Christiansø feltstationObservationer forår 2004

Rød = sjælden fugl, set 0-10 gange før på Chrø                                 r = rast
Lilla = usædvanlig obs, oftest af fugle set 11-50 gange før                  t = træk
Blå = stor forekomst
Grøn = første obs denne sæson

Siden giver et uddrag af fugleobservationer begået af observatørerne på Christiansø Feltstation og gæstende/lokale fuglekikkere. Opdatering sker såvidt muligt dagligt i træktiden. Obs fra tidligere sæsoner ses her.Onsdag d. 21 juli 2004. Vejr: Ø 12-10-5-2, 8/8, 1 km, ca 35 mm regn nat og morgen - senere W 3, 5-8/8, 15 km.

Obs: Skarv 10 r, Fiskehejre 1 r, Knarand 2 t, Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 1 t, Hjejle 1 r, Vibe 80 r, Alm. Ryle 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Småspove 1 t, Hvidklire 1 r, Svaleklire 6 r, Tinksmed 2 r, Mudderklire 4 r, Hættemåge 175 r, Stormmåge 50 r, Sildemåge 20 ad + 1 2K + 1 ad intermedius r, Havterne 2 t, Ringdue 3 r, Gøg 1 r, Mursejler 5 t, Sjagger 1 r, Skovsanger 2 r, Lundsanger mindst 6 lokale, Stær 2 r, Lille Korsnæb 4 r, Karmindompap 1 lokalt par med 3 unger.

Ung Lundsanger, Christiansø 21/7.
Mandag d. 19 juli 2004. Vejr: SE 2, 8/8, 5-10 km, 3 mm regn morgen - senere W 8-10, 6/7, 5 km.

Obs: Skarv 13 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Svaleklire 2 r, Mudderklire 8 r, Hættemåge 100 r + 75 t, Havterne 3 t, Mursejler 35 t, Rødhals 1 1K r, Sangdrossel 1 1K r, Skovsanger 1 r, Grønsisken 2 r, Lille Korsnæb 1 r.


Hverken Rødhals eller Sangdrossel har ynglet på øen i år...


Fredag d. 9 juli 2004. Vejr: SE 6 - S 1 - SV 3, 8/8, 1-15 km, 7 mm regn hovedsageligt morgen.

Obs: Skarv 6 r, Grågås 4 t, Hjejle 4 t, Vibe 45 r, Hvidklire 1 r, Svaleklire 7 r, Hættemåge 160 r + 370 t, Sildemåge 3 r, Splitterne 1 t, Ringdue 3 t, Mursejler 200 r + 600 t, Stenpikker 1 r, Stær 5 r, Grønsisken 3 r, Karmindompap 1 r.


Det ene af øens to par Lundsangere har nu fået unger, det andet opgav tilsyneladende reden med æg, der lå tæt ved et meget befærdet sted.


Søndag d. 27 juni 2004. Vejr: W 4-8, 4-8/8, 10-20 km.

Obs: Skarv 4 r + 8 t, Knopsvane 13 t, Hvepsevåge 1 r (har været her 2 dg), Svaleklire 2 r, Mursejler 10 t, Rødstjert 1 r, Lundsanger 5 r (samme), Rørsanger 1 r, Lille Fluesnapper 1 r, Træløber 1 r, Stær 35 r, Grønsisken 2 r .


Årets (vist nok) første Toppede Skallesluger set med nyklækkede skrællinger, hele 20!

Med i alt 7 fugle på 6 år i perioden 16/6 - 5/8 1976-2003 er Træløber en sjælden sommergæst på øerne.


Onsdag d. 23 juni 2004. Vejr: S 3 - SE 12 - SW 2, 3-8-7/8, 20-10-20 km; 8 mm regn eftermiddag-aften.

Obs: Grønsisken 2 r, Lille Korsnæb 4 r.


Da det nu er blevet sommer, opdateres hjemmesiden kun uregelmæssigt frem til efterårstrækkets start i slutningen af juli. Foråret 2004 var generelt ret fuglefattigt, ikke mindst pga af det højtryks-agtige vejr som herskede i april-maj. Der blev dog set lidt sjældne og småsjældne fugle, bla Rød Glente (2), Sorthovedet Måge (2), Rovterne (1), Blåhals (70), Flodsanger (2), Lille Gulbug (1), Hvidskægget Sanger (1), Lundsanger (ca. 13), Hvidhalset Fluesnapper (1) og Gulirisk (1).


Tirsdag d. 22 juni 2004. Vejr: S 1 - SW 7-3, 3-8-2/8, 20-25 km; 3 mm regn morgen.

Obs: Skarv 5 r, Fiskehejre 2 t, Svaleklire 1 r, Rørsanger 1 r, Lundsanger mindst 5 r (samme), Grønsisken 1 r, Lille Korsnæb 6 r.


Mandag d. 21 juni 2004. Vejr: skiftende 0-1 - S 1, 3-7/8, 20-25 km.

Obs: Lundsanger mindst 5 r (mindst 4 de samme), Grønsisken 2 r, Lille Korsnæb 10 r.


Med fundet af en lundsanger-rede med æg i morges yngler Lundsangeren bevisligt igen på Ertholmene. Formentlig yngler der dog nok 2 par. Med kun omkring 11-13 ynglefund i Danmark (hovedparten på Ertholmene) indtil nu hører Lundsangeren til blandt Danmarks sjældneste ynglefugle.


Søndag d. 20 juni 2004. Vejr: SV 8 - S 2, 3-7/8, 20 km, en byge først på aftenen.

Obs: Hættemåge 10 t, Mursejler 20 t, Vindrossel 1 r, Lille Korsnæb 15 r.


Lørdag d. 19 juni 2004. Vejr: SSØ 3 - SV 10 - V 13-10, 4-8-3/8, 10-20 km, omkring 2 mm regn ml kl 10-12.

Obs: Skarv 1 r, Troldand 5 t, Ringdue 3 r, Mursejler 2 t, Kærsanger 2 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 10 r, Havesanger 5 r, Gransanger 2 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Stær 20 r, Lille Korsnæb 25 r, Kernebider 1 r.


Fredag d. 18 juni 2004. Vejr: SØ 3, 7-8/8, 10-15 km, < 1 mm regn i nat.

Obs: Skarv 1 r, Storspove 1 t, Svaleklire 1 r, Hættemåge 110 t, Mursejler 1 t, Kærsanger 2 r, Rørsanger 2 r, Gærdesanger 10 r, Havesanger 5 r, Munk 8 r, Skovsanger 3 r, Lundsanger 4 r (samme), Gransanger 3 r, Grå Fluesnapper 1 r, Pirol 2 r, Stær 60 r, Lille Korsnæb 1 r.


Torsdag d. 17 juni 2004. Vejr: V 11 - S 3, 3-7-8/8, 20-10 km, < 1mm regn.

Obs: Skarv 1 r, Mursejler 1 t, Kærsanger 1 r.


Onsdag d. 16 juni 2004. Vejr: NNV 15 - V 13, 1-3/8, 25 km.

Obs: Intet tiltræk.


Tirsdag d. 15 juni 2004. Vejr: V 15-10-13, 8-4-6/8, 15-20 km, let regn formiddag/middag.

Obs: Skarv 1 r, Mursejler 1 t, Kærsanger 1 r, Lundsanger 4 r (samme), Skovsanger 1 r, Pirol 1 r.


Mandag d. 14 juni 2004. Vejr: V 13-15, 8-4/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 2 r, Troldand 1 r, Mursejler 20 t, Kærsanger 1 r, Rørsanger 1 r, Lundsanger 4 r (samme), Rødrygget Tornskade 1 r.


Søndag d. 13 juni 2004. Vejr: N 2 - V 10 (aften), 1-4/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 1 r, Mursejler 5 t, Stenpikker 2 r, Kærsanger 6 r, Rørsanger 10 r, Gærdesanger 5 r, Havesanger 5 r, Lundsanger 4 r (samme), Gransanger 5 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Karmindompap 2 r, Kernebider 1 r.De første udfløjne vipstjerte-unger ... og 2 tidselfugle.


Lørdag d. 12 juni 2004. Vejr: V 10-4 (aften), 3-5/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 2 r, Hvepsevåge 1 r, Ringdue 3 r, Mursejler 2 t, Rødstjert 1 r, Kærsanger 2 r, Rørsanger 5 r, Lundsanger 4 r (samme), Gransanger 4 r, Grå Fluesnapper 1 r, Karmindompap 2 r.


Dogmebillede af en leucistisk lomvie, fotograferet en lille mil nord for Christiansø 12/6-04 kl 21.04.


Fredag d. 11 juni 2004. Vejr: skiftende 0-2 - V 10 (aften), 3-8-5/8, 15-3-10 km.

Obs: Skarv 2 r, Tyrkerdue 1 r, Mursejler 15 t, Sjagger 1 r, Sangdrossel 1 r, Misteldrossel 1 t, Kærsanger 5 r, Rørsanger 25 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 5 r, Havesanger 10 r, Skovsanger 1 r, Lundsanger 4 (samme), Gransanger 8 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 1 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Råge 1 r, Stær 25 r, Karmindompap 2 r.

Tidselfugl 1.Torsdag d. 10 juni 2004. Vejr: S 4 - V 10, 8-3/8, 10-1-10 km.

Obs: Knopsvane 14 r, Strandskade 1 r, Hættemåge 2 t, Mursejler 10 r, Kærsanger 4 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 2 r, Havesanger 5 r, Lundsanger 2 r + de 4 sædvanlige, Grå Fluesnapper 1 r, Pirol 1 r, Stær 75 r, Karmindompap 1 r.Onsdag d. 9 juni 2004. Vejr: SE 3-5, 4-8/8, 20 km (til almindelig skuffelse ingen regn (endnu?), her kl 22).

Obs: Skarv 3 r, Knopsvane 2 r, Kærsanger 3 r, Lundsanger 5 (heraf mindst 4 de samme), Stillits 1 r.Tirsdag d. 8 juni 2004. Vejr: V 12-2 og omslag til Ø 10 -> SØ 5 ved 18tiden, 3-6/8, 20 km.

Obs: Skarv 3 r, Hvepsevåge 1 r, Mursejler 4 t, Gul Vipstjert 1 r, Kærsanger 2 r, Rørsanger 1 r, Lundsanger 4 (samme), Grå Fluesnapper 1 r, Karmindompap 1 r.Mandag d. 7 juni 2004. Vejr: V-SV 5-10, 3-6/8, 15 km.

Obs: Skarv 2 r, Kærsanger 5 r, Rørsanger 3 r, Gulbug 5 r, Lundsanger 4 r (heraf mindst 3 de samme; ligner det to ynglepar?), Gransanger 3 r.Søndag d. 6 juni 2004. Vejr: V 3-13, 2-8-4-6/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 3 r, Hvepsevåge 1 r, Kærsanger 8 r, Rørsanger 5 r, Gulbug 5 r, Havesanger 15 r, Munk 1 r, Gransanger 5 r, Grå Fluesnapper 1 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Karmindompap 3 r.Lørdag d. 5 juni 2004. Vejr: skiftende 0-1, 8/8, 3 km - fra ved 13tiden V 1-2, 4/8, 10 km.

Obs: Skarv 4 r, Gøg 1 r, Mursejler 5 t, Rødstjert 1 r, Græshoppesanger 1 r, Flodsanger 1 r, Kærsanger 6 r, Rørsanger 3 r, Lille Gulbug 1 r (med dragtkarakterer svarende til formen/arten caligata), Gulbug 5 r, Havesanger 5 r, Munk 2 r, Lundsanger 2 r (samme), Gransanger 4 r, Grå Fluesnapper 2 r, Lille Fluesnapper 1 r, Rødrygget Tornskade 6 r, Grønsisken 2 r, Karmindompap 3 r.
Lille Gulbug, Christiansø 5/6. Ny art for Ertholmene, og første danske forårsfund.

Se flere billeder af fuglen her

Der findes yderligere 4 efterårsfund fra Danmark, alle i september-oktober.Fredag d. 4 juni 2004. Vejr: skiftende 0-1, 3-6/8, 20 km - fra ved 18tiden V 2, 8/8, let (men for lidt) regn, 15 km.

Obs: Skarv 3 r, Skeand 1 r, Ringdue 3 r, Mursejler 5 t, Rødstjert 1 r, Sangdrossel 2 r, Kærsanger 8 r, Rørsanger 4 r, Gulbug 5 r, Havesanger 5 r, Lundsanger 4 r, Gransanger 6 r, Løvsanger 2 r, Grå Fluesnapper 1 r, Karmindompap 5 r.


Lundsanger, Christiansø 4/6.Torsdag d. 3 juni 2004. Vejr: Ø 3-0, 2/8, 20 km.

Obs: Skarv 3 r, Spurvehøg 1 t, Mursejler 10 t, Kærsanger 6 r, Rørsanger 4 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 3 r, Havesanger 20 r, Lundsanger 3 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 4 r, Grå Fluesnapper 3 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Karmindompap 3 r.Onsdag d. 2 juni 2004. Vejr: Ø 8-4, 2-4/8, 20 km.

Obs: Skarv 5 r, Mursejler 5 t, Gul Vipstjert 2 r, Rødstjert 2 r, Bynkefugl 1 r, Kærsanger 5 r, Rørsanger 5 r, Havesanger 15 r, Munk 1 r, Lundsanger 2 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 6 r, Lille Fluesnapper 1 r, Rødrygget Tornskade 2 r, Karmindompap 3 r.
Månen går sin gangTirsdag d. 1 juni 2004. Vejr: Ø 8-13, 2/8, 20 km.

Obs: Skarv 4 r, Mudderklire 1 r, Mursejler 5 t, Sanglærke 1 r, Gul Vipstjert 5 r, Rødhals 2 r, Nattergal 1 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 2 r, Sangdrossel 1 r, Kærsanger 5 r, Rørsanger 10 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 15 r, Munk 2 r, Lundsanger 1 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 7 r, Lille Fluesnapper 3 r, Rødrygget Tornskade 3 r, Grønsisken 1 r, Karmindompap 4 r.Mandag d. 31 maj 2004. Vejr: E 8-10-7, 5-3/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 4 r, Spurvehøg 1 t, Hættemåge 4 t, Mursejler 5 t, Gul Vipstjert 10 r, Rødhals 2 r, Nattergal 1 r, Husrødstjert 2 r (lokale ynglefugle?), Rødstjert 5 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 2 r, Sivsanger 1 r, Kærsanger 4 r, Rørsanger 15 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 25 r, Munk 2 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 20 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Grønirisk 1 r, Grønsisken 2 r, Karmindompap 4 r, Rørspurv 1 r.Søndag d. 30 maj 2004. Vejr: V 2 - skiftende - E3, 3-4/8, 10 -15 km.

Obs: Skarv 5 r, Knopsvane 3 t, Troldand 1 r, Hvepsevåge 1 r, Mudderklire 1 r, Hættemåge 2 t, Tyrkerdue 2 r, Mursejler 15 t, Gul Vipstjert 10 r, Rødhals 2 r, Nattergal 1 r, Rødstjert 15 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 2 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 1 r, Sivsanger 2 r, Kærsanger 10 r, Rørsanger 125 r, Gulbug 30 r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 50 r, Havesanger 75 r, Munk 15 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 25 r, Grå Fluesnapper 20 r, Lille Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 1 r, Rødrygget Tornskade 10 r, Kvækerfinke 2 r, Grønsisken 2 r, Karmindompap 6 r.


Karmindompap og halo omkring solen, Christiansø 30/5-04.Lørdag d. 29 maj 2004. Vejr: V 3-5, 8-3-8-3-6/8, 20 km.

Obs: Skarv 5 r, Grågås 4 t, Blishøne 1 r (samme), Dværgfalk 1 r, Hættemåge 4 t, Ringdue 10 t, Gøg 1 r, Natravn 1 r, Mursejler 10 t, Sanglærke 3 r, Gul Vipstjert 15 r, Gul Vipstjert 35 t, Rødhals 5 r, Nattergal 3 r, Blåhals 1 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 35 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 2 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 2 r, Sivsanger 5 r, Kærsanger 8 r, Rørsanger 25 r, Gulbug 20 r, Gærdesanger 70 r, Tornsanger 40 r, Havesanger 70 r, Munk 10 r, Gransanger 10 r, Løvsanger 20 r, Grå Fluesnapper 60 r, Lille Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 5 r, Rødrygget Tornskade 15 r, Kvækerfinke 2 r, Grønsisken 5 r, Karmindompap 10 r, Rørspurv 1 r.


Fredag d. 28 maj 2004. Vejr: V 3-10-6, 2-8/8, 20 km.

Obs: Skarv 4 r, Blishøne 1 r, Vibe 1 t, Svaleklire 1 r, Mudderklire 1 r, Hættemåge 2 t, Gøg 1 r, Natravn 1 r, Mursejler 10 t, Gul Vipstjert 5 r, Rødhals 5 r, Nattergal 2 r, Rødstjert 20 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 5 r, Sangdrossel 1 r, Sivsanger 2 r, Kærsanger 5 r, Rørsanger 10 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 50 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 60 r, Munk 5 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 20 r, Grå Fluesnapper 25 r, Lille Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 5 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Stillits 1 r, Karmindompap 3 r, Rørspurv 1 r.


Torsdag d. 27 maj 2004. Vejr: N 4 - V 5-3, 2-5/8, 25-20 km.

Obs: Skarv 5 r, Stor Præstekrave 1 r, Stormmåge 8 r, Mursejler 50 t, Vendehals 1 r, Skovpiber 1 r, Gul Vipstjert 8 r, Rødhals 5 r, Nattergal 3 r, Rødstjert 45 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 10 r, Sangdrossel 1 r, Flodsanger 1 r, Sivsanger 2 r, Kærsanger 5 r, Rørsanger 10 r, Gulbug 20 r, Gærdesanger 90 r, Tornsanger 40 r, Havesanger 200 r, Munk 10 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 40 r, Grå Fluesnapper 40 r, Lille Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 10 r, Rødrygget Tornskade 15 r, Kvækerfinke 1 r, Stillits 1 r, Grønsisken 2 r, Karmindompap 5 r.

Flodsanger nr. 25 på øerne...


Onsdag d. 26 maj 2004. Vejr: V 8 - N 3, 3-7/8, 25 km.

Obs: Skarv 4 r, Hvepsevåge 2 t, Mudderklire 1 r, Gøg 1 r, Mursejler 5 t, Gul Vipstjert 5 r, Rødhals 5 r, Nattergal 5 r, Rødstjert 20 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 6 r, Sangdrossel 1 r, Kærsanger 1 r, Rørsanger 5 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 35 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 100 r, Munk 5 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 40 r, Grå Fluesnapper 35 r, Broget Fluesnapper 5 r, Karmindompap 1 r, Gulspurv 1 r.


Tirsdag d. 25 maj 2004. Vejr: V 10, 7-3-5/8, 20 km.

Obs: Skarv 5 r, Ringdue 5 r, Gøg 1 r, Natravn 1 r, Mursejler 4 t, Skovpiber 1 r, Gul Vipstjert 8 r, Blåhals 1 r, Rødhals 5 r, Nattergal 3 r, Rødstjert 40 r, Bynkefugl 15 r, Stenpikker 2 r, Sangdrossel 1 r, Kærsanger 1 r, Rørsanger 5 r, Sivsanger 3, Gulbug 5 r, Gærdesanger 60 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 50 r, Munk 20 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 35 r, Grå Fluesnapper 150 r, Lille Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 35 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Stillits 1 r, Grønsisken 4 r, Karmindompap 1 r, Kernebider 1 r, Hortulan 1 r.


Mandag d. 24 maj 2004. Vejr: V 10, 2/8, 25 km.

Obs: Skarv 2 r, Mudderklire 1 r, Gul Vipstjert 10 r, Rødhals 5 r, Nattergal 2 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 2 r, Sangdrossel 1 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 30 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 10 r, Munk 2 r, Løvsanger 15 r, Grå Fluesnapper 15 r, Lille Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 5 r, Rødrygget Tornskade 2 r, Karmindompap 1 r, Hortulan 1 r.


Søndag d. 23 maj 2004. Vejr: NØ 2-8 -> NV 5, 6-2-7/8, 25 km.

Obs: Skarv 1 r, Rødben 1 t, Mudderklire 1 r, Gøg 1 r, Mursejler 5 t, Sanglærke 1 r, Skovpiber 1 r, Gul Vipstjert 10 r, Rødhals 8 r, Nattergal 6 r, Blåhals 4 r, Rødstjert 20 r, Bynkefugl 15 r, Stenpikker 6 r, Sangdrossel 2 r, Sivsanger 2 r, Rørsanger 8 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 150 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 40 r, Munk 20 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 35 r, Grå Fluesnapper 40 r, Lille Fluesnapper 4 r, Broget Fluesnapper 10 r, Rødrygget Tornskade 6 r, Gråsisken 1 r, Karmindompap 1 r.


Lørdag d. 22 maj 2004. Vejr: VNV 8-11-6, 1-3-8/8, 25-20 km.

Obs: Skarv 4 r, Fjeldvåge 1 r (samme), Skovsneppe 1 r, Hættemåge 2 r, Ringdue 2 r, Gøg 1 r, Mursejler 15 t, Digesvale 1 r, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 15 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 10 r, Nattergal 6 r, Blåhals 2 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 40 r, Bynkefugl 8 r, Stenpikker 5 r, Sangdrossel 5 r, Græshoppesanger 1 r, Rørsanger 8 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 60 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 45 r, Munk 30 r, Skovsanger 2 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 50 r, Grå Fluesnapper 70 r, Lille Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 20 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Kvækerfinke 1 r, Karmindompap 2 r, Hortulan 3 r.


Fredag d. 21 maj 2004. Vejr: V 8->13->NV 7, 1-3/8, 25 km.

Obs: Skarv 5 r, Troldand 2 r, Sortand 1 r, Fjeldvåge 1 r (samme), Hvepsevåge 1 r + 5 t, Mudderklire 1 r, Hættemåge 4 t, Ringdue 2 r, Gøg 2 r, Mursejler 25 t, Digesvale 1 r, Skovpiber 8 r, Gul Vipstjert 15 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 10 r, Nattergal 8 r, Blåhals 6 r, Rødstjert 40 r, Bynkefugl 20 r, Stenpikker 10 r, Sangdrossel 5 r, Græshoppesanger 2 r, Sivsanger 1 r, Rørsanger 10 r, Gulbug 15 r, Gærdesanger 100 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 75 r, Munk 15 r, Skovsanger 8 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 75 r, Grå Fluesnapper 350 r, Lille Fluesnapper 15 r, Broget Fluesnapper 30 r, Rødrygget Tornskade 25 r, Kvækerfinke 2 r, Grønsisken 4 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 1 r, Hortulan 1 r.


Torsdag d. 20 maj 2004. Vejr: V 11 - 5, 2-4/8, 20 km.

Obs: Skarv 4 r, Fjeldvåge 1 r, Hvepsevåge 1 r + 1 t, Mudderklire 1 r, Hættemåge 5 t, Ringdue 2 r, Gøg 1 r, Mursejler 8 t, Digesvale 1 r, Skovpiber 8 r, Gul Vipstjert 25 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 10 r, Nattergal 5 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 10 r, Sangdrossel 5 r, Rørsanger 5 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 10 r, Munk 5 r, Løvsanger 30 r, Grå Fluesnapper 20 r, Broget Fluesnapper 30 r, Kvækerfinke 1 r, Karmindompap 1 r, Rørspurv 1 r.


Onsdag d. 19 maj 2004. Vejr: VSV 10 - V 15, 4-8-3/8, 10-20 km.

Obs: Skarv 2 r, Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 1 r, Trane 1 t, Ringdue 2 r, Gøg 1 r, Mursejler 4 t, Skovpiber 20 r, Gul Vipstjert 15 r, Rødhals 10 r, Nattergal 1 r, Blåhals 1 r, Rødstjert 8 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 4 r, Sangdrossel 8 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 5 r, Munk 5 r, Løvsanger 25 r, Grå Fluesnapper 12 r, Broget Fluesnapper 5 r, Rødrygget Tornskade 2 r, Stillits 1 r, Grønsisken 2 r, Karmindompap 1 r.


Tirsdag d. 18 maj 2004. Vejr: V 6-10, 8-4/8, 10-20 km.

Obs: Skarv 5 r, Bramgås 70 t, Rødben 1 r, Mudderklire 1 r, Hættemåge 8 t, Ringdue 3 r, Tyrkerdue 1 r, Gøg 1 r, Mursejler 1 t, Sanglærke 1 r, Digesvale 1 r, Skovpiber 10 r, Gul Vipstjert 2 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 10 r, Nattergal 2 r, Rødstjert 15 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 5 r, Sangdrossel 8 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 15 r, Munk 5 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 50 r, Grå Fluesnapper 50 r, Broget Fluesnapper 30 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Grønsisken 3 r, Karmindompap 1 r.


Mandag d. 17 maj 2004. Vejr: skiftende 1-2 - V 4, 1-3/8, 20 km.

Obs: Skarv 5 r + 50 t, Spurvehøg 1 r, Mudderklire 1 r, Hættemåge 5 r, Ringdue 3 r, Turteldue 1 r, Mursejler 2 t, Digesvale 2 r, Skovpiber 3 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 15 r, Nattergal 5 r, Blåhals 1 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 2 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 5 r, Kærsanger 1 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 35 r, Tornsanger 25 r, Havesanger 20 r, Munk 10 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 500 r, Grå Fluesnapper 50 r, Broget Fluesnapper 40 r, Grønsisken 2 r, Karmindompap 3 r.


Søndag d. 16 maj 2004. Vejr: N 2 - V 5, 2-7-3/8, 20 km.

Obs: Skarv 5 r, Knopsvane 4 t, Spurvehøg 1 r, Mursejler 2 t, Vendehals 2 r, Digesvale 2 r, Skovpiber 5 r, Rødhals 15 r, Nattergal 2 r, Blåhals 1 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 2 r, Sangdrossel 10 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 10 r, Munk 10 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 400 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 5 r, Grønsisken 1 r.


Lørdag d. 15 maj 2004. Vejr: SV-V 10 drejende N 2, 8-3/8, 20-30 km, regn morgen.

Obs: Skarv 4 r, Bramgås 100 t, Troldand 2 r, Spurvehøg 2 r, Mudderklire 4 r, Hættemåge 20 r, Ringdue 16 t, Gøg 1 r, Digesvale 2 r, Skovpiber 25 r, Gul Vipstjert 5 r, Rødhals 30 r, Nattergal 5 r, Blåhals 1 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 20 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 15 r, Ringdrossel 1 r, Sangdrossel 10 r, Rørsanger 2 r, Gulbug 15 r, Gærdesanger 200 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 15 r, Munk 35 r, Skovsanger 10 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 2000 r, Grå Fluesnapper 60 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 50 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Grønsisken 3 r, Gråsisken 1 r, Hortulan 1 r.


Fredag d. 14 maj 2004. Vejr: SV-V 4-7, 4-3-6/8, 20 km.

Obs: Skarv 5 r, Knopsvane 2 r, Spurvehøg 3 r, Lærkefalk 1 t, Mudderklire 1 r, Hættemåge 3 r, Stormmåge 20 r, Ringdue 4 r, Digesvale 2 r, Skovpiber 5 r, Rødhals 15 r, Nattergal 5 r, Blåhals 2 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 10 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 5 r, Munk 15 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 70 r, Grå Fluesnapper 8 r, Lille Fluesnapper 4 r, Broget Fluesnapper 15 r, Kvækerfinke 1 r, Grønsisken 2 r, Gråsisken 2 r, Karmindompap 1 r.


Torsdag d. 13 maj 2004. Vejr: Ø 10 - SE 2, 4-2/8, 20 km.

Obs: Skarv 4 r, Spurvehøg 3 r, Musvåge 1 r, Strandskade 1 r, Mudderklire 2 r, Hættemåge 2 r, Stormmåge 20 r, Ringdue 4 r, Sanglærke 1 r, Skovpiber 5 r, Rødhals 10 r, Nattergal 5 r, Blåhals 1 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 1 r, Ringdrossel 1 r, Sangdrossel 5 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 2 r, Munk 15 r, Skovsanger 2 r, Løvsanger 25 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 10 r, Grønsisken 10 r, Gråsisken 2 r.


Onsdag d. 12 maj 2004. Vejr: Ø 2-9, 8/8, 15 km, regn fra sidst på eftermiddagen.

Obs: Skarv 3 r, Fiskehejre 1 t, Spurvehøg 3 r, Strandskade 1 r, Hvidklire 1 t, Mudderklire 4 r, Hættemåge 5 r, Stormmåge 20 r, Ringdue 6 r, Vendehals 1 r, Sanglærke 2 r, Skovpiber 10 r, Rødhals 10 r, Nattergal 3 r, Blåhals 1 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 3 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 10 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 3 r, Munk 25 r, Skovsanger 5 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 40 r, Grå Fluesnapper 5 r, Lille Fluesnapper 1 r, Hvidhalset Fluesnapper 1 han 2k r, Broget Fluesnapper 15 r, Kvækerfinke 2 r, Grønsisken 12 r, Gråsisken 4 r.


Tirsdag d. 11 maj 2004. Vejr: SØ 6 - NØ 1, 8-4-8/8, 5-20 km.

Obs: Skarv 10 r, Skeand 2 r, Bjergand 1 r, Spurvehøg 8 r, Musvåge 1 r, Vibe 1 r, Rødben 1 t, Hættemåge 15 r, Stormmåge 30 r, Ringdue 8 r, Gøg 1 r, Mursejler 3 t, Vendehals 2 r, Landsvale 5 r, Bysvale 2 r, Skovpiber 12 r, Engpiber 1 r, Gul Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 2 r, Rødhals 25 r, Nattergal 5 r, Blåhals 5 r, Rødstjert 25 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 7 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 30 r, Hvidskægget Sanger 1 r, Gærdesanger 30 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 2 r, Munk 20 r, Skovsanger 5 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 300 r, Fuglekonge 2 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 20 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Allike 1 r, Kvækerfinke 2 r, Grønsisken 5 r, Gråsisken 2 r, Hortulan 1 r.


Hvidskægget Sanger han, Christiansø 11/5-04.

18ende fund af denne nydelige middelhavs-art; heraf 17 om foråret i perioden 2/5 - 17/6.Mandag d. 10 maj 2004. Vejr: skiftende Nlig 2-1, 2-6/8, 20 km, enkelte dråber regn.

Obs: Skarv 5 r + 20 t, Gråand 2 t, Blå Kærhøg 1 t, Spurvehøg 4 r + 4 t, Tårnfalk 1 t, Lærkefalk 1 t, Vandrefalk 1 r, Trane 22 t, Strandskade 1 r, Småspove 1 r, Rødben 1 t, Hættemåge 15 r, Hættemåge 15 t, Stormmåge 35 r, Sølvmåge 800 r, Gråmåge 1 3K r, HF Terne 1 t, Gøg 1 r, Ringdue 12 r, Mursejler 2 t, Vendehals 1 r, Sanglærke 4 r, Landsvale 10 r + 20 t, Bysvale 10 r+ 5 t, Skovpiber 20 r, Engpiber 1 r, Gul Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 20 r, Nattergal 15 r, Blåhals 35 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 20 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 5 r, Ringdrossel 1 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 50 r, Vindrossel 1 r, Græshoppesanger 5 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 25 r, Havesanger 5 r, Munk 30 r, Skovsanger 10 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 175 r, Fuglekonge 2 r, Grå Fluesnapper 8 r, Lille Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 40 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 5 r, Stillits 1 r, Grønsisken 5 r, Gråsisken 4 r, Hortulan 1 r.


Søndag d. 9 maj 2004. Vejr: NØ-N 6-1, 2/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 5 r, Knopsvane 5 r, Stor Skallesluger 2 t, Spurvehøg 3 r, Tårnfalk 1 r, Rødben 2 r, Hættemåge 10 t, Stormmåge 20 r, HF Terne 1 t, Ringdue 6 r, Tyrkerdue 2 r, Turteldue 1 r, Skovhornugle 1 r, Vendehals 1 r, Sanglærke 4 r, Landsvale 10 r, Bysvale 5 r, Bysvale 5 t, Skovpiber 15 r, Engpiber 3 r, Gul Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 20 r, Nattergal 5 r, Blåhals 1 r, Rødstjert 30 r, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 10 r, Græshoppesanger 3 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 25 r, Havesanger 5 r, Munk 30 r, Skovsanger 10 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 45 r, Fuglekonge 3 r, Grå Fluesnapper 5 r, Lille Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 40 r, Rødrygget Tornskade 3 r, Allike 1 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 5 r, Stillits 1 r, Grønsisken 10 r, Gråsisken 3 r, Hortulan 2 r.

Ved dagens optælling af mågereder på Græsholmen fandtes 1560 reder i prøvefeltet, svarende til en omtrentlig bestandstørrelse på 7300 par - eller omkring 500 par færre end i 2003. Mere overraskende var fundet af en ny yngle-art for Ertholmene, idet der på holmens østlige del sås et Grågåse-par med fire daggamle gæslinger!


Lørdag d. 8 maj 2004. Vejr: Ø-NNØ 6-2, 7-8/8, 5-15-10 km.

Obs: Skarv 10 r, Rørhøg 1 t, Spurvehøg 1 r, Dværgfalk 1 r, Vibe 1 t, Svaleklire 1 r, Hættemåge 5 r, Ringdue 10 r, Tyrkerdue 2 r, Skovhornugle 1 r, Vendehals 1 r, Sanglærke 5 r, Landsvale 20 r, Bysvale 5 r, Skovpiber 25 r, Engpiber 5 r, Gul Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 35 r, Nattergal 5 r, Blåhals 4 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 60 r, Bynkefugl 50 r, Stenpikker 20 r, Sangdrossel 15 r, Græshoppesanger 5 r, Sivsanger 5 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 40 r, Havesanger 10 r, Munk 40 r, Skovsanger 15 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 75 r, Fuglekonge 5 r, Grå Fluesnapper 5 r, Lille Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 60 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 5 r, Grønsisken 15 r, Gråsisken 5 r, Hortulan 3 r.


Skovsanger - vel en af verdens smukkeste phylloscopus-sangere ... Christiansø 8/5-04.Fredag d. 7 maj 2004. Vejr: Ø-NØ 8-11, 4-7/8,12-20 km.

Obs: Skarv 7 r, Knopsvane 33 t, Sangsvane 6 t, Spurvehøg 1 r, Dværgfalk 1 r, Hættemåge 5 t, Stormmåge 35 r, Ringdue 8 r, Sanglærke 5 r, Digesvale 1 t, Landsvale 10 r, Bysvale 5 r, Skovpiber 20 r, Engpiber 8 r, Gul Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 25 r, Nattergal 4 r, Blåhals 2 r, Husrødstjert 4 r, Rødstjert 25 r, Bynkefugl 15 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 1 r, Græshoppesanger 1 r, Sivsanger 1 r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 3 r, Munk 20 r, Skovsanger 10 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 40 r, Fuglekonge 2 r, Grå Fluesnapper 1 r, Lille Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 40 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Råge 1 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 5 r, Stillits 3 r, Grønsisken 15 r, Tornirisk 5 r, Gulirisk 1 r (samme), Gråsisken 2 r, Kernebider 3 r, Hortulan 1 r.


Torsdag d. 6 maj 2004. Vejr: ØSØ 6-12, 2-5/8,10 km.

Obs: Skarv 10 r, Blå Kærhøg 1 t, Spurvehøg 2 r, Lærkefalk 1 t, Temmincks Ryle 1 t, Dobbeltbekkasin 1 r, Hættemåge 12 r + 10 t, Ringdue 9 r, Sanglærke 2 r, Digesvale 3 t, Landsvale 20 r + 10 t, Bysvale 10 r, Skovpiber 30 r, Engpiber 10 r, Gul Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 30 r, Nattergal 2 r, Blåhals 1 r, Husrødstjert 4 r, Rødstjert 40 r, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 3 r, Sangdrossel 20 r, Græshoppesanger 2 r, Sivsanger 3 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 5 r, Munk 25 r, Skovsanger 20 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 50 r, Fuglekonge 2 r, Lille Fluesnapper 1 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 50 r, Sortmejse 1 r, Allike 4 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 10 r, Stillits 1 r, Grønsisken 15 r, Gråsisken 1 r, Rørspurv 1 r.


Onsdag d. 5 maj 2004. Vejr: SE 6-11, 2-7/8,10-15 km; lidt regn om eftermiddagen.

Obs: Skarv 10 r, Atlingand 1 r, Spurvehøg 3 r, Lærkefalk 1 t, Brushane 1 r, Rødben 1 r, Mudderklire 1 r, Hættemåge 5 r, Hættemåge 3 t, Ringdue 12 r, Tyrkerdue 2 r, Sanglærke 2 r, Landsvale 25 r + 25 t, Bysvale 10 r + 10 t, Skovpiber 15 r + 20 t, Engpiber 10 r, Gul Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 60 r, Nattergal 2 r, Rødstjert 20 r, Bynkefugl 1 r, Sangdrossel 15 r, Græshoppesanger 1 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 2 r, Havesanger 2 r, Munk 40 r, Skovsanger 2 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 100 r, Fuglekonge 2 r, Broget Fluesnapper 30 r, Bogfinke 40 r, Kvækerfinke 15 r, Gulirisk 1 r, Grønirisk 1 r, Grønsisken 10 r, Tornirisk 20 r.Tirsdag d. 4 maj 2004. Vejr: SSE-SE 1-6, 7-3-4-6-7/8, 5-10 km; lidt regndryp om formiddagen.

Obs: Skarv 10 r, Grågås 4 t, Spurvehøg 3 r, Musvåge 1 r, Strandskade 1 r, Rødben 1 t, Tinksmed 1 r, Ringdue 12 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 2 r, Landsvale 15 r, Landsvale 10 t, Bysvale 5 r, Skovpiber 10 r, Engpiber 5 r, Gul Vipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 25 r, Rødstjert 5 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 15 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 1 r, Munk 25 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 50 r, Fuglekonge 1 r, Broget Fluesnapper 5 r, Bogfinke 30 r, Kvækerfinke 25 r, Grønirisk 1 r, Stillits 1 r, Grønsisken 5 r, Rørspurv 1 r.Mandag d. 3 maj 2004. Vejr: S 1 - W 4, 4-8/8, 100 m - 3 km; tåge meget af dagen; fra sidst på eftermiddagen lidt regn.

Obs: Skarv 7 r, Spurvehøg 3 r, Storspove 1 t, Rødben 1 r, Pølsevognsgrib 1 r, Ringdue 15 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 2 r, Landsvale 10 r, Bysvale 5 r, Skovpiber 15 r, Engpiber 15 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 100 r, Rødstjert 5 r, Sangdrossel 25 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 2 r, Munk 10 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 75 r, Fuglekonge 3 r, Broget Fluesnapper 5 r, Bogfinke 35 r, Kvækerfinke 30 r, Grønirisk 1 r, Stillits 1 r, Grønsisken 2 r, Tornirisk 25 r, Hortulan 1 r, Rørspurv 1 r.

Hortulanen var farvemærket med en blå og en gul farvering på venstre ben og en blå + en alm ring på højre ben ... det må være en svensk fugl...


Søndag d. 2 maj 2004. Vejr: Ø 1-2, 6-3-7/8, 10-15 km.

Obs: Skarv 7 r, Spurvehøg 2 r, Rødben 2 t, Hættemåge 10 t, Ringdue 22 r, Tyrkerdue 2 r, Sanglærke 2 r, Landsvale 5 r, Landsvale 10 t, Bysvale 1 t, Skovpiber 15 r, Skovpiber 35 t, Engpiber 10 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 400 r, Rødstjert 10 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 125 r, Vindrossel 2 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 50 r, Tornsanger 1 r, Munk 30 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 175 r, Fuglekonge 3 r, Broget Fluesnapper 20 r, Allike 9 t, Råge 5 r, Bogfinke 30 r, Kvækerfinke 30 r, Grønirisk 3 r, Stillits 4 r, Grønsisken 15 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 2 r, Kernebider 1 r, Hortulan 1 r, Rørspurv 2 r.


Lørdag d. 1 maj 2004. Vejr: Ø-SØ 7-5, 3-7/8, 15 km.

Obs: Skarv 8 r, Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 r, Strandskade 1 r, Rødben 2 t, Hættemåge 5 t, Ringdue 10 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 2 r, Landsvale 10 r + 15 t, Bysvale 2 t, Skovpiber 10 r + 25 t, Engpiber 15 r, Gul Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 40 r, Rødstjert 8 r, Sangdrossel 35 r, Gærdesanger 25 r, Munk 15 r, Gransanger 10 r, Løvsanger 80 r, Fuglekonge 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Sortmejse 1 r, Allike 12 r, Bogfinke 35 r, Kvækerfinke 40 r, Grønirisk 5 r, Stillits 2 r, Grønsisken 10 r, Tornirisk 45 r, Gråsisken 5 r, Kernebider 1 r.


Fredag d. 30 april 2004. Vejr: Ø 10-13, 3-4/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 5 r, Spurvehøg 1 r, Hvidklire 2 r, Ringdue 5 r, Sanglærke 2 r, Skovpiber 3 r, Engpiber 10 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 25 r, Rødstjert 1 r, Sangdrossel 15 r, Vindrossel 1 r, Gærdesanger 2 r, Munk 2 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 1 r, Bogfinke 30 r, Kvækerfinke 40 r, Stillits 1 r, Grønsisken 5 r, Rørspurv 1 r.


Torsdag d. 29 april 2004. Vejr: Ø 10-12, 3-6/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 7 r, Spurvehøg 2 r, Hvidklire 1 r, Ringdue 8 r, Sanglærke 2 r, Skovpiber 5 r, Engpiber 25 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 50 r, Husrødstjert 1 r, Sangdrossel 45 r, Vindrossel 2 r, Gærdesanger 5 r, Munk 10 r, Løvsanger 40 r, Fuglekonge 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Bogfinke 40 r, Kvækerfinke 50 r, Grønsisken 10 r, Gråsisken 2 r, Rørspurv 2 r.

Duehøgen Haugbart II er tilsyneladende draget videre på nye eventyr...


Onsdag d. 28 april 2004. Vejr: Ø 4-8, 7-3/8, 10-20 km.

Obs: Skarv 8 r, Spurvehøg 2 r, Strandskade 1 r, Rødben 1 t, Svaleklire 1 r, Mudderklire 1 r, Hættemåge 2 t, Stormmåge 35 r, Ringdue 12 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 4 r, Landsvale 1 r, Skovpiber 10 r, Engpiber 45 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 50 r, Husrødstjert 1 r, Sangdrossel 90 r, Vindrossel 5 r, Misteldrossel 3 r, Gærdesanger 10 r, Munk 8 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 75 r, Fuglekonge 1 r, Bogfinke 45 r, Kvækerfinke 60 r, Stillits 1 r, Grønsisken 10 r, Tornirisk 10 r, Gråsisken 4 r, Rørspurv 1 r.

Den første bøg i Mindet er sprunget ud...


Tirsdag d. 27 april 2004. Vejr: SØ 2-6, 6-3-8/8, 10-15 km.

Obs: Skarv 5 r, Duehøg 1 r (samme), Spurvehøg 3 r, Strandskade 1 r, Dobbeltbekkasin 2 r, Hvidklire 1 r, Hættemåge 5 t, Stormmåge 45 r, Huldue 1 r, Ringdue 15 r, Stor Flagspætte 1 r, Sanglærke 6 r, Landsvale 3 r, Skovpiber 15 r, Engpiber 45 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 60 r, Rødstjert 1 r, Sangdrossel 50 r, Vindrossel 5 r, Gærdesanger 5 r, Munk 10 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 20 r, Fuglekonge 1 r, Råge 2 r, Bogfinke 40 r, Kvækerfinke 60 r, Stillits 1 r, Grønsisken 5 r, Tornirisk 10 r, Gråsisken 1 r, Rørspurv 2 r.


Mandag d. 26 april 2004. Vejr: SSØ 1-2, 8-4/8, 5-10 km, smådryp om morgenen (efter regn om natten).

Obs: Skarv 12 r, Duehøg 1 r (samme), Spurvehøg 2 r, Strandskade 1 r, Småspove 1 t, Rødben 2 t, Tinksmed 1 t, Hættemåge 4 r, Stormmåge 70 r, Huldue 1 r, Ringdue 22 r, Sanglærke 5 r, Skovpiber 20 r + 5 t, Engpiber 60 r, Hvid Vipstjert 20 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 90 r, Ringdrossel 1 t, Sjagger 7 r, Sangdrossel 45 r, Vindrossel 15 r, Misteldrossel 1 r, Gærdesanger 15 r, Munk 20 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 100 r, Fuglekonge 4 r, Allike 12 r, Råge 7 r, Stær 35 r, Bogfinke 40 r, Kvækerfinke 80 r, Stillits 1 r, Grønsisken 10 r, Tornirisk 30 r, Gråsisken 2 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 2 r.


Søndag d. 25 april 2004. Vejr: SE-S 1-4-2, 4-8/8, 5-10-15 km, smådryp om eftermiddagen.

Obs: Skarv 10 r, Havlit 3 r, Duehøg 1 r (samme), Rød Glente 2 t, Dværgfalk 1 r, Vibe 1 r, Rødben 1 r, Hvidklire 1 r, Hættemåge 5 r, Stormmåge 60 r, Ringdue 5 r, Sanglærke 3 r, Landsvale 5 r, Skovpiber 3 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 60 r, Sangdrossel 35 r, Vindrossel 5 r, Gærdesanger 1 r, Munk 1 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 5 r, Bogfinke 40 r, Kvækerfinke 120 r, Stillits 2 r, Grønsisken 25 r, Tornirisk 10 r, Gråsisken 1 r, Rørspurv 2 r.


Lørdag d. 24 april 2004. Vejr: N-NE 2-4-1, 8-4/8, 5-10-20 km, let regn (4 mm) nat.

Obs: Skarv 10 r, Duehøg 1 r (samme), Spurvehøg 1 r, Vibe 1 r, Rødben 2 t, Svaleklire 1 r, Hættemåge 3 r, Stormmåge 75 r, Rovterne 1 t, Ringdue 7 r, Sanglærke 4 r, Skovpiber 2 r, Engpiber 40 r, Hvid Vipstjert 30 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 50 r, Sjagger 60 r, Sangdrossel 75 r, Vindrossel 45 r, Misteldrossel 5 r, Gærdesanger 2 r, Munk 3 r, Løvsanger 2 r, Fuglekonge 5 r, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 150 r, Grønirisk 1 r, Grønsisken 30 r, Tornirisk 40 r, Dompap 1 r, Rørspurv 4 r.


Vor Duehøg, Haugbart II, i et eftertænksomt øjeblik kl 1914 - efter næsten 14 dage på skærene.Fredag d. 23 april 2004. Vejr: E 1-2, 8/8, 5-10-15 km, let regn (5 mm) en stor del af dagen.

Obs: Skarv 12 r + 8 t, Fiskehejre 3 r, Gravand 2 r, Krikand 4 r, Skeand 5 r, Troldand 2 r, Havlit 1 r, Sortand 1 t, Duehøg 1 r (samme), Spurvehøg 2 r, Fiskeørn 1 r, Tårnfalk 2 r, Dværgfalk 1 r, Rødben 3 r, Stormmåge 90 r, Kaspisk Måge 1 2K r, Ringdue 7 r, Sanglærke 5 r, Skovpiber 10 r + 10 t, Engpiber 70 r + 20 t, Hvid Vipstjert 75 r, Silkehale 2 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 10 r + 15 t, Rødhals 60 r, Husrødstjert 1 r, Stenpikker 1 r, Sjagger 50 r, Sangdrossel 45 r, Vindrossel 50 r, Misteldrossel 1 r, Løvsanger 5 r, Fuglekonge 10 r, Bogfinke 40 r + 50 t, Kvækerfinke 350 r + 300 t, Grønirisk 5 r, Stillits 6 r, Grønsisken 450 r + 200 t, Tornirisk 50 r, Gråsisken 5 r, Rørspurv 10 r.


Grønsiskner i birk, Chrø 23/4-04 kl 1246 - den hidtil største grønsisken-forårsdag på øerne.Torsdag d. 22 april 2004. Vejr: SE 1-2, 1-5/8, 10 km.

Obs: Skarv 15 r + 12 t, Gravand 2 r, Duehøg 1 r (samme), Spurvehøg 3 r, Vibe 1 r, Rødben 2 t, Ringdue 8 r, Sanglærke 3 r, Skovpiber 4 t, Engpiber 3 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 150 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 60 r, Vindrossel 2 r, Gærdesanger 1 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 60 r, Fuglekonge 5 r, Råge 2 r, Bogfinke 30 r, Kvækerfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Grønsisken 2 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 1 r.


Onsdag d. 21 april 2004. Vejr: S 2 - 0, 1-3/8, 10 km.

Obs: Skarv 15 r + 18 t, Spurvehøg 3 r, Fiskeørn 2 t, Rødben 1 t, Hættemåge 5 t, Stormmåge 50 r, Ringdue 8 r, Sanglærke 4 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 250 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 70 r, Vindrossel 10 r, Misteldrossel 1 r, Løvsanger 3 r, Fuglekonge 5 r, Allike 2 r, Råge 7 r, Stær 10 r, Bogfinke 45 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 5 r, Stillits 2 r, Tornirisk 20 r, Gulspurv 1 r.


Tirsdag d. 20 april 2004. Vejr: SW-W 1-4, 8-4-6/8, 5-10 km, lidt regn i nat.

Obs: Skarv 10 r, Gravand 2 r, Duehøg 1 r (samme), Spurvehøg 2 r, Vibe 2 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Rødben 1 t, Hættemåge 15 t, Stormmåge 75 r, Ringdue 12 r, Sanglærke 4 r, Skovpiber 1 t, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 40 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 400 r, Stenpikker 2 r, Solsort 10 r, Sjagger 60 r, Sangdrossel 70 r, Vindrossel 30 r, Munk 2 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 10 r, Stær 15 r, Bogfinke 75 r, Kvækerfinke 15 r, Grønsisken 4 r, Tornirisk 10 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 1 r.


Mandag d. 19 april 2004. Vejr: SØ 2-5, 2-6/8, 5-10 km.

Obs: Skarv 10 r, Gravand 2 r, Duehøg r 1 (samme), Spurvehøg 1 r, Svaleklire 1 r, Hættemåge 5 t, Stormmåge 40 r, Ringdue 12 r, Skovhornugle 1 r, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 2 r, Landsvale 2 r, Skovpiber 2 t, Engpiber 15 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 125 r, Sjagger 7 r, Sangdrossel 75 r, Vindrossel 5 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 5 r, Råge 2 r, Stær 15 r, Bogfinke 45 r, Kvækerfinke 10 r, Stillits 2 r, Grønsisken 5 r, Tornirisk 5 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 1 r.


Det andet kuld ederfugle-ællinger set.

Den omvendte verden - krage jager duehøg ... hver eftermiddag tilbringer "vor lokale" duehøg en timestid med at skrue sig op over øen for ligesom at markere at den godt kunne trække videre - hvis den altså lige gad ... og hver eftermiddag angriber den modigste af kragerne høgen ligeså længe. Bagefter flyver begge parter tilfredse (?) hver til sit. Sjovt nok er kragerne anderledes spagfærdige når duehøgen jager om morgenen...Søndag d. 18 april 2004. Vejr: SØ 2-7, 2-6/8, 5-10 km.

Obs: Skarv 10 r, Duehøg 1 r (samme), Spurvehøg 1 r, Svaleklire 1 r, Hættemåge 10 t, Stormmåge 37 r, Ringdue 10 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 2 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 200 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 10 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 150 r, Vindrossel 15 r, Misteldrossel 1 r, Gransanger 1 r, Sortkrage 1 r , Stær 20 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 45 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 1 r, Grønsisken 4 r, Tornirisk 10 r, Gråsisken 1 r, Kernebider 5 r.

Lørdag d. 17 april 2004. Vejr: SØ 1-3, 1-6/8, 10-15 km.

Obs: Skarv 12 r, Sortand 6 r, Duehøg 1 r (samme), Spurvehøg 2 r + 5 t, Musvåge 1 t, Hættemåge 10 t, Stormmåge 5 2K + 35 ad r, Huldue 1 r, Ringdue 10 r, Skovhornugle 1 r, Hedelærke 2 r, Sanglærke 5 r, Landsvale 1 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 25 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 200 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 125 r, Vindrossel 35 r, Misteldrossel 1 r, Gransanger 3 r, Fuglekonge 10 r, Sortmejse 1 r, Musvit 5 r, Allike 7 r, Råge 8 r, Stær 15 r, Bogfinke 65 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 2 r, Stillits 1 r, Grønsisken 5 r, Tornirisk 25 r, Dompap 2 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 1 r.

Fredag d. 16 april 2004. Vejr: SØ 1-2, 1/8, 15 km.

Obs: Skarv 12 r + 8 t, Duehøg 1 r (samme), Spurvehøg 2 r, Musvåge 1 t, Strandskade 2 r, Rødben 2 r, Hættemåge 4 t, Stormmåge 25 r, Huldue 1 r, Ringdue 10 r, Tyrkerdue 1 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 4 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 5 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 100 r, Husrødstjert 1 r, Sangdrossel 120 r, Vindrossel 15 r, Fuglekonge 10 r, Musvit 5 r, Allike 2 r, Råge 2 r, Stær 15 r, Bogfinke 45 r, Grønirisk 5 r, Stillits 2 r, Tornirisk 20 r, Kernebider 2 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 1 r.

Kastanjen i Kongens Have sprang ud i dag ... og en Dagpåfugleøje set

Kinesisk Dværgvagtel undsluppen fra lægens drivhus ... og foreviget nær Miks Hytte kl 10.59.10
Torsdag d. 15 april 2004. Vejr: S-SØ 1-3, 1-2/8, 20-25 km.

Obs: Skarv 17 r + 25 t, Fiskehejre 1 r, Duehøg 1 r (samme), Spurvehøg 2 r, Stormmåge 45 ad r, Huldue 2 r, Ringdue 12 r, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 3 r, Engpiber 2 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 60 r, Stenpikker 1 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 75 r, Vindrossel 20 r, Misteldrossel 1 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 4 r, Bogfinke 45 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 25 r.


Onsdag d. 14 april 2004. Vejr: Skiftende (men mest sydlig) 0-2, 1-2/8, 20-25 km.

Obs: Skarv 15 r + 20 t, Duehøg 1 r (samme), Spurvehøg 2 r, Trane 10 t, Strandskade 1 r, Stormmåge 40 r, Ringdue 10 r, Sanglærke 4 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 45 r, Husrødstjert 1 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 5 r, Misteldrossel 1 r, Fuglekonge 2 r, Allike 7 r, Råge 2 r, Bogfinke 45 r, Kvækerfinke 2 r, Stillits 2 r, Grønsisken 1 r, Tornirisk 10 r, Gråsisken 1 r, Gulspurv 1 r.

Nu tydeligt at tudsernes ynglesæson lakker mod enden; enkelte Citronsommerfugle, Nældens Takvinge og Dagpåfugleøje. Og de første ederfugle-ællinger set - et kuld på 3 nede i havnen; såvidt vides det tidligste kuld nogensinde...


Tirsdag d. 13 april 2004. Vejr: Skiftende 0-1, 1-2/8, 25 km - 200 m - 10 km; i perioder en del tåge.

Obs: Skarv 15 r, Duehøg 1 r (samme), Spurvehøg 1 r + 2 t, Hættemåge 4 t, Stormmåge 25 r, Huldue 1 r, Ringdue 13 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 4 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 80 r, Stenpikker 1 r, Solsort 5 r, Sjagger 4 r, Sangdrossel 15 r, Vindrossel 10 r, Misteldrossel 1 r, Fuglekonge 5 r, Skægmejse 1 t, Stær 15 r, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 5 r, Kernebider 1 r.

Tudser, frøer, salamandre, lidt Nældens Takvinge. Igen en nat med myriader af stjerner og uhu'ende ederfugle...


Mandag d. 12 april 2004. Vejr: Skiftende 1-2, 8-2/8, 10-25 km, regnbyger morgen.

Obs: Skarv 15 r, Skarv 10 t, Krikand 2 r, Troldand 2 r, Havlit 4 r, Sortand 1 r, Spurvehøg 2 r + 5 t, Duehøg 1 samme, Strandskade 1 r, Rødben 3 t, Svaleklire 1 t, Stormmåge 25 r, Ringdue 45 r, Hedelærke 2 r, Sanglærke 4 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 35 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 75 r, Solsort 10 r, Sjagger 8 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 15 r, Misteldrossel 1 r, Fuglekonge 5 r, Blåmejse 5 r, Musvit 10 r, Træløber 1 r, Allike 1 r, Råge 2 r, Stær 20 r, Bogfinke 60 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 10 r, Tornirisk 25 r, Dompap 3 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 2 r.

Stadig mange tudser og salamandre fremme, lidt Nældens Takvinge og de første Grønne Frøer...


Søndag d. 11 april 2004. Vejr: NW 2 - W 10, 1/8, 35 km.

Obs: Skarv 18 r, Skarv 65 t, Duehøg 1 han 2K r, Spurvehøg 3 r, Musvåge 2 r, Sorthovedet Måge 2 ad. r, Hættemåge 2 t, Stormmåge 60 r, Sildemåge 2 r, Ringdue 12 r, Sanglærke 5 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 100 r, Solsort 10 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 2 r, Fuglekonge 4 r, Blåmejse 10 r, Musvit 15 r, Allike 2 r, Gråkrage 6 r, Stær 15 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 60 r, Kvækerfinke 4 r, Grønirisk 5 r, Grønsisken 1 r, Tornirisk 20 r, Snespurv 1 t, Gulspurv 3 r.


En af dagens rastende Sorthovedede Måger - et par - flyver ind over Møllehuset kl 0915.Lørdag d. 10 april 2004. Vejr: NW 4-6 -E 2 - S 3-1, 8-1/8, 10-25 km.

Obs: Skarv 12 r, Troldand 2 r, Havlit 2 r, Sortand 1 r, Spurvehøg 2 r, Stormmåge 130 r, Ringdue 8 r, Sanglærke 2 r, Engpiber 4 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 75 r, Solsort 10 r, Sjagger 15 r, Sangdrossel 25 r, Vindrossel 45 r, Misteldrossel 4 r, Fuglekonge 3 r, Blåmejse 15 r, Musvit 45 r, Allike 2 r, Råge 9 r, Stær 10 r, Bogfinke 60 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 7 r, Stillits 1 r, Tornirisk 5 r, Gulspurv 2 r.

Mange tudser og salamandre fremme, og en enkelt Citronsommerfugl.


Fredag d. 9 april 2004. Vejr: N 3 - W 6, 1-2/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 15 r, Troldand 2 r, Havlit 4 r, Spurvehøg 3 r, Rødben 1 t, Stormmåge 5 2k + 150 ad r, Ringdue 7 r, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 8 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 30 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 100 r, Solsort 20 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 35 r, Vindrossel 10 r, Misteldrossel 1 r, Fuglekonge 5 r, Blåmejse 10 r, Musvit 40 r, Allike 7 r, Råge 2 r, Gråkrage 3 r, Stær 15 r, Bogfinke 100 r, Kvækerfinke 10 r, Gulirisk 1 han 2k r, Grønirisk 10 r, Stillits 1 r, Grønsisken 2 r, Tornirisk 5 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 2 r.

Atter myriader af tudser fremme, og flere humlebier og en enkelt Citronsommerfugl.


Torsdag d. 8 april 2004. Vejr: N 3-7-4, 8-7/8, 3-1-5-8 km, regn frem til kl 1330.

Obs: Skarv 17 r, Fiskehejre 1 r, Havlit 6 r, Sortand 2 r, Spurvehøg 1 r, Musvåge 1 r, Skovsneppe 3 r, Hættemåge 12 t, Stormmåge 45 r, Sildemåge 5 r, Huldue 1 r, Ringdue 15 r, Sanglærke 8 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 250 r, Husrødstjert 1 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 60 r, Sjagger 250 r, Sangdrossel 100 r, Vindrossel 150 r, Misteldrossel 10 r, Fuglekonge 5 r, Blåmejse 15 r, Musvit 50 r, Allike 1 r, Råge 2 r, Stær 20 r, Bogfinke 125 r, Kvækerfinke 15 r, Grønirisk 10 r, Tornirisk 2 r, Dompap 1 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 8 r.

Endelig lidt fugl.


Onsdag d. 7 april 2004. Vejr: SØ 2-5, 5-8/8, 5-1-5 km, tåge meget af dagen.

Obs: Skarv 15 r, Duehøg 1 han r, Spurvehøg 1 r, Rødben 1 t, Hættemåge 5 t, Ringdue 15 r, Sanglærke 4 r, Engpiber 7 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 35 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 4 r, Fuglekonge 2 r, Blåmejse 10 r, Musvit 25 r, Allike 1 r, Råge 1 r, Gråkrage 3 r, Stær 15 r, Bogfinke 35 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 10 r, Tornirisk 1 r, Rørspurv 1 r.

Stadig mange tudser fremme... og stadig kun få trækfugle.


Tirsdag d. 6 april 2004. Vejr: S-SØ 2-5, 7-4-8/8, 5-1-5 km, tåge morgen, regn fra sidst på eftermiddagen.

Obs: Skarv 15 r, Spurvehøg 1 r, Skovsneppe 1 r, Hættemåge 5 t, Stormmåge 25 r, Ringdue 15 r, Sanglærke 5 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 40 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 35 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 8 r, Fuglekonge 5 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 10 r, Musvit 30 r, Råge 2 r, Stær 15 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 45 r, Kvækerfinke 3 r, Grønirisk 10 r, Grønsisken 1 r, Tornirisk 5 r, Dompap 1 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 1 r.

Stadig mange tudser fremme...


Mandag d. 5 april 2004. Vejr: SW - S 1-4, 7-4-8/8, 5-10-5 km, regn fra først på aftenen.

Obs: Skarv 20 r, Krikand 1 r, Spurvehøg 1 r, Fiskeørn 1 t, Stormmåge 40 r, Ringdue 60 r, Ringdue 150 t, Sanglærke 5 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 25 r, Solsort 40 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 25 r, Vindrossel 2 r, Fuglekonge 8 r, Blåmejse 15 r, Musvit 45 r, Allike 4 r, Råge 7 r, Stær 30 r, Bogfinke 60 r, Kvækerfinke 3 r, Grønirisk 10 r, Grønsisken 2 r, Tornirisk 2 r, Dompap 1 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 2 r.


Myriader af tudser fremme...


Søndag d. 4 april 2004. Vejr: S 4 - SW 6, 8-4-8/8, 2-5-10 km, regn fra sidst på eftermiddagen og især først på aftenen.

Obs: Skarv 17 r, Spurvehøg 2 r, Fjeldvåge 1 r, Fiskeørn 1 r + 1 t, Ringdue 150 r, Mosehornugle 1 r, Hedelærke 6 r, Sanglærke 15 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 50 r, Solsort 250 r, Sjagger 10 r, Sangdrossel 25 r, Vindrossel 5 r, Fuglekonge 10 r, Blåmejse 15 r, Musvit 60 r, Råge 6 r, Stær 45 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 85 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 25 r, Stillits 1 r, Grønsisken 7 r, Tornirisk 2 r, Dompap 2 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 1 r.


Som så ofte før dukkede rovfuglene (fjeldvågen og fiskeørnene) op, da vejret blev dårligt sidst på eftermiddagen. Synet af en rastende Fiskeørn er meget usædvanligt på Chrø...

Rastende Fiskeørn i regn, taget ud gennem feltstationens vindue kl 1904Lørdag d. 3 april 2004. Vejr: SØ 12 - SSØ 3, 2-8/8, 20-15 km.

Obs: Skarv 15 r, Spurvehøg 2 r, Tårnfalk 1 r, Stormmåge 40 r, Ringdue 8 r, Sanglærke 7 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 10 r, Solsort 5 r, Fuglekonge 2 r, Sortmejse 2 r, Blåmejse 5 r, Musvit 20 r, Stær 25 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 30 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 2 r, Dompap 1 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 2 r.Fredag d. 2 april 2004. Vejr: E 13-17, 1/8, 20 km.

Obs: Intet tiltræk; altid rart med påskeøsten...Torsdag d. 1 april 2004. Vejr: E 8-15, 1-2/8, 25 km.

Obs: Skarv 10 r, Spurvehøg 1 r, Vibe 1 r, Stormmåge 150 r, Svartbag 75 r, Huldue 1 r, Ringdue 6 r, Sanglærke 2 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 20 r, Solsort 5 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 5 r, Fuglekonge 3 r, Blåmejse 5 r, Musvit 10 r, Træløber 1 r, Stær 25 r, Bogfinke 20 r, Stillits 1 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 2 r.Onsdag d. 31 marts 2004. Vejr: skiftende 0-1, fra om eftermiddagen E 4-5, 1/8, 25 km.

Obs: Ingen observationer da Feltstationen hele dagen deltog i et seminar i Rønne om olieforureningen fra Fu Shan Hai sidste år - og der bla. fik lejlighed til at præsentere sin nys udkomne rapport om olieforureningen på Ertholmene juni 2003.

Rapporten er trykt med velvillig støtte fra Nørhaven Book A/S, og den trykte rapport kan erhverves ved henvendelse til Feltstationen. En elektronisk kopi i pdf-format kan downloades fra denne side.Tirsdag d. 30 marts 2004. Vejr: skiftende 0-1, 8-1/8, 10-20 km.

Obs: Skarv 25 r, Pibeand 14 r, Skeand 2 r, Troldand 2 r, Havlit 9 r, Sortand 1 r, Stor Skallesluger 3 r, Duehøg 1 ad. hun r, Spurvehøg 1 r, Trane 4 t, Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 1 r, Skovsneppe 1 r, Hættemåge 5 t, Stormmåge 30 r, Sildemåge 2 r, Svartbag 45 r, Ringdue 15 r + 110 t, Sanglærke 5 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 1 r + 5 t, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 35 r, Solsort 50 r, Sangdrossel 10 r, Misteldrossel 1 r, Fuglekonge 10 r, Blåmejse 5 r, Musvit 30 r, Allike 1 r, Gråkrage 12 r, Stær 10 r, Skovspurv 6 t, Bogfinke 40 r + 25 t, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 15 t, Bjergirisk 14 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 5 r.


Varmt og godt; den første rigtige forårsdag. Myriader af tudser fremme, adskillige Citronsommerfugle og Nældens Takvinge, Solsorten sang (så godt den nu kan herovre), og det var så stille at man kunne høre Pibeænderne ude ved Østerskær. Den eneste fredsforstyrrer var Duehøgen som insisterede på at jage mågerne på holmen op i total panik flere gange og at piske kragerne rundt som hovedløse høns. Ederfuglene forblev dog uimponerede.Dagens duehøg sås som man normalt ikke er vant til - her lander den på søndre sømærke...

for at overveje et angreb på en fiskekutter inde under Bornholm...

men ser i stedet på mulighederne for at vælte fyret ...


Mandag d. 29 marts 2004. Vejr: W 6 -SW 4, 8-4-8/8, 1-10 km.

Obs: Skarv 10 r, Gravand 2 r (lokale), Spurvehøg 2 r, Ringdue 9 r, Sanglærke 2 r, Engpiber 1 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 20 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 1 r, Fuglekonge 2 r, Blåmejse 10 r, Musvit 30 r, Stær 5 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 2 r, Lille Korsnæb 2 r, Gulspurv 2 r.


Mange tudser fremme.En af dagens spurvehøge, en lidt ældre herre


Søndag d. 28 marts 2004. Vejr: W 10-5, 8-4-7/8, 15 km.

Obs: Skarv 12 r, Grågås 1 t, Troldand 2 r, Sortand 2 r, Hvinand 1 r, Spurvehøg 2 r, Strandskade 1 r, Hættemåge 2 t, Stormmåge 25 r, Svartbag 75 r, Tejst 1 r, Ringdue 7 r, Sanglærke 2 r, Engpiber 1 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 15 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 1 r, Misteldrossel 1 r, Fuglekonge 1 r, Blåmejse 15 r, Musvit 60 r, Stær 5 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 1 r, Dompap 2 r, Gulspurv 2 r.


Lørdag d. 27 marts 2004. Vejr: N 5, 1/8, 25 km, nattefrost - W 10, 8/8, 10 km, let regn aften.

Obs: Skarv 10 r, Spurvehøg 1 r, Musvåge 1 r, Stormmåge 20 r, Ringdue 3 r, Sanglærke 2 r, Engpiber 1 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 5 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 1 r, Fuglekonge 2 r, Blåmejse 10 r, Musvit 15 r, Stær 5 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 1 r, Gulspurv 1 r.


Fredag d. 26 marts 2004. Vejr: N 10- 5, 8-3/8, 5-20 km, let sne morgen.

Obs: Skarv 10 r, Knopsvane 6 r, Troldand 2 r, Havlit 8 r, Sortand 2 r, Spurvehøg 1 r, Stormmåge 15 r, Grønbenet Rørhøne 1 r, Ringdue 4 r, Sanglærke 2 r, Engpiber 2 r, Gærdesmutte 8 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 5 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 1 r, Fuglekonge 2 r, Blåmejse 5 r, Musvit 15 r, Stær 7 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 1 r, Dompap 2 r, Gulspurv 2 r.


Rørhønen har efter sigende overvintret under fiskekassserne nede på havnen...


Torsdag d. 25 marts 2004. Vejr: N 10-12, 8-3-8/8, 20 km

Obs: Sortstrubet Lom 2 t, Skarv 10 r, Knopsvane 6 r, Troldand 2 r, Sortand 1 r, Spurvehøg 1 r, Stormmåge 10 r, Svartbag 100 r, Ringdue 4 r, Skovhornugle 1 r, Sanglærke 4 r, Engpiber 2 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 5 r, Solsort 15 r, Sangdrossel 2 r, Vindrossel 1 r, Fuglekonge 5 r, Blåmejse 10 r, Musvit 20 r, Stær 8 r, Bogfinke 15 r, Grønirisk 5 r, Gulspurv 3 r.Onsdag d. 24 marts 2004. Vejr: N-NE 4-13, 8-3-6/8, 10-20 km

Obs: Skarv 12 r, Knopsvane 6 r, Krikand 3 r, Havlit 1 r, Spurvehøg 2 r, Stormmåge 35 r, Huldue 1 r, Ringdue 8 r, Sanglærke 8 r, Engpiber 5 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 20 r + 35 t, Rødhals 15 r, Husrødstjert 2 r, Solsort 15 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 2 r, Misteldrossel 1 r, Fuglekonge 10 r, Blåmejse 5 r, Musvit 30 r, Stær 7 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 10 r, Stillits 1 r, Dompap 1 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 5 r.

Den første rugende ederfugl set - men det viste sig at den havde lagt sig allerede omkring 16/3...


Tirsdag d. 23 marts 2004. Vejr: W 6, 8/8, 15 km - SSW 1, 1/8, 20 km

Obs: Skarv 15 r, Knopsvane 4 r, Gravand 2 r, Pibeand 1 r, Gråand 10 r, Troldand 2 r, Bjergand 1 r, Havlit 4 r, Hættemåge 5 t, Stormmåge 10 2K + 100 ad r, Svartbag 45 r, Ringdue 17 r, Hedelærke 2 r, Sanglærke 15 r, Engpiber 15 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 10 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 15 r, Vindrossel 1 r, Blåmejse 35 r, Musvit 50 r, Allike 2 r, Gråkrage 3 r, Stær 10 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 15 r, Grønirisk 15 r, Dompap 2 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 1 r.

Mange tudser fremme. Ederfugle, alke, lomvier og sølvmåger synes at være tilstede i fuld mængde. Og enkelte stormmåger på plads i deres territorier.