge 6 t, Hættemåge 1 r, Stormmåge 8 r, Fjordterne 1 t, Huldue 1 r, Ringdue 5 r, Mosehornugle 2 r, Natravn 1 r, Stor Flagspætte 1 r, Hedelærke 1 t, Sanglærke 16 t, Landsvale 7 r, Landsvale 16 t, Skovpiber 3 t, Engpiber 25 r, Engpiber 3 t, Skærpiber 2 r, Bjergvipstjert 1 t, Hvid Vipstjert 30 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 40 r, Rødhals 170 r, Rødstjert 1 r, Stenpikker 1 r, Solsort 40 r, Sangdrossel 100 r, Vindrossel 4 r, Misteldrossel 25 r, Havesanger 15 r, Munk 70 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 5 r, Fuglekonge 350 r, Blåmejse 4 r, Træløber 2 r, Stor Tornskade 1 r, Stær 1 r, Bogfinke 120 r, Kvækerfinke 12 r, Grønirisk 3 r, Stillits 2 r, Grønsisken 60 r, Tornirisk 4 r, Gråsisken 5 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 8 r,

 

 

28/09 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: NE 16 m/s, 8/8, >20 km sigt.


Obs: Smålom 1 t, Lille Lappedykker 5 r, Skarv 20 r, Blisgås 210 t, Grågås 2 t, Bramgås 60 r, Bramgås 355 t, Knortegås 60 t, Pibeand 100 t, Krikand 2 r, Troldand 3 r, Ederfugl 350 t, Havlit 1 m r, Sortand 4 t, Toppet Skallesluger 5 r, Blå Kærhøg 1 r, Spurvehøg 2 r, Tårnfalk 3 r, Tårnfalk 1 t, Dværgfalk 2 r, Dværgfalk 1 t, Lærkefalk 1 r, Alm. Ryle 1 r, Skovsneppe 1 r, Alm. Kjove 1 r, Hættemåge 1 r, Stormmåge 6 r, Ringdue 4 r, Mosehornugle 2 r, Natravn 1 r, Sanglærke 4 t, Landsvale 1 t, Skovpiber 2 r, Skovpiber 5 t, Engpiber 10 r, Skærpiber 1 r, Skærpiber 1 t, Hvid Vipstjert 25 r, Gærdesmutte 8 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 50 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 60 r, Vindrossel 1 r, Misteldrossel 5 r, Gærdesanger 5 r, Havesanger 4 r, Munk 10 r, Gransanger 8 r, Fuglekonge 75 r, Stor Tornskade 1 r, Stær 2 r, Bogfinke 100 r, Kvækerfinke 10 r, Grønsisken 60 r, Gråsisken 1 r, Kernebider 3 r, Laplandsværling 2 r, Rørspurv 10 r,

 

 

27/09 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: NE 16 m/s, 8/8, 1-2 km sigt.


Obs: Smålom 1 t, Lille Lappedykker 5 r, Skarv 15 r, Blisgås 53 t, Bramgås 7 r, Bramgås 13 t, Pibeand 23 t, Toppet Skallesluger 5 r, Blå Kærhøg 1 1k t, Spurvehøg 2 r, Fiskeørn 2 t, Tårnfalk 2 r, Dværgfalk 1 r, Dværgfalk 1 t, Lærkefalk 1 r, Skovsneppe 1 r, Stormmåge 2 1k r, Huldue 4 r, Ringdue 4 r, Mosehornugle 1 r, Natravn 1 r, Sanglærke 10 t, Landsvale 2 r, Engpiber 8 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 50 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 60 r, Misteldrossel 2 r, Gærdesanger 2 r, Havesanger 1 r, Munk 10 r, Gransanger 6 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 70 r, Broget Fluesnapper 1 r, Blåmejse 1 r, Stor Tornskade 1 r, Stær 2 r, Bogfinke 85 r, Kvækerfinke 10 r, Grønsisken 75 r, Rørspurv 1 r,

 

 

26/09 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: NE 11 m/s, 8/8, 0-500 m sigt.


Obs: Lille Lappedykker 5 r, Gråstrubet Lappedykker 1 r, Toppet Skallesluger 4 r, Mosehornugle 2 r, Sanglærke 4 r, Landsvale 7 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 25 r, Rødstjert 1 r, Sangdrossel 25 r, Gærdesanger 1 r, Havesanger 2 r, Munk 10 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 25 r, Stær 2 r, Bogfinke 70 r, Kvækerfinke 10 r, Grønsisken 60 r, Rørspurv 1 r,

 

 

25/09 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: S 4 m/s, 5/8, 1-2 km sigt.


Obs: Pibeand 4 r, Toppet Skallesluger 4 r, Spurvehøg 2 r, Hjejle 1 r, Rødben 1 t, Sildemåge 1 ad r, Ringdue 3 r, Mosehornugle 1 t, Landsvale 10 t, Skovpiber 5 t, Engpiber 11 r, Engpiber 9 t, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 12 r, Jernspurv 50 r, Rødhals 125 r, Rødstjert 8 r, Solsort 1 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 250 r, Rørsanger 3 r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 30 r, Munk 30 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 40 r, Grå Fluesnapper 4 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 20 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 1 r, Træløber 1 r, Gråkrage 7 r, Stær 1 r, Bogfinke 80 r, Kvækerfinke 10 r, Grønsisken 60 r, Tornirisk 1 r, Lille Korsnæb 6 r, Karmindompap 1 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 4 r, Admiral 15 r,

 

 

24/09 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: S 5 m/s, 3/8, 5-10 km sigt.


Obs: Skarv 16 r, Skarv 17 t, Knopsvane 3 ad r, Knortegås 1 r, Krikand 3 r, Toppet Skallesluger 8 r, Hvepsevåge 1 t, Spurvehøg 2 r, Dværgfalk 1 t, Lærkefalk 1 r, Lærkefalk 1 t, Vandrefalk 1 m ad t, Hjejle 1 r, Alm. Ryle 2 r, Stormmåge 4 r, Sildemåge 4 ad r, Sølvmåge 75 r, Svartbag 5 r, Ringdue 3 r, Sanglærke 4 t, Digesvale 1 t, Landsvale 28 t, Skovpiber 10 r, Skovpiber 7 t, Engpiber 4 r, Gul Vipstjert 1 t, Hvid Vipstjert 10 t, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 100 r, Blåhals 1 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 1 r, Sjagger 4 r, Sangdrossel 130 r, Misteldrossel 1 r, Rørsanger 3 r, Gærdesanger 8 r, Havesanger 8 r, Munk 15 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 12 r, Fuglekonge 15 r, Grå Fluesnapper 8 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 30 r, Blåmejse 1 r, Træløber 1 r, Stær 1 r, Bogfinke 35 r, Kvækerfinke 8 r, Grønsisken 40 r, Gråsisken 1 r, Lille Korsnæb 2 r, Karmindompap 1 r, Kernebider 1 r,

Efterårets første Hvidbrynede Løvsanger på Chrø

 

 

23/09 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: S 5 m/s, 1/8, >20 km sigt.


Obs: Rødstrubet Lom 1 t, Smålom 3 t, Skarv 14 r, Knortegås 1 r, Pibeand 155 t, Krikand 2 r, Krikand 5 t, Spidsand 4 t, Troldand 23 t, Ederfugl 115 r, Sortand 9 r, Spurvehøg 1 r, Spurvehøg 3 t, Tårnfalk 1 t, Dværgfalk 1 t, Lærkefalk 1 1k r, Lærkefalk 1 ad r, Hjejle 1 t, Alm. Ryle 4 r, Hættemåge 36 t, Stormmåge 4 r, Stormmåge 5 t, Fjordterne 2 t, Lomvie 2 r, Lomvie 1 t, Huldue 1 r, Ringdue 3 r, Mosehornugle 1 t, Stor Flagspætte 1 r, Sanglærke 7 t, Landsvale 12 t, Skovpiber 10 t, Engpiber 1 t, Gul Vipstjert 2 r, Bjergvipstjert 1 t, Hvid Vipstjert 20 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 85 r, Rødstjert 10 r, Stenpikker 3 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 225 r, Vindrossel 3 r, Misteldrossel 1 r, Gærdesanger 4 r, Havesanger 5 r, Munk 20 r, Gransanger 8 r, Løvsanger 20 r, Fuglekonge 8 r, Grå Fluesnapper 6 r, Lille Fluesnapper 1 m 2k+ r, Lille Fluesnapper 1 1k r, Broget Fluesnapper 15 r, Bogfinke 25 r, Bogfinke 40 t, Kvækerfinke 7 r, Grønsisken 50 r, Tornirisk 6 r, Karmindompap 1 r, Kernebider 3 r,

 

 

22/09 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: NW 4 m/s, 0/8, >20 km sigt.


Obs: Smålom 4 t, Gråstrubet Lappedykker 1 t, Skarv 25 r, Skarv 340 t, Grågås 19 t, Knortegås 1 r, Pibeand 41 t, Krikand 5 t, Ederfugl 40 r, Toppet Skallesluger 2 r, Toppet Skallesluger 1 t, Hvepsevåge 3 1k t, Blå Kærhøg 2 t, Spurvehøg 5 r, Spurvehøg 56 t, Tårnfalk 2 t, Dværgfalk 2 r, Dværgfalk 2 t, Lærkefalk 1 t, Vandrefalk 1 t, Alm. Ryle 6 r, Alm. Ryle 18 t, Hættemåge 7 r, Stormmåge 2 r, Stormmåge 2 t, Sølvmåge 100 r, Svartbag 10 r, Fjordterne 2 t, Lomvie 1 r, Ringdue 3 r, Mursejler 2 r, Stor Flagspætte 1 r, Sanglærke 1 t, Digesvale 6 t, Landsvale 200 t, Bysvale 15 t, Skovpiber 5 r, Skovpiber 10 t, Engpiber 42 t, Skærpiber 1 r, Gul Vipstjert 1 t, Hvid Vipstjert 20 r, Hvid Vipstjert 30 t, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 100 r, Rødhals 700 r, Blåhals 1 1k r, Rødstjert 25 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 1 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 50 r, Misteldrossel 5 r, Sivsanger 1 1k r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 15 r, Munk 35 r, Gransanger 20 r, Løvsanger 50 r, Fuglekonge 25 r, Grå Fluesnapper 15 r, Lille Fluesnapper 1 1k r, Lille Fluesnapper 1 1k r, Broget Fluesnapper 10 r, Rødrygget Tornskade 1 1k r, Stær 3 t, Bogfinke 25 r, Bogfinke 250 t, Kvækerfinke 3 r, Kvækerfinke 10 t, Grønsisken 30 r, Grønsisken 55 t, Tornirisk 8 r, Tornirisk 5 t, Gråsisken 2 t, Lille Korsnæb 2 t, Kernebider 1 r, Laplandsværling 1 t, Snespurv 1 r, Rørspurv 3 r,

 

 

21/09 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: W 13 m/s, 8/8, >20 km sigt.


Obs: Smålom 4 t, Skarv 10 r, Skarv 73 t, Pibeand 2 r, Pibeand 20 t, Ederfugl 30 r, Sortand 10 r, Toppet Skallesluger 3 r, Hvepsevåge 4 1k t, Rørhøg 1 1k r, Rørhøg 1 t, Rørhøg 1 m ad t, Rørhøg 3 1k t, Spurvehøg 1 r, Fiskeørn 2 t, Tårnfalk 3 r, Tårnfalk 3 t, Lærkefalk 1 imm t, Hjejle 1 t, Sølvmåge 200 r, Kaspisk Måge 1 1k r, Lomvie 1 r, Ringdue 2 r, Landsvale 2 r, Landsvale 6 t, Skovpiber 10 r, Skovpiber 10 t, Engpiber 5 r, Gul Vipstjert 2 r, Hvid Vipstjert 15 r, Jernspurv 200 r, Rødhals 100 r, Rødstjert 40 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 15 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 2 r, Havesanger 25 r, Munk 35 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 150 r, Fuglekonge 10 r, Grå Fluesnapper 8 r, Broget Fluesnapper 10 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Stær 1 1k r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 5 r, Grønsisken 25 r, Grønsisken 8 t, Karmindompap 1 1k r, Kernebider 2 r, Snespurv 1 r, Lille Kålsommerfugl 1 r, Admiral 20 r,

 

 

20/09 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: SW 6 m/s, 8/8, 5-10 km sigt, byger.


Obs: Skarv 20 r, Skarv 115 t, Pibeand 60 t, Krikand 10 t, Spidsand 5 t, Ederfugl 70 r, Hvepsevåge 2 r, Rørhøg 1 1k t, Tårnfalk 8 r, Tårnfalk 2 t, Dværgfalk 3 t, Lærkefalk 1 1k r, Vandrefalk 1 t, Alm. Ryle 3 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Hvidklire 2 t, Kaspisk Måge 3 1k r, Ringdue 5 r, Stor Flagspætte 1 r, Landsvale 3 r, Landsvale 30 t, Skovpiber 15 r, Skovpiber 500 t, Engpiber 15 t, Gul Vipstjert 3 r, Hvid Vipstjert 85 t, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 300 r, Jernspurv 1200 t, Rødhals 200 r, Rødstjert 100 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 4 r, Stenpikker 1 t, Sangdrossel 25 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 50 r, Munk 75 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 8 r, Løvsanger 500 r, Fuglekonge 10 r, Grå Fluesnapper 25 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 30 r, Rødrygget Tornskade 1 1k r, Stær 1 t, Bogfinke 20 r, Bogfinke 400 t, Kvækerfinke 2 r, Kvækerfinke 15 t, Grønsisken 40 r, Tornirisk 3 t, Lille Korsnæb 1 t, Kernebider 1 m r,

 

 

19/09 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: W 14 m/s, 4/8, >20 km sigt.


Obs: Skarv 10 r, Toppet Skallesluger 4 r, Hvepsevåge 2 1k r, Tårnfalk 2 r, Storspove 1 r, Svaleklire 1 r, Kaspisk Måge 1 1k r, Ringdue 5 r, Stor Flagspætte 1 r, Landsvale 2 t, Skovpiber 10 t, Engpiber 2 r, Gul Vipstjert 3 t, Hvid Vipstjert 15 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 25 r, Rødstjert 8 r, Bynkefugl 1 r, Gærdesanger 2 r, Havesanger 5 r, Munk 8 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 20 r, Broget Fluesnapper 2 r, Bogfinke 8 r, Kvækerfinke 6 r, Grønsisken 20 r, Lille Korsnæb 1 r, Rørspurv 2 r,

 

 

18/09 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: W 16 m/s, 3/8, >20 km sigt.


Obs: Sortstrubet Lom 1 t, Skarv 20 r, Skarv 26 t, Knopsvane 2 r, Ederfugl 25 r, Toppet Skallesluger 1 r, Tårnfalk 1 r, Alm. Ryle 2 t, Stormmåge 1 1k r, Sølvmåge 100 r, Ringdue 2 r, Stor Flagspætte 1 r, Landsvale 3 r, Skovpiber 5 r, Engpiber 1 r, Gul Vipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 20 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 25 r, Rødstjert 8 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 1 r, Gærdesanger 2 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 8 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 3 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Bogfinke 8 r, Kvækerfinke 2 r, Grønsisken 40 r,

 

 

17/09 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: WSW 12 m/s, 6/8, >20 km sigt.


Obs: Skarv 25 r, Krikand 1 t, Ederfugl 95 r, Hvepsevåge 1 t, Tårnfalk 2 r, Stormmåge 1 r, Sølvmåge 200 r, Ringdue 2 r, Natravn 1 r, Stor Flagspætte 1 r, Landsvale 8 r, Skovpiber 5 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 15 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 50 r, Rødstjert 5 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 10 r, Gærdesanger 5 r, Havesanger 5 r, Munk 25 r, Løvsanger 20 r, Fuglekonge 5 r, Grå Fluesnapper 6 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 5 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Bogfinke 10 t, Grønsisken 25 r, Karmindompap 2 r,

 

 

16/09 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: SW 16 m/s, 2/8, >20 km sigt, byger.


Obs: Skarv 20 r, Krikand 1 r, Ederfugl 65 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Stormmåge 1 1k r, Sølvmåge 200 r, Ringdue 2 r, Stor Flagspætte 1 r, Landsvale 8 r, Skovpiber 5 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 15 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 25 r, Rødstjert 8 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 2 r, Sangdrossel 10 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 3 r, Munk 6 r, Løvsanger 40 r, Fuglekonge 5 r, Grå Fluesnapper 5 r, Lille Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 5 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 2 r, Grønsisken 30 r, Gråsæl 3 r, Admiral 1 r,

 

 

15/09 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: W 7 m/s, 8/8, 15-20 km sigt.


Obs: Skarv 25 r, Pibeand 1 t, Krikand 1 r, Ederfugl 30 r, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 t, Lærkefalk 1 t, Svaleklire 1 r, Sølvmåge 300 r, Svartbag 15 r, Ringdue 2 r, Natravn 1 r, Stor Flagspætte 1 r, Landsvale 25 t, Skovpiber 12 t, Hvid Vipstjert 20 t, Jernspurv 15 t, Rødhals 100 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 1 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 15 r, Gærdesanger 30 r, Havesanger 20 r, Munk 30 r, Skovsanger 2 r, Løvsanger 75 r, Fuglekonge 20 r, Grå Fluesnapper 20 r, Lille Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 25 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Bogfinke 10 r, Bogfinke 25 t, Kvækerfinke 1 r, Grønsisken 40 r, Lille Korsnæb 1 t,

 

 

14/09 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: SSW 7 m/s, 7/8, >20 km sigt.


Obs: Skarv 25 r, Krikand 1 r, Toppet Skallesluger 1 f ad r, Toppet Skallesluger 2 pul r, Tårnfalk 1 r, Lærkefalk 2 r, Mudderklire 5 t, Sølvmåge 300 r, Kaspisk Måge 1 1k r, Svartbag 10 r, Ringdue 2 r, Natravn 1 r, Stor Flagspætte 1 r, Digesvale 1 t, Landsvale 50 t, Bysvale 5 t, Skovpiber 100 t, Hvid Vipstjert 20 r, Hvid Vipstjert 25 t, Jernspurv 10 r, Jernspurv 25 t, Rødhals 150 r, Rødstjert 25 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 25 r, Gærdesanger 25 r, Havesanger 25 r, Munk 35 r, Skovsanger 5 r, Løvsanger 200 r, Fuglekonge 50 r, Grå Fluesnapper 50 r, Lille Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 25 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Bogfinke 20 t, Grønsisken 20 r, Karmindompap 1 r,

 

 

13/09 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: SW 6 m/s, 8/8, 5-10 km sigt.


Obs: Skarv 30 r, Krikand 1 r, Ederfugl 35 r, Dværgfalk 1 r, Lærkefalk 1 r, Stormmåge 1 1k r, Ringdue 2 r, Natravn 1 r, Stor Flagspætte 1 r, Sanglærke 1 r, Landsvale 50 t, Skovpiber 20 r, Skovpiber 30 t, Gul Vipstjert 5 r, Gul Vipstjert 10 t, Hvid Vipstjert 80 r, Hvid Vipstjert 50 t, Gærdesmutte 1 r, Rødhals 500 r, Rødstjert 50 r, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 1 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 30 r, Misteldrossel 1 r, Græshoppesanger 2 r, Kærsanger 1 r, Gærdesanger 75 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 25 r, Munk 40 r, Skovsanger 10 r, Løvsanger 250 r, Fuglekonge 100 r, Grå Fluesnapper 150 r, Lille Fluesnapper 4 r, Broget Fluesnapper 125 r, Træløber 1 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Bogfinke 15 r, Bogfinke 15 t, Kvækerfinke 1 r, Grønsisken 50 r, Tornirisk 3 r, Lille Korsnæb 1 r, Karmindompap 1 r, Laplandsværling 1 r,

 

 

12/09 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: S 6 m/s, 2/8, 10-15 km.


Obs: Skarv 50 r, Ederfugl 50 r, Lærkefalk 1 t, Sildemåge 3 ad r, Sølvmåge 200 r, Svartbag 15 r, Ringdue 2 r, Vendehals 3 r, Stor Flagspætte 1 r, Sanglærke 1 r, Landsvale 75 t, Skovpiber 20 r, Skovpiber 25 t, Gul Vipstjert 5 r, Gul Vipstjert 5 t, Bjergvipstjert 1 t, Hvid Vipstjert 10 r, Hvid Vipstjert 10 t, Jernspurv 8 r, Rødhals 225 r, Rødstjert 125 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 2 r, Sangdrossel 30 r, Græshoppesanger 1 r, Sivsanger 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 75 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 60 r, Munk 20 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 100 r, Fuglekonge 75 r, Grå Fluesnapper 50 r, Broget Fluesnapper 25 r, Rødrygget Tornskade 2 r, Bogfinke 10 r, Bogfinke 20 t, Kvækerfinke 1 r, Grønsisken 20 r, Laplandsværling 2 t,

 

 

11/09 2010


Vejr: Kl. 07 DNT: S 6 m/s, 0/8, 5-10 km.


Obs: Skarv 15 r, Tårnfalk 1 r, Lærkefalk 2 t, Ringdue 2 r, Vendehals 2 r, Sanglærke 2 r, Landsvale 20 t, Skovpiber 10 r, Gul Vipstjert 10 t, Hvid Vipstjert 20 t, Rødhals 300 r, Rødstjert 125 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 2 r, Sangdrossel 15 r, Græshoppesanger 2 r, Gærdesanger 50 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 50 r, Munk 30 r, Løvsanger 100 r, Fuglekonge 250 r, Grå Fluesnapper 50 r, Broget Fluesnapper 50 r, Rødrygget Tornskade 8 1k r, Bogfinke 20 r,

 

 

06/09 2010


Vejr: NE 1 - E 4, 2/8, 30 km.


Obs: Skarv 45 r, Gråand 2 r, Ederfugl 400 r, Spurvehøg 1 r, Fiskeørn 1 t, Mudderklire 1 r, Sildemåge 5 r, Sølvmåge 450 r, Kaspisk Måge 1 r, Svartbag 30 r, Pølsevognsgrib 2 r, Landsvale 15 t, Bysvale 5 t, Skovpiber 1 r, Gul Vipstjert 2 r, Hvid Vipstjert 15 r, Rødhals 8 r, Rødstjert 20 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 5 r, Munk 1 r, Løvsanger 25 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 10 r, Grønsisken 6 r, Gråsæl 14 r, Stor Kålsommerfugl 15 r, Lille Kålsommerfugl 5 r, Dagpåfugleøje 10 r, Admiral 15 r, Tidselsommerfugl 3 r, Nældens Takvinge 2 r.

Mange rastende ederfugle så tidligt - som vanligt om efteråret lå de NW for Tat.

 

 

05/09 2010


Vejr: N 3-0, 2-3/8, 30 km, varmt.


Obs: Skarv 45 r, Gråand 2 r, Spurvehøg 1 r, Sildemåge 6 r, Sølvmåge 450 r, Svartbag 30 r, Skovpiber 1 r, Gul Vipstjert 2 r, Hvid Vipstjert 15 r, Rødhals 10 r, Rødstjert 25 r, Sangdrossel 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 2 r, Havesanger 5 r, Løvsanger 45 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 20 r, Broget Fluesnapper 15 r, Grønsisken 2 r, Gråsæl 8 r, Stor Kålsommerfugl 10 r, Lille Kålsommerfugl 2 r, Dagpåfugleøje 4 r, Admiral 6 r, Tidselsommerfugl 1 r.

 

 

04/09 2010


Vejr: N-lig, 4-6 m/s, 3-6/8, 30 km.


Obs: Skarv 35 r, Knopsvane l, Ederfugl l, Spurvehøg 2 r, Sølvmåge l, Middelhavsmåge 1 1k r, Kaspisk Måge 2 1k r, Svartbag l, Ringdue 3 l, Landsvale l, Bysvale l, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 3 r, Hvid Vipstjert 20 r, Rødhals 5 r, Rødstjert 20 r, Solsort l, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 5 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 100 r, Grå Fluesnapper 20 r, Broget Fluesnapper 10 r, Musvit l, Rødrygget Tornskade 1 r, Gråkrage l, Gråspurv l, Grønsisken 4 r, Gråsæl 15 r, Stor Kålsommerfugl 10 r, Lille Kålsommerfugl 5 r, Admiral 6 r, Tidselsommerfugl 1 r, Nældens Takvinge 1 r.

Næsten alle libellerne væk igen.

 

 

03/09 2010


Vejr: N 4, 2-5/8, 30 km.


Obs: Skarv 40 r, Knopsvane l, Gråand 15 t, Ederfugl l, Spurvehøg 2 r, Stor Præstekrave 1 t, Småspove 1 t, Rødben 1 t, Sildemåge 2 r, Sølvmåge l, Kaspisk Måge 1 1k r, Svartbag l, Ringdue l, Vendehals 1 r, Landsvale l, Bysvale l, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 5 r, Hvid Vipstjert 25 r, Rødhals 15 r, Rødstjert 75 r, Solsort l, Sangdrossel 5 r, Gærdesanger 60 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 25 r, Munk 2 r, Løvsanger 250 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 75 r, Lille Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 50 r, Musvit l, Rødrygget Tornskade 1 r, Gråkrage l, Gråspurv l, Grønsisken 2 r, Stor Kålsommerfugl 15 r, Admiral 8 r, Tidselsommerfugl 2 r, Nældens Takvinge 2 r, Græsrandøje 1 r.

Et mindre tiltræk af guldsmede (libeller) på ca 100 dyr, hovedsagelig Almindelig Hedelibel (90%) med nogle Gulvinget Hedelibel.

 

 

02/09 2010


Vejr: NE 3-8-3, 3/8, 30 km.


Obs: Skarv 25 r, Knopsvane l, Ederfugl l, Spurvehøg 3 r, Fiskeørn 1 t, Sildemåge 2 r, Sølvmåge 1000 r, Svartbag 45 r, Ringdue l, Mursejler 1 r, Landsvale l, Bysvale l, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 4 r, Hvid Vipstjert 25 r, Rødhals 15 r, Rødstjert 100 r, Bynkefugl 2 r, Solsort l, Sangdrossel 2 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 80 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 20 r, Munk 2 r, Løvsanger 450 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 120 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 80 r, Musvit l, Rødrygget Tornskade 2 r, Gråkrage 2 l, Gråspurv l, Grønsisken 2 r, Gråsæl 2 r, Stor Kålsommerfugl 10 r, Dagpåfugleøje 1 r, Admiral 5 r, Nældens Takvinge 2 r, Græsrandøje 4 r.

 

 

02/08 2010


Vejr:


Obs: Tinksmed 2 r, Mursejler 3 t,

 

 

01/08 2010


Vejr:


Obs: Rødben 1 t, Svaleklire 1 r, Tinksmed 4 r, Mudderklire 5 r,

 

 

30/07 2010


Vejr:


Obs: Knarand - hunnen med sine 9 næsten voksne ællinger er her stadig, Krumnæbbet Ryle 2 r, Alm. Ryle 7 r, Småspove 2 t, Svaleklire 2 r, Tinksmed 2 r, Mudderklire 6 r,

 

 

29/07 2010


Vejr:


Obs: Alm. Ryle 1 r, Lille Kobbersneppe 1 t, Småspove 1 t, Tinksmed 1 r, Mudderklire 4 r, Stenvender 2 r, Hættemåge 2 1k r,

 

 

27/07 2010


Vejr:


Obs: Alm. Ryle 1 r, Småspove 1 r, Svaleklire 1 r, Tinksmed 4 r, Mudderklire 8 r, Splitterne 3 t, Havterne 7 t,

 

 

26/07 2010


Vejr:


Obs: Hjejle 1 r, Alm. Ryle 2 r, Småspove 1 r, Svaleklire 3 r, Tinksmed 10 r, Mudderklire 8 r, Gråsæl 32 r,

 

 

23/07 2010


Vejr:


Obs: Tinksmed 1 r, Gråsæl 4 r,

 

 

22/07 2010


Vejr:


Obs: Mudderklire 1 r,