Christiansø FeltstationObservationer forår 2005

Rød = sjælden fugl, set 0-10 gange før på Chrø                                 r = rast
Lilla = usædvanlig obs, oftest af fugle set 11-50 gange før                  t = træk
Blå = stor forekomst
Grøn = første obs denne sæson

Siden giver et uddrag af fugleobservationer begået af observatørerne på Christiansø Feltstation og gæstende/lokale fuglekikkere. Opdatering sker såvidt muligt dagligt i træktiden. Obs fra tidligere sæsoner ses her.Onsdag d. 13 juli 2005. Vejr: W 5-8, 2/8, 20 km.

Obs: Den tørre forsommer har om ikke andet været god for øernes ynglende småfugle, og i øjeblikket ses der unger overalt - tornirisker, svaler, vipstjerter, spurve, munke, gulbuge, havesangere, tornsangere osv.
Onsdag d. 6 juli 2005. Vejr: SE 6 - skiftende, tåge -2-7/8, 5-20-10 km.

Obs: Skarv 12 r, Canadagås 1 r, Troldand 1 r, Storspove 1 t, Hvidklire 1 t, Svaleklire 4 r, Stenvender 1 t, Hættemåge 20 t, Rovterne 1 t, Mursejler 10 t, Gulirisk 1 r.
Lørdag d. 2 juli 2005. Vejr: S 1- W 4, 4-2/8, 20 km, varmt.

Obs: Skarv 4 r, Alm. Ryle 2 r, Tinksmed 2 t, Hættemåge 50 t - det lokale Karmindompap-par har fået unger på vingerne. Og Lille Ib er her stadig.
Lørdag d. 25 juni 2005. Vejr: S 1- N 7-4, 0-8-5/8, 20 km, 4 dråber regn eftermiddag.

Obs: Mursejler 30 r, Sjagger 3 r - og den mulige Iberiske (Lille Ib) er her stadig... De første skalleluger-ællinger set.
Fredag d. 24 juni 2005. Vejr: svag skiftende vind, 1/8, 20 km.

Obs: Skarv 3 r, Rørhøg 1 r, Splitterne 1 t, Ringdue 2 r, Mursejler 15 t, Husrødstjert 1 juv set og syngende han, Sangdrossel 1 r, Rørsanger 3 r, Gransanger 1 r - muligvis en Iberisk Gransanger Phylloscopus ibericus. Fuglen sang det meste af dagen ved mindet, og blev både optaget, videofilmet og fotograferet. Arten er dog svær at bestemme og vores kendskab til den beskedent, så indtil vi har fået sangen analyseret må den stå som en mulig Iberisk Gransanger, en art der kun er set nogle få gange i Danmark.
En mulig Iberisk Gransanger snupper en sandsynlig flue, Christiansø 24. juni.

Bemærk bla. det lange næb, den ret lange og velmarkerede øjenbrynsstribe og de forholdsvis lange ben...Mandag d. 20 juni 2005. Vejr: SV 5-7, 0/8, 25 km.

Obs: Lille Fluesnapper 1 syngende.
Fredag d. 17 juni 2005. Vejr: SE-SV 5-7, 8/8, 15 km.

Obs: Biæder 1 t - ikun den 7ende biæder set på øerne.
Onsdag d. 15 juni 2005. Vejr: næsten stille, 6/8, 20 km.

Obs: Rødben 2 r, Splitterne 1 t, Mursejler 15 t, Kærsanger 10 r, Rørsanger 6 r, Gulbug 4 r, Havesanger 20 r, Grå Fluesnapper 1 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Kvækerfinke 1 r, Gråsisken 1 r, Lille Korsnæb 3 r.


5-8 Digesvaler har - helt usædvanligt - de senere dage fløjet ind og ud af huller i muren på Gyldenløves Bastion. Fuglene forsvandt dog igen senere.


Tirsdag d. 14 juni 2005. Vejr: S-SE 5-9, 0-2/8, 25 km.

Obs: Splitterne 2 t, Tyrkerdue 1 r, Mursejler 20 t, Gul Vipstjert 1 r, Nattergal 2 r, Kærsanger 6 r, Rørsanger 4 r, Havesanger 15 r, Grå Fluesnapper 2 r, Gråsisken 1 r, Karmindompap 2 r, Kernebider 2 r.
Lørdag d. 11 juni 2005. Vejr: W 10, 6/8, 10-15 km.

Obs: Skarv 2 r, Svaleklire 1 r, Gul Vipstjert 1 r, Rødstjert 1 r, Kærsanger 6 r, Rørsanger 3 r, Havesanger 10 r, Grå Fluesnapper 1 r, Kernebider 2 r.


Fra nu af og sommeren igennem opdateres siden kun uregelmæssigt.


Fredag d. 10 juni 2005. Vejr: W 7-13, 8-3-5/8, 10-25 km, lidt regn formiddag.

Obs: Skarv 2 r, Tyrkerdue 1 r, Mursejler 4 t, Rødstjert 1 r, Kærsanger 5 r, Rørsanger 1 r, Havesanger 8 r, Munk 1 r, Lundsanger 1 han r, Grå Fluesnapper 2 r, Karmindompap 1 r.
Torsdag d. 9 juni 2005. Vejr: NW 2 - W 4, 3-2-5/8, 20 km.

Obs: Skarv 4 r, Canadagås 1 r, Ringdue 1 r, Mursejler 7 t, Sanglærke 2 r, Havesanger 5 r, Grå Fluesnapper 1 r, Lille Korsnæb 2 r.
Onsdag d. 8 juni 2005. Vejr: N 5-3 - skiftende 2, 3-2-4/8, 25 km.

Obs: Skarv 3 r, Ringdue 2 r, Mursejler 8 t, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 1 r, Kærsanger 4 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 2 r, Havesanger 4 r, Grå Fluesnapper 1 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Lille Korsnæb 1 r.

De første stormmåger har fået unger.Tirsdag d. 7 juni 2005. Vejr: N 8-13-7, 6-8/8, 20 km, småregn en del af dagen, koldt.

Obs: Skarv 3 r, Trane 11 t, Strandskade 1 r, Sildemåge 3 r, Ringdue 3 r, Mursejler 15 r, Mursejler 10 t, Gul Vipstjert 1 r, Rødhals 1 r, Rødstjert 1 r, Kærsanger 5 r, Rørsanger 2 r, Havesanger 5 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 1 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 1 r.
Mandag d. 6 juni 2005. Vejr: W 8-11, 5-8/8, 15 km.

Obs: Skarv 3 r, Knortegås 1 t, Knarand 1 r, Spurvehøg 1 r, Vibe 1 r, Hættemåge 4 t, Sildemåge 2 r, Ringdue 2 r, Mursejler 3 t, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 1 r, Kærsanger 5 r, Rørsanger 2 r, Havesanger 10 r, Skovsanger 1 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Kernebider 1 r.
Søndag d. 5 juni 2005. Vejr: W 8-11, 5-8-2-6/8, 15 km.

Obs: Skarv 2 r, Ringdue 3 r, Mursejler 6 r, Digesvale 1 r, Engpiber 1 r, Gul Vipstjert 3 r, Kærsanger 4 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 3 r, Havesanger 5 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Lille Korsnæb 6 r, Karmindompap 1 r, Gulspurv 2 r.
Lørdag d. 4 juni 2005. Vejr: SW-W 5-10, 8-2-6/8, 20 km, småregn formiddag.

Obs: Rødben 1 t, Ringdue 3 r, Mursejler 40 r, Gul Vipstjert 2 r, Rødstjert 2 r, Stenpikker 1 r, Kærsanger 15 r, Rørsanger 10 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 4 r, Havesanger 45 r, Munk 10 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 3 r, Rødrygget Tornskade 2 r, Stær 17 r, Lille Korsnæb 3 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 1 r.
Fredag d. 3 juni 2005. Vejr: SW-S 2-5, 8-5-8/8, 1 km - 50 m - 5 km, byger/småregn især formiddag, diset.

Obs: Stor Skallesluger 3 r, Hættemåge 2 t, Ringdue 2 r, Gøg 1 r, Mursejler 45 r, Gul Vipstjert 2 r, Nattergal 2 r, Rødstjert 4 r, Bynkefugl 1 r, Sangdrossel 1 r, Sivsanger 1 r, Kærsanger 25 r, Rørsanger 20 r, Gulbug 20 r, Gærdesanger 35 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 200 r, Munk 20 r, Løvsanger 15 r, Grå Fluesnapper 8 r, Pirol 1 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Lille Korsnæb 4 r.
Torsdag d. 2 juni 2005. Vejr: SW-SSW 2-4, 3-8/8, 20-10 km, byger/småregn eftermiddag-aften.

Obs: Fiskeørn 1 t, Lærkefalk 1 r, Strandskade 2 r, Mursejler 15 r, Engpiber 1 r, Gul Vipstjert 4 r, Rødhals 1 r, Nattergal 2 r, Rødstjert 1 r, Kærsanger 10 r, Rørsanger 15 r, Gulbug 15 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 80 r, Munk 45 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 2 r, Lille Korsnæb 1 r.
Onsdag d. 1 juni 2005. Vejr: NNW 2 - W 10, 5-8/8, 25-20 km, byger eftermiddag-aften.

Obs: Sortand 1 r, Hættemåge 4 t, Mursejler 350 r, Engpiber 1 r, Gul Vipstjert 5 r, Rødhals 1 r, Rødstjert 1 r, Kærsanger 15 r, Rørsanger 15 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 2 r, Havesanger 45 r, Munk 8 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 3 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Rødrygget Tornskade 1 r.
Tirsdag d. 31 maj 2005. Vejr: W 4-15, 4-8/8, 20-10 km, enkelte småbyger aften.

Obs: Hættemåge 3 t, Ringdue 2 r, Mursejler 10 t, Gul Vipstjert 2 r, Rødstjert 1 r, Vindrossel 1 r, Kærsanger 5 r, Rørsanger 5 r, Havesanger 5 r, Løvsanger 8 r, Grå Fluesnapper 2 r.


De første morbær sprunget ud...


Mandag d. 30 maj 2005. Vejr: NW-W 2-4, 4-8/8, 20-15 km, let regn fra om formiddagen.

Obs: Skarv 1 r, Sortand 30 t, Hvidklire 1 r, Hættemåge 8 t, Ringdue 2 r, Mursejler 75 t, Hærfugl 1 r, Sanglærke 1 r, Digesvale 1 r, Skovpiber 1 r, Gul Vipstjert 8 r, Rødhals 1 r, Nattergal 2 r, Rødstjert 2 r, Sivsanger 3 r, Kærsanger 12 r, Rørsanger 35 r, Gulbug 15 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 15 r, Munk 3 r, Løvsanger 15 r, Grå Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 2 r, Rødrygget Tornskade 2 r, Grønsisken 1 r, Karmindompap 4 r.


De første syrener blomstrer, de store asketræer i Kongens Have just sprunget ud, stæren, spurvene og solsortene har unger, et karmindompappepar set med redemateriale, igen noget tyndt oliefilm omkring øerne - og den 33te hærfugl på øerne siden 1976...


Søndag d. 29 maj 2005. Vejr: SW-W 4-10, 2-6/8, 20 km.

Obs: Skarv 1 r, Havlit 1 r, Rød Glente 1 2k t, Hættemåge 5 t, Stormmåge 5 2k r, Mursejler 10 t, Sanglærke 1 r, Gul Vipstjert 8 r, Rødhals 1 r, Nattergal 2 r, Rødstjert 1 r, Kærsanger 8 r, Rørsanger 4 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 2 r, Havesanger 15 r, Munk 3 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 2 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Grønsisken 1 r, Karmindompap 6 r.
Lørdag d. 28 maj 2005. Vejr: Stille - SE 5, 01-/8, 20-25 km, varmt.

Obs: Skarv 2 t, Bramgås 2 r, Troldand 1 t, Lærkefalk 1 r, Strandhjejle 1 t, Rødben 1 t, Hættemåge 7 t, Ringdue 2 r, Mursejler 30 t, Sanglærke 2 r, Gul Vipstjert 5 r, Rødhals 1 r, Rødstjert 2 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 2 r, Kærsanger 10 r, Rørsanger 5 r, Gulbug 15 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 20 r, Munk 2 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 10 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 4 r, Broget Fluesnapper 2 r, Rødrygget Tornskade 2 r, Karmindompap 6 r.
Fredag d. 27 maj 2005. Vejr: SW-W 2-5, 2-4/8, 15-20 km, varmt.

Obs: Skarv 2 r, Rørhøg 1 r, Spurvehøg 1 r, Hættemåge 20 t, Ringdue 4 r, Mursejler 75 t, Skovpiber 1 r, Gul Vipstjert 15 r, Rødhals 1 r, Nattergal 1 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 1 r, Græshoppesanger 1 r, Kærsanger 10 r, Rørsanger 25 r, Gulbug 25 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 40 r, Munk 7 r, Lundsanger 1 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 20 r, Grå Fluesnapper 20 r, Broget Fluesnapper 2 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 1 r, Karmindompap 10 r, Gulspurv 3 r.
Torsdag d. 26 maj 2005. Vejr: S 2-6, 2-4/8, 15 km.

Obs: Skarv 4 r + 7 t, Sortand 8 t, Spurvehøg 2 r, Dværgfalk 1 t, Hættemåge 1 r + 6 t, Ringdue 8 r, Mursejler 5 t, Skovpiber 2 r, Engpiber 1 r, Gul Vipstjert 15 r, Rødhals 8 r, Nattergal 1 r, Blåhals 1 r, Rødstjert 15 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 6 r, Græshoppesanger 1 r, Kærsanger 15 r, Rørsanger 75 r, Gulbug 25 r, Gærdesanger 40 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 60 r, Munk 8 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 40 r, Grå Fluesnapper 25 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 5 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Allike 1 r, Kvækerfinke 1 r, Grønsisken 3 r, Lille Korsnæb 2 r, Karmindompap 2 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 1 r.


Næsten alle han-ederfuglene er nu væk. Omkring middag sås en del tynd, for fugle ikke-farlig oliefilm på vandet om øerne. Men et eller andet sted må der have været nogle olieklumper, for ved en sejlads rundt Græsholmen til aften sås 4 alke og 1 lomvie med olie på, dog i tilsyneladende ikke-livsfarlig mængde. I følge Bormholms Marinedistrikt er der kun indløbet meldinger om tynd oliefilm, og ikke nogen egentlig olieforurening.


Onsdag d. 25 maj 2005. Vejr: Skiftende 1-3, 2-4/8, 15-20 km.

Obs: Sortstrubet Lom 2 t, Skarv 2 r + 22 t, Fiskehejre 1 t, Stor Skallesluger 4 r, Hvepsevåge 4 t, Spurvehøg 2 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 2 t, Mudderklire 1 r, Hættemåge 4 t, Splitterne 1 t, Ringdue 8 r, Natravn 1 r, Mursejler 15 t, Digesvale 4 t, Skovpiber 2 r, Engpiber 2 r, Gul Vipstjert 25 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 6 r, Nattergal 20 r, Rødstjert 30 r, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 2 r, Græshoppesanger 1 r, Kærsanger 15 r, Rørsanger 50 r, Gulbug 40 r, Gærdesanger 40 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 80 r, Munk 10 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 90 r, Grå Fluesnapper 50 r, Lille Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 10 r, Rødrygget Tornskade 15 r, Allike 13 t, Stær 9 t, Grønsisken 2 r, Gråsisken 1 r, Lille Korsnæb 2 r, Karmindompap 3 r, Gulspurv 2 r.Natravn i morgensol, Christiansø 25. maj.


Tirsdag d. 24 maj 2005. Vejr: W 6-1, 2-4/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 1 r, Knopsvane 3 t, Hvepsevåge 1 t, Spurvehøg 1 r, Lærkefalk 1 r + 1 t, Trane 3 t, Mudderklire 1 r, Hættemåge 15 t, Stormmåge 1 2k r, Ringdue 2 r, Natravn 1 r, Mursejler 15 t, Digesvale 3 r, Skovpiber 3 r, Engpiber 1 r, Gul Vipstjert 10 r, Rødhals 2 r, Nattergal 5 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 5 r, Ringdrossel 1 r, Sangdrossel 1 r, Kærsanger 1 r, Rørsanger 35 r, Gulbug 10 r, Høgesanger 1 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 50 r, Munk 10 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 75 r, Grå Fluesnapper 30 r, Lille Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 8 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Stillits 1 r, Lille Korsnæb 3 r, Karmindompap 1 r, Rørspurv 1 r.Mandag d. 23 maj 2005. Vejr: S-lig 1-2, 8/8, 50-800 m, tåge, regn fra middag (c. 10 mm).

Obs: Skarv 2 r, Atlingand 2 r, Ringdue 5 r, Mursejler 75 r, Digesvale 4 r, Landsvale 150 r, Bysvale 50 r, Skovpiber 1 t, Engpiber 2 r, Gul Vipstjert 10 r, Rødhals 1 r, Nattergal 2 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 1 r, Sangdrossel 1 r, Græshoppesanger 1 r, Kærsanger 2 r, Rørsanger 15 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 25 r, Munk 10 r, Skovsanger 2 r, Gransanger 4 r, Løvsanger 50 r, Grå Fluesnapper 6 r, Lille Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 1 r, Grønsisken 6 r, Lille Korsnæb 1 r, Karmindompap 2 r.Søndag d. 22 maj 2005. Vejr: S-lig 2-4-1, 5-8/8, 5-10-15 km.

Obs: Skarv 2 r, Fiskehejre 4 t, Knopsvane 10 r, Stor Skallesluger 1 r, Hvepsevåge 1 t, Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 1 t, Stor Præstekrave 5 t, Vibe 1 r, Småspove 1 t, Mudderklire 1 r, Hættemåge 1 t, Ringdue 6 r, Gøg 1 r, Mursejler 24 t, Sanglærke 1 r, Digesvale 5 r, Skovpiber 3 r, Skovpiber 5 t, Engpiber 2 r, Rødstrubet Piber 1 r, Gul Vipstjert 15 r, Rødhals 3 r, Nattergal 2 r, Blåhals 1 r, Husrødstjert 4 r, Rødstjert 30 r, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 40 r, Ringdrossel 1 r, Sangdrossel 3 r, Vindrossel 1 r, Sivsanger 3 r, Rørsanger 15 r, Gulbug 15 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 80 r, Munk 15 r, Skovsanger 5 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 100 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 100 r, Lille Fluesnapper 8 r, Broget Fluesnapper 20 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Stær 5 r, Grønsisken 5 r, Lille Korsnæb 1 r, Karmindompap 2 r, Kernebider 1 r.

De første, små asketræer sprunget ud...


Lørdag d. 21 maj 2005. Vejr: SE 8 - NW 2 - skiftende, 2-8-5/8, 20-10 km.

Obs: Skarv 7 r, Knopsvane 3 t, Tårnfalk 1 r, Lærkefalk 1 r, Stor Præstekrave 2 t, Mudderklire 1 r, Stenvender 1 t, Hættemåge 12 t, Ringdue 5 r, Turteldue 1 r, Gøg 1 r, Mursejler 1 t, Gul Vipstjert 10 r + 5 t, Rødhals 5 r, Nattergal 3 r, Blåhals 1 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 3 r, Sangdrossel 3 r, Græshoppesanger 1 r, Rørsanger 5 r, Gulbug 7 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 25 r, Munk 10 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 45 r, Grå Fluesnapper 12 r, Broget Fluesnapper 5 r, Rødrygget Tornskade 3 r, Grønsisken 5 r, Gråsisken 1 r, Lille Korsnæb 1 r, Karmindompap 10 r, Kernebider 2 r.

De første egetræer sprunget ud...


Fredag d. 20 maj 2005. Vejr: SSW 3 - SE 6, 1-7/8, 20-15 km.

Obs: Skarv 5 r, Spurvehøg 2 r, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 t, Hættemåge 20 t, Ringdue 4 r, Mosehornugle 1 r, Mursejler 4 t, Sanglærke 1 r, Landsvale 30 r, Bysvale 10 r, Skovpiber 3 r, Gul Vipstjert 7 r, Rødhals 5 r, Nattergal 5 r, Blåhals 3 r, Rødstjert 8 r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 2 r, Ringdrossel 1 r, Sangdrossel 4 r, Rørsanger 3 r, Gulbug 6 r, Gærdesanger 35 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 25 r, Munk 15 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 50 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 40 r, Lille Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 10 r, Rødrygget Tornskade 4 r, Grønsisken 1 r, Karmindompap 1 r.Torsdag d. 19 maj 2005. Vejr: W 5-2, 1-4/8, 20-25 km.

Obs: Skarv 7 r, Hvepsevåge 1 t, Rørhøg 1 t, Dværgfalk 1 r, Trane 3 t, Strandskade 4 t, Hvidklire 1 t, Hættemåge 35 2k t, Stormmåge 15 2k r, Splitterne 2 t, Ringdue 4 r, Mursejler 5 t, Sanglærke 1 r, Digesvale 1 r, Landsvale 20 r, Bysvale 10 r, Skovpiber 2 r, Gul Vipstjert 5 r, Gul Vipstjert 5 t, Rødhals 5 r, Nattergal 2 r, Blåhals 2 r, Rødstjert 8 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 5 r, Sangdrossel 4 r, Græshoppesanger 1 r, Sivsanger 1 r, Rørsanger 5 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 40 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 20 r, Munk 35 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 60 r, Grå Fluesnapper 130 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 20 r, Rødrygget Tornskade 10 r, Stær 7 r, Grønsisken 7 r.Onsdag d. 18 maj 2005. Vejr: W 4-7, 2-4/8, 20-25 km.

Obs: Skarv 6 r, Hvepsevåge 1 t, Spurvehøg 1 r, Fiskeørn 1 t, Tårnfalk 1 t, Mudderklire 2 r, Hættemåge 35 t, Stormmåge 20 2k r, Ringdue 3 r, Tyrkerdue 2 r, Mosehornugle 1 r, Mursejler 3 t, Landsvale 40 r, Bysvale 20 r, Skovpiber 3 r, Gul Vipstjert 10 t, Rødhals 8 r, Nattergal 15 r, Blåhals 1 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 8 r, Stenpikker 15 r, Sangdrossel 4 r, Vindrossel 1 r, Sivsanger 2 r, Rørsanger 6 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 20 r, Munk 45 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 200 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 75 r, Lille Fluesnapper 12 r, Broget Fluesnapper 20 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Råge 2 r, Stær 6 r, Bogfinke 5 r, Laplandsværling 1 t.Tirsdag d. 17 maj 2005. Vejr: W 3-6, 5-2-7-4/8, 20 km.

Obs: Skarv 8 r, Stor Skallesluger 1 r, Stor Præstekrave 2 t, Mudderklire 2 r, Hættemåge 35 t, Havterne 1 t, Ringdue 7 r, Mursejler 4 t, Sanglærke 1 r, Digesvale 1 r, Skovpiber 3 r, Gul Vipstjert 3 t, Rødhals 10 r, Nattergal 3 r, Rødstjert 15 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 2 r, Sangdrossel 1 r, Gulbug 3 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 8 r, Munk 20 r, Skovsanger 2 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 75 r, Grå Fluesnapper 45 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 15 r, Rødrygget Tornskade 8 r, Stær 10 r, Bogfinke 5 r.Mandag d. 16 maj 2005. Vejr: Morgen: NW 2, 8/8, efter regn (ca. 6 mm), 20 km - aften: W 11, 7/8, 15 km.

Obs: Skarv 7 r, Bramgås 225 t, Hvepsevåge 1 r, Strandskade 6 t, Rødben 1 t, Mudderklire 3 r, Hættemåge 15 t, Pølsevognsgrib 5 r, Ringdue 2 r, Gøg 1 r, Mursejler 1 t, Sanglærke 1 r, Landsvale 10 r, Skovpiber 5 r, Engpiber 1 r, Silkehale 1 r, Gærdesmutte 1 r, Rødhals 15 r, Nattergal 40 r, Rødstjert 25 r, Bynkefugl 15 r, Stenpikker 10 r, Sangdrossel 3 r, Vindrossel 1 r, Sivsanger 5 r, Rørsanger 2 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 15 r, Munk 80 r, Skovsanger 5 r, Gransanger 10 r, Løvsanger 800 r, Grå Fluesnapper 125 r, Lille Fluesnapper 1 r, Hvidhalset Fluesnapper 1 han 3k+ og 1 hun r, Broget Fluesnapper 60 r, Rødrygget Tornskade 10 r, Allike 2 r, Bogfinke 10 r, Gråsisken 3 r, Rørspurv 1 r.Hvidhalset Fluesnapper, hun, Christiansø 16. maj - en af dagens to hvidhalsede fluesnappere...


Søndag d. 15 maj 2005. Vejr: ENE 7-10, 3-8/8, 25-20 km, let regn fra eftermiddagen.

Obs: Skarv 5 r, Ringdue 2 r, Mursejler 1 t, Skovpiber 2 r, Engpiber 1 r, Rødhals 15 r, Blåhals 1 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 3 r, Sangdrossel 2 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 2 r, Havesanger 2 r, Munk 6 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 15 r, Grå Fluesnapper 1 r, Bogfinke 10 r.Lørdag d. 14 maj 2005. Vejr: SE 1 - E 9, 7-3/8, 15-25 km.

Obs: Skarv 6 r, Lærkefalk 1 t, Stor Præstekrave 3 t, Hvidklire 1 t, Hættemåge 25 t, Mursejler 3 t, Sanglærke 1 r, Landsvale 20 r, Skovpiber 5 r, Engpiber 1 r, Gul Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 25 r, Nattergal 3 r, Rødstjert 25 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 15 r, Sangdrossel 5 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 10 r, Munk 5 r, Skovsanger 2 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 125 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 25 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 5 r, Råge 1 r, Bogfinke 10 r, Grønsisken 2 r, Hortulan 1 r, Rørspurv 1 r.Fredag d. 13 maj 2005. Vejr: NW 0-2, 2-4/8, 20-25 km.

Obs: Skarv 5 r, Spurvehøg 2 r, Strandskade 1 r, Hættemåge 60 t, Stormmåge 25 r, Huldue 1 r, Ringdue 3 r, Sanglærke 1 r, Landsvale 10 r, Skovpiber 3 r, Engpiber 1 r, Gul Vipstjert 1 t, Gærdesmutte 1 r, Rødhals 20 r, Blåhals 1 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 5 r, Sangdrossel 6 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 2 r, Havesanger 5 r, Munk 10 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 100 r, Grå Fluesnapper 1 r, Bogfinke 10 r, Stillits 1 r, Rørspurv 1 r.Torsdag d. 12 maj 2005. Vejr: W-lig 0-2, 2-4/8, 20 km.

Obs: Skarv 5 r, Bramgås 3 t, Lærkefalk 2 t, Hættemåge 3 t, Ringdue 3 r, Landsvale 10 r, Bysvale 10 r, Skovpiber 5 r, Rødhals 20 r, Nattergal 2 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 8 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 5 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 4 r, Munk 10 r, Løvsanger 35 r, Broget Fluesnapper 2 r, Bogfinke 15 r, Gråsisken 1 r, Hortulan 1 r, Bomlærke 1 r.

Dagens bomlærke var den første på øerne siden maj 1994. I årene 1970-75 sås 8 fugle, i 1976-80 4, i 1981-85 2, i 1986-90 2 og i 1994 1. Som markpiber er bomlærken gået betydeligt tilbage i Nordeuropa i løbet af de sidste 25 år.


Bomlærke (aka Spytspurv), Frederiksø 12. maj.


Onsdag d. 11 maj 2005. Vejr: N-lig 0-2, 2-6/8, 15 km - 100 m -25 km (tåge middag-eftermiddag).

Obs: Skarv 9 r, Fiskehejre 1 t, Lærkefalk 1 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 2 r, Landsvale 20 r, Bysvale 7 r, Skovpiber 12 r, Gul Vipstjert 2 r, Silkehale 1 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 35 r, Nattergal 1 r, Blåhals 1 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 2 r, Sangdrossel 6 r, Misteldrossel 1 r, Græshoppesanger 1 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 10 r, Munk 8 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 50 r, Broget Fluesnapper 5 r, Stær 20 r, Bogfinke 25 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 1 r.Tirsdag d. 10 maj 2005. Vejr: skiftende 1-2, 2-4/8, 20-25 km.

Obs: Skarv 7 r, Fiskehejre 1 t, Knopsvane 4 t, Lærkefalk 1 r, Strandskade 1 r, Sortklire 1 t, Hvidklire 2 t, Sorthovedet Måge 1 3k r, Hættemåge 7 t, Stormmåge 20 r, Sildemåge 3 r, Splitterne 1 t, Ringdue 5 r, Sanglærke 2 r, Digesvale 1 r, Landsvale 15 r, Bysvale 5 r, Skovpiber 8 r, Engpiber 1 r, Gul Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 1 r, Rødhals 30 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 8 r, Stenpikker 1 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 1 r, Misteldrossel 1 r, Græshoppesanger 1 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 3 r, Havesanger 2 r, Munk 25 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 60 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 5 r, Råge 1 r, Stær 3 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Stillits 1 r, Kernebider 1 r.Sorthovedet Måge, 10. maj - denne smukke måge rastede et par eftermiddagstimer.


Mandag d. 9 maj 2005. Vejr: skiftende 1-3, 2-4/8, 20-25 km.

Obs: .Skarv 7 r, Fiskehejre 1 t, Spurvehøg 1 r, Strandskade 1 r, Hvidklire 1 r, Hættemåge 1 t, Ringdue 2 r, Sanglærke 2 r, Landsvale 15 r, Bysvale 1 r, Skovpiber 5 r, Engpiber 1 r, Gærdesmutte 2 r, Rødhals 15 r, Rødstjert 8 r, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 1 r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 3 r, Munk 7 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 25 r, Fuglekonge 2 r, Broget Fluesnapper 5 r, Bogfinke 20 r, Grønirisk 1 r, Stillits 2 r.

En del stormmåger har lagt æg. Først nu begynder øen så småt at antage en ægte lyst lysegrøn tone.


Søndag d. 8 maj 2005. Vejr: W 2 - NW 3 - W 5-2, 5-8-3/8, 10-25 km.

Obs: Skarv 10 r, Fiskehejre 3 t, Stor Skallesluger 3 r, Spurvehøg 2 r, Tårnfalk 2 t, Dværgfalk 1 t, Lærkefalk 1 t, Hjejle 3 t, Ringdue 2 r, Sanglærke 2 r, Digesvale 1 r, Landsvale 15 r, Bysvale 2 r, Markpiber? 1 r (samme), Skovpiber 20 r, Engpiber 5 r, Gærdesmutte 5 r, Rødhals 25 r, Blåhals 1 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 15 r, Bynkefugl 15 r, Sangdrossel 10 r, Gærdesanger 30 r, Havesanger 2 r, Munk 20 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 140 r, Fuglekonge 2 r, Broget Fluesnapper 10 r, Allike 2 r, Stær 5 r, Bogfinke 25 r, Kvækerfinke 1 r, Grønsisken 5 r, Gråsisken 1 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 1 r.Lørdag d. 7 maj 2005. Vejr: W 10-3, 3/8, 25 km.

Obs: Skarv 10 r, Bramgås 500 t, Havlit 1 r, Spurvehøg 2 r, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 r, Strandskade 1 r, Hættemåge 1 t, Ringdue 2 r, Mursejler 1 t, Vendehals 1 r, Sanglærke 3 r, Digesvale 3 r, Landsvale 10 r, Bysvale 3 r, Markpiber? 1 r (samme), Skovpiber 40 r, Engpiber 10 r, Gul Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 40 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 20 r, Sangdrossel 30 r, Græshoppesanger 4 r, Gærdesanger 40 r, Munk 20 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 75 r, Broget Fluesnapper 15 r, Allike 3 r, Råge 3 r, Sortkrage 1 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 30 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Stillits 5 r, Gråsisken 1 r, Rørspurv 8 r.Fredag d. 6 maj 2005. Vejr: W 2-1-7-5, 6-8-3-5/8, 1-10-20 km.

Obs: Skarv 7 r, Fiskehejre 5 t, Troldand 2 r, Spurvehøg 2 r, Tårnfalk 1 r, Vandrefalk 1 t, Trane 12 t, Strandskade 3 r, Stor Kobbersneppe 1 t, Hvidklire 4 t, Mudderklire 1 r, Ringdue 8 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 5 r, Sanglærke 10 t, Digesvale 1 r, Landsvale 15 r, Bysvale 5 r, Markpiber? 1 r (samme), Skovpiber 40 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 25 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 60 r, Blåhals 1 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 25 r, Bynkefugl 10 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 15 r, Gærdesanger 30 r, Munk 25 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 50 r, Broget Fluesnapper 20 r, Allike 1 r, Råge 2 r, Stær 20 r, Bogfinke 40 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 1 r, Grønsisken 5 r, Tornirisk 25 r, Gulspurv 1 r, Hortulan 1 r, Rørspurv 10 r.

Den første bøg sprunget ud ... og den 7nde Store Kobbersneppe på øerne (heraf 5 i perioden 27/4-6/5).


Torsdag d. 5 maj 2005. Vejr: E 2 - W 7, 5-3-6/8, 1 - 25 km.

Obs: Skarv 8 r, Spurvehøg 3 r, Tårnfalk 1 r, Hættemåge 5 t, Ringdue 12 r, Skovhornugle 1 r, Sanglærke 7 r, Landsvale 15 r, Bysvale 10 r, Markpiber? 1 r, Skovpiber 30 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 75 r, Nattergal 1 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 20 r, Bynkefugl 15 r, Stenpikker 5 r, Solsort 5 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 60 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 40 r, Tornsanger 2 r, Munk 50 r, Gransanger 10 r, Løvsanger 75 r, Fuglekonge 2 r, Broget Fluesnapper 15 r, Allike 1 r, Råge 1 r, Gråkrage 6 r, Stær 15 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 15 r, Stillits 3 r, Grønsisken 10 r, Tornirisk 10 r, Gråsisken 4 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 10 r.Markpiber - eller Storpiber - eller ?


Onsdag d. 4 maj 2005. Vejr: N-E 1-2, 8/8, 5 km - 500 m, tågebanker, regn formiddag-middag (6 mm).

Obs: Skarv 8 r + 12 t, Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 1 r, Lærkefalk 2 t, Hjejle 1 t, Rødben 1 t, Hvidklire 1 t, Tinksmed 1 t, Ringdue 18 r, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 7 r, Landsvale 3 r, Skovpiber 45 r, Engpiber 20 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 150 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 30 r, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 1 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 5 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 70 r, Vindrossel 1 r, Græshoppesanger 1 r, Gærdesanger 35 r, Tornsanger 3 r, Havesanger 1 r, Munk 50 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 75 r, Fuglekonge 1 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 30 r, Råge 2 r, Gråkrage 2 r, Stær 5 r, Bogfinke 45 r, Kvækerfinke 20 r, Grønirisk 1 r, Stillits 1 r, Grønsisken 10 r, Tornirisk 15 r, Gråsisken 2 r, Lille Korsnæb 4 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 10 r.Tirsdag d. 3 maj 2005. Vejr: SW-W 1-4, 6-1-4/8, 50 m - 10 km, tåge morgen-middag.

Obs: Lille Lappedykker 1 r, Skarv 10 r, Bramgås 2 t, Spurvehøg 1 r, Fjeldvåge 1 r, Lærkefalk 1 t, Småspove 1 t, Hættemåge 10 t, Ringdue 7 r, Mosehornugle 1 r, Vendehals 2 r, Sanglærke 5 r, Digesvale 1 r, Landsvale 20 r, Skovpiber 30 r, Engpiber 5 r, Gul Vipstjert 3 r, Hvid Vipstjert 10 r, Silkehale 2 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 100 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 25 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 1 r, Ringdrossel 2 r, Solsort 5 r, Sjagger 10 r, Sangdrossel 75 r, Vindrossel 2 r, Misteldrossel 1 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 1 r, Munk 35 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 45 r, Fuglekonge 2 r, Broget Fluesnapper 35 r, Allike 1 r, Råge 8 r, Gråkrage 2 r, Stær 6 r, Bogfinke 45 r, Kvækerfinke 15 r, Grønirisk 1 r, Grønsisken 15 r, Tornirisk 20 r, Gråsisken 4 r, Rørspurv 8 r.

Omkring middag, da solen kom frem, steg temperaturen betydeligt - hvilket bl.a. medførte at stormmågerne nærmest panikagtigt begyndte at parre sig og bygge reder, at der dukkede en masse salamandre op i dammene og at de sidste tudser hastede mod samme for lægge æg, mens svalerne fløj kvidrende rundt og træernes knopper voksede minut for minut ...


Mandag d. 2 maj 2005. Vejr: ØSE 4-11-8, 6-8/8, 10-15 km, regn middag.

Obs: Skarv 7 r, Spurvehøg 1 r, Lærkefalk 1 r, Ringdue 10 r, Vendehals 1 r, Sanglærke 7 r, Landsvale 5 r, Skovpiber 10 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 10 r, Silkehale 2 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 100 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 5 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 5 r, Sjagger 4 r, Sangdrossel 50 r, Gærdesanger 15 r, Munk 25 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 30 r, Fuglekonge 2 r, Broget Fluesnapper 2 r, Allike 1 r, Råge 1 r, Stær 5 r, Bogfinke 45 r, Kvækerfinke 20 r, Grønirisk 1 r, Grønsisken 5 r, Tornirisk 10 r, Gråsisken 4 r, Rørspurv 5 r.

Koldt og surt; næsten ingen stormmåger inde ved redepladserne hele dagen..


Søndag d. 1 maj 2005. Vejr: Ø-lig 0-2, 7-8/8, 5-15 km, let regn morgen.

Obs: Skarv 5 r, Spurvehøg 1 r, Småspove 25 t, Storspove 2 t, Svaleklire 2 t, Tinksmed 1 t, Hættemåge 5 t, Ringdue 8 r, Sanglærke 7 r, Landsvale 5 t, Skovpiber 75 r, Engpiber 5 r, Gul Vipstjert 2 t, Hvid Vipstjert 15 r, Silkehale 13 r, Gærdesmutte 50 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 300 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 20 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 10 r, Sjagger 6 r, Sangdrossel 75 r, Vindrossel 2 r, Misteldrossel 1 r, Gærdesanger 15 r, Munk 30 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 10 r, Løvsanger 100 r, Fuglekonge 5 r, Broget Fluesnapper 5 r, Råge 2 r, Stær 10 r, Bogfinke 60 r, Kvækerfinke 35 r, Grønirisk 2 r, Stillits 1 r, Grønsisken 15 t, Tornirisk 15 r, Kernebider 2 r, Rørspurv 8 r.Lørdag d. 30 april 2005. Vejr: SØ 2-4, 8-6/8, 15 km.

Obs: Skarv 8 r, Spurvehøg 2 r, Fjeldvåge 1 t, Strandskade 1 r, Hættemåge 15 t, Ringdue 12 r, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 7 r, Landsvale 3 t, Skovpiber 10 r, Engpiber 2 r, Gul Vipstjert 1 t, Hvid Vipstjert 10 r, Silkehale 4 r, Gærdesmutte 35 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 175 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 2 r, Solsort 10 r, Sjagger 12 r, Sangdrossel 100 r, Vindrossel 5 r, Misteldrossel 1 r, Munk 6 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 35 r, Fuglekonge 4 r, Broget Fluesnapper 2 r, Råge 1 r, Stær 10 r, Bogfinke 45 r, Kvækerfinke 15 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 15 r, Gråsisken 2 r, Rørspurv 6 r.

Først nu erkendes en ganske svag lysegrøn tone over øen, der ellers er grå. Det er stadig havkoldt, og stormmågerne er knap begyndt at bygge rede endnu...


Fredag d. 29 april 2005. Vejr: ØSØ 1-4-2, 2-7/8, 10-15 km.

Obs: Skarv 5 r, Troldand 2 r, Spurvehøg 2 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 1 r, Sanglærke 4 r, Landsvale 1 t, Skovpiber 15 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 10 r, Silkehale 11 r, Gærdesmutte 45 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 300 r, Rødstjert 1 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 10 r, Sjagger 15 r, Sangdrossel 150 r, Vindrossel 10 r, Misteldrossel 1 r, Munk 5 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 40 r, Fuglekonge 5 r, Stær 10 r, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 20 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 10 r, Rørspurv 5 r.Torsdag d. 28 april 2005. Vejr: ØNØ 3 - Ø 1, 8-4/8, 10 -5-10 km , let regn morgen og formiddag.

Obs: Skarv 8 r, Havlit 7 r, Rødben 1 t, Svaleklire 1 t, Hættemåge 7 t, Ringdue 8 r, Vendehals 1 r, Stor Flagspætte 1 r, Hedelærke 1 t, Sanglærke 5 r, Skovpiber 30 r + 45 t, Engpiber 10 r, Silkehale 25 r, Gærdesmutte 40 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 600 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 1 r, Solsort 5 r, Sjagger 75 r, Sangdrossel 200 r, Vindrossel 20 r, Misteldrossel 1 r, Gærdesanger 1 r, Munk 15 r, Gransanger 10 r, Løvsanger 100 r, Fuglekonge 10 r, Broget Fluesnapper 1 r, Stær 15 r, Bogfinke 75 r, Kvækerfinke 50 r, Grønirisk 2 r, Stillits 1 r, Grønsisken 5 t, Tornirisk 20 r, Gråsisken 4 r, Kernebider 3 r, Rørspurv 8 r.

De første ederfugleællinger set...


Onsdag d. 27 april 2005. Vejr: Ø 5-8, 2-6/8, 15-10 km - til aften S 2, 8/8, 5 km.

Obs: Skarv 6 r, Spurvehøg 1 r, Hvidklire 1 t, Svaleklire 1 t, Ringdue 6 r, Skovpiber 8 t, Engpiber 2 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 75 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 5 r, Sjagger 25 r, Sangdrossel 125 r, Vindrossel 2 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 100 r, Fuglekonge 1 r, Stær 15 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 2 r, Stillits 3 r, Grønsisken 1 r, Tornirisk 30 r, Gråsisken 1 r, Rørspurv 5 r.

Kastanjen i Kongens Have er sprunget ud...


Tirsdag d. 26 april 2005. Vejr: ESE 6, 0/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 6 r, Spurvehøg 1 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 2 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 2 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 35 r, Husrødstjert 1 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 5 r, Bogfinke 35 r, Kvækerfinke 4 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 25 r.Mandag d. 25 april 2005. Vejr: E 6-13, 0/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 7 r, Mudderklire 1 r, Stormmåge 75 t, Ringdue 4 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 3 r, Engpiber 2 r, Silkehale 1 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 40 r, Sangdrossel 10 r, Munk 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 5 r, Fuglekonge 1 r, Stær 8 r, Bogfinke 40 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 15 r, Rørspurv 1 r.Søndag d. 24 april 2005. Vejr: SE-ESE 2, 0/8, 20 km.

Obs: Skarv 7 r, Havlit 7 r, Spurvehøg 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Rødben 1 t, Hættemåge 5 t, Ringdue 4 r, Sanglærke 3 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 2 r, Skærpiber 1 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 100 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 90 r, Vindrossel 1 r, Misteldrossel 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 3 r, Fuglekonge 3 r, Stær 15 r, Bogfinke 45 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 1 r, Grønsisken 2 r, Tornirisk 10 r, Gråsisken 1 r, Rørspurv 2 r.

Koldt, rimfrost til morgen.


Lørdag d. 23 april 2005. Vejr: SE 2 - S 1, 5-0/8, 20 km.

Obs: Skarv 8 r, Havlit 9 r, Spurvehøg 2 r, Rødben 1 t, Svaleklire 1 t, Hættemåge 2 r, Ringdue 4 r, Sanglærke 3 r, Engpiber 3 r, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 75 r, Solsort 20 r, Sangdrossel 30 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 3 r, Stær 10 r, Bogfinke 45 r, Kvækerfinke 8 r, Grønirisk 1 r, Stillits 1 r, Tornirisk 20 r, Rørspurv 1 r.

De første syrener sprunget ud.


Fredag d. 22 april 2005. Vejr: NNW 2 - Ø 6, 1-4/8, 20 km.

Obs: Skarv 14 r, Havlit 10 r, Spurvehøg 3 r, Strandskade 1 t, Storspove 7 t, Rødben 1 t, Hættemåge 6 r, Stormmåge 15 r, Ringdue 8 r, Sanglærke 5 r, Engpiber 4 r, Skærpiber 2 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 100 r, Solsort 5 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 50 r, Misteldrossel 1 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 60 r, Fuglekonge 4 r, Råge 1 r, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 8 r, Grønirisk 1 r, Rørspurv 2 r.

Den første elm sprunget ud.


Torsdag d. 21 april 2005. Vejr: W-SW 5-13, 3-8/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 12 r, Spurvehøg 2 r, Musvåge 1 r, Fjeldvåge 1 r, Trane 2 t, Hættemåge 9 t, Ringdue 4 r, Sanglærke 4 r, Engpiber 2 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 50 r, Husrødstjert 2 r, Solsort 15 r, Sangdrossel 40 r, Vindrossel 1 r, Fuglekonge 3 r, Sortmejse 1 r, Råge 3 r, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 10 r, Rørspurv 1 r.Onsdag d. 20 april 2005. Vejr: ENØ 8-4, 1/8, 20 km.

Obs: Skarv 10 r, Spurvehøg 3 r, Ringdue 4 r, Sanglærke 4 r, Engpiber 3 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 40 r, Husrødstjert 5 r, Solsort 5 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 40 r, Vindrossel 5 r, Gransanger 1 r, Råge 2 r, Bogfinke 45 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 2 r, Grønsisken 10 t.

Koldt til morgen, 0.5 grad, men de første tjørne og hyld sprunget ud, og mange blomstrende påskeliljer


Tirsdag d. 19 april 2005. Vejr: NØ 14-10, 3/8, 20 km.

Obs: Skarv 10 r, Spurvehøg 2 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 1 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 4 r, Silkehale 1 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 30 r, Husrødstjert 3 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 5 r, Gransanger 1 r, Bogfinke 35 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 1 r.Mandag d. 18 april 2005. Vejr: NE 8-13, 3-4/8, 20 km.

Obs: Skarv 12 r, Spurvehøg 1 r, Hættemåge 2 t, Ringdue 2 r, Sanglærke 1 r, Engpiber 4 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 30 r, Husrødstjert 3 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 15 r, Vindrossel 2 r, Misteldrossel 1 r, Gransanger 1 r, Bogfinke 40 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 2 r.

Kun 3 graders varme i morges... og påskeosten.


Søndag d. 17 april 2005. Vejr: NE 11-13, 3-6/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 10 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 1 r, Engpiber 4 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 40 r, Husrødstjert 1 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 1 r, Bogfinke 40 r, Kvækerfinke 8 r, Grønirisk 1 r.

Koldt, tudserne forsvandt i høj grad fra dammene og stormmågerne fra deres redesteder.


Lørdag d. 16 april 2005. Vejr: ENE 3-11, 3-7/8, 5-10 km.

Obs: Skarv 10 r, Knopsvane 5 r, Skeand 1 r, Spurvehøg 2 r, Dværgfalk 1 r, Storspove 25 t, Ringdue 10 r, Sanglærke 1 r, Skovpiber 2 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 100 r, Husrødstjert 3 r, Sangdrossel 50 r, Vindrossel 10 r, Råge 1 r, Bogfinke 40 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 2 r, Stillits 2 r, Grønsisken 4 r, Tornirisk 20 r, Lille Korsnæb 1 r, Rørspurv 1 r.Fredag d. 15 april 2005. Vejr: SE 1 - ENE 2, 6-8/8, 5-10 km.

Obs: Skarv 15 r, Spurvehøg 2 r, Svaleklire 1 t, Hættemåge 5 t, Stormmåge 20 r, Ringdue 10 r, Sanglærke 3 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 35 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 300 r, Solsort 5 r, Sjagger 15 r, Sangdrossel 150 r, Vindrossel 10 r, Misteldrossel 1 r, Munk 2 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 5 r, Råge 1 r, Gråkrage 15 r, Stær 10 r, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 1 r, Grønsisken 2 r, Tornirisk 20 r, Lille Korsnæb 1 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 3 r.Torsdag d. 14 april 2005. Vejr: S-SE 4-2, 6-8/8, 5-10 km.

Obs: Skarv 15 r, Knopsvane 7 r, Sortand 9 r, Spurvehøg 4 r, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Storspove 1 t, Svaleklire 2 t, Hættemåge 5 t, Stormmåge 35 r, Ringdue 15 r, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 2 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 20 r, Gærdesmutte 30 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 200 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 5 r, Sjagger 40 r, Sangdrossel 75 r, Vindrossel 80 r, Misteldrossel 5 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 10 r, Allike 1 r, Råge 1 r, Stær 10 r, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 20 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 25 r, Dompap 4 r, Rørspurv 5 r.

Stadig vældig gang i skrubtudserne i dammene; sølvmågerne er begyndt at flyve med græs til rederne.


Onsdag d. 13 april 2005. Vejr: SW-W 2-1, 7-8/8, 10 km.

Obs: Skarv 12 r, Knopsvane 6 r, Havlit 19 r, Sortand 6 r, Spurvehøg 3 r, Musvåge 1 r, Dværgfalk 1 r, Lille Præstekrave 1 t, Dobbeltbekkasin 4 t, Svaleklire 2 t, Hættemåge 5 t, Stormmåge 50 r, Sildemåge 3 r, Huldue 1 r, Ringdue 35 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 5 r, Engpiber 12 r, Hvid Vipstjert 35 r, Gærdesmutte 40 r, Jernspurv 70 r, Rødhals 800 r, Husrødstjert 3 r, Solsort 10 r, Sjagger 10 r, Sangdrossel 75 r, Vindrossel 15 r, Misteldrossel 3 r, Gransanger 5 r, Fuglekonge 80 r, Allike 3 r, Råge 2 r, Stær 15 r, Bogfinke 60 r, Kvækerfinke 20 r, Grønirisk 5 r, Grønsisken 5 r, Tornirisk 75 r, Lille Korsnæb 1 r, Dompap 1 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 10 r.Tirsdag d. 12 april 2005. Vejr: SW 3, 3/8, 15 km.

Obs: Skarv 12 r, Knopsvane 5 t, Gravand 2 r, Spurvehøg 3 r + 3 t, Musvåge 1 r + 7 t, Fiskeørn 2 t, Trane 1 t, Storspove 1 t, Hættemåge 10 t, Stormmåge 30 r, Ringdue 10 r, Skovhornugle 1 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 3 r, Engpiber 10 r + 30 t, Hvid Vipstjert 15 r + 15 t, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 60 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 75 r, Vindrossel 5 r, Misteldrossel 1 r, Gransanger 3 r, Fuglekonge 5 r, Råge 1 r, Stær 20 r, Bogfinke 60 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 5 r, Grønsisken 5 r, Tornirisk 25 r, Dompap 2 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 2 r.Mandag d. 11 april 2005. Vejr: WSW 6-11, 3-8-3/8, 15 km.

Obs: Skarv 20 r, Knopsvane 5 r, Spurvehøg 3 r, Stormmåge 25 r, Sildemåge 1 r, Ringdue 15 r, Sanglærke 2 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 15 r, Solsort 5 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 15 r, Misteldrossel 1 r, Fuglekonge 1 r, Stær 15 r, Bogfinke 45 r, Kvækerfinke 5 r, Tornirisk 15 r, Dompap 3 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 1 r.Søndag d. 10 april 2005. Vejr: WSW 3, 2-4/8, 20 km.

Obs: Skarv 20 r, Knopsvane 6 r, Gravand 1 r, Troldand 3 r, Havlit 15 r, Spurvehøg 2 r, Musvåge 2 t, Ringdue 26 r, Sanglærke 4 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 60 r, Husrødstjert 2 r, Solsort 10 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 50 r, Vindrossel 1 r, Fuglekonge 2 r, Sortmejse 2 r, Stær 15 r, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 1 r, Stillits 1 r, Grønsisken 5 r, Tornirisk 20 r, Dompap 2 r, Kernebider 2 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 4 r.

Stadig vældig gang i tudserne i dammene, og stadig kun ret få alkefugle inde i kolonierne morgen, betydeligt flere eftermiddag. Sølvmågerne er endnu ikke begyndt at bygge reder for alvor, og kun 15-20% af ederfuglene er gået på rede - så det er stadigt, trods det ellers behagelige vejr, et sent forår.


Lørdag d. 9 april 2005. Vejr: WSW 3, 3-7-3/8, 20 km.

Obs: Skarv 15 r, Knopsvane 4 r, Havlit 10 r, Spurvehøg 3 r, Hættemåge 5 t, Stormmåge 35 r, Sildemåge 1 r, Ringdue 25 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 2 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 40 r, Husrødstjert 3 r, Solsort 10 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 30 r, Vindrossel 5 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 3 r, Stær 20 r, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 2 r, Grønsisken 4 r, Tornirisk 15 r, Dompap 2 r, Rørspurv 2 r.Fredag d. 8 april 2005. Vejr: SSW -WSW 3, 3-8-3-7/8, 10 km.

Obs: Skarv 25 r, Havlit 15 r, Sortand 7 r, Spurvehøg 5 r, Ringdue 20 r, Sanglærke 4 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 20 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 70 r, Husrødstjert 5 r, Solsort 15 r, Sjagger 4 r, Sangdrossel 125 r, Vindrossel 10 r, Misteldrossel 1 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 8 r, Musvit 10 r, Stær 15 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 80 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 5 r, Stillits 2 r, Grønsisken 6 r, Tornirisk 20 r, Dompap 3 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 4 r.

Fuld gang i tudserne i alle dammene, og også i ederfuglene; i morges var Frederiksø fuld af redesøgende par. Stadig kun ret få alkefugle inde i kolonierne morgen, betydeligt flere eftermiddag.


Torsdag d. 7 april 2005. Vejr: S-lig 3-7-3, 3-8-3/8, 5-10 km.

Obs: Skarv 30 r, Knopsvane 5 r, Havlit 15 r, Rød Glente 1 2k r, Spurvehøg 4 r, Hættemåge 5 t, Ringdue 20 r, Sanglærke 3 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 50 r, Husrødstjert 4 r, Solsort 15 r, Sjagger 8 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 75 r, Misteldrossel 3 r, Fuglekonge 10 r, Musvit 30 r, Gråkrage 9 r, Stær 25 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 60 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 5 r, Grønsisken 8 r, Tornirisk 30 r, Dompap 4 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 8 r.Onsdag d. 6 april 2005. Vejr: SW 3-5, 3-5/8, 15 km.

Obs: Kun få trækfugle, og det meste af dagen tilbragt bag en genstridig komputer; sidst på eftermiddagen lå der 7 sortande-hanner og 1 hun udfor Kildendal, ivrigt optaget af deres parringsspil - et sjældent syn/lyd her. Mange tudser i dammene.Tirsdag d. 5 april 2005. Vejr: SW 3-9, 3-8-4/8, 5-15 km, lidt regn middag.

Obs: Skarv 35 r, Krikand 1 r, Havlit 20 r, Spurvehøg 5 r, Tårnfalk 1 r, Hættemåge 5 t, Ringdue 110 r, Sanglærke 8 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 20 r, Gærdesmutte 35 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 300 r, Husrødstjert 5 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 40 r, Sjagger 20 r, Sangdrossel 70 r, Vindrossel 250 r, Misteldrossel 6 r, Fuglekonge 15 r, Musvit 20 r, Råge 1 r, Gråkrage 12 r, Stær 50 r, Skovspurv 6 r, Bogfinke 150 r, Kvækerfinke 4 r, Grønirisk 8 r, Stillits 2 r, Grønsisken 6 r, Tornirisk 10 r, Gråsisken 2 r, Lille Korsnæb 1 r, Dompap 5 r, Kernebider 3 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 3 r.

Den sydvestlige vind bragte blandt andet duften af bornholmsk gylle med sig.


Mandag d. 4 april 2005. Vejr: S-lig 2-4, 1-3/8, 15 km.

Obs: Skarv 40 r, Rørdrum 2 r, Fiskehejre 1 r, Knopsvane 2 t, Gravand 2 r, Spidsand 2 r, Havlit 20 r, Spurvehøg 3 r, Rødben 1 t, Hættemåge 10 t, Ringdue 40 r, Skovhornugle 1 r, Sanglærke 5 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 100 r, Solsort 30 r, Sjagger 6 r, Sangdrossel 20 r, Misteldrossel 1 r, Fuglekonge 10 r, Musvit 20 r, Stær 15 r, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 8 r, Stillits 1 r, Grønsisken 5 r, Tornirisk 10 r, Lille Korsnæb 1 r, Dompap 7 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 2 r.

Rørdrummerne sad et par meter fra hinanden nær Skt. Hans Kilde - med kun 8 fugle (5 forår, 1 sommer, 2 efterår) set på øerne før disse er rørdrummen en sjælden gæst. Rigtig mange tudser fremme i dag. Og en enkelt nældens takvinge.


Søndag d. 3 april 2005. Vejr: SSW-SSE 0-2, 2/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 75 r, Knopsvane 7 r, Gravand 2 r, Spurvehøg 3 r, Musvåge 1 r, Hættemåge 15 t, Gråmåge 1 3k r, Ringdue 70 r + 50 t, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 2 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 40 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 200 r, Solsort 60 r, Sangdrossel 35 r, Misteldrossel 2 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 30 r, Musvit 20 r, Råge 3 r, Gråkrage 6 r, Stær 35 r, Bogfinke 60 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 20 r, Stillits 2 r, Grønsisken 15 r, Tornirisk 25 r, Lille Korsnæb 2 r, Dompap 10 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 4 r.Lørdag d. 2 april 2005. Vejr: Stille - SSW 1-2, 0/8, 20 km, rimfrost i nat.

Obs: Skarv 35 r + 20 t, Sangsvane 13 t, Blisgås 2 t, Pibeand 230 t, Havlit 20 r, Sortand 6 r + 47 t, Hvinand 1 t, Spurvehøg 2 r, Hættemåge 25 t, Sildemåge 1 r, Svartbag 60 r, Ringdue 15 r + 45 t, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 2 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 45 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 200 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 100 r, Sangdrossel 40 r, Vindrossel 2 r, Misteldrossel 2 r, Fuglekonge 30 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 5 r, Musvit 45 r, Allike 1 r, Råge 4 r, Gråkrage 15 r, Stær 30 r, Bogfinke 60 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 15 r, Grønsisken 5 r, Tornirisk 2 r, Lille Korsnæb 2 r, Dompap 15 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 8 r.

En del tudser fremme, enkelte salamandre og grønne frøer. To nældens takvinge. Stormmågerne har tilsyneladende indtaget deres pladser permanent nu, med megen skrigen og råben til følge. Stadig kun få ederfugle på reder (mindre end 20). En dejlig dag.


Fredag d. 1 april 2005. Vejr: WSW 0-1, 0/8, 20 km, let frost i nat.

Obs: Skarv 30 r, Knopsvane 7 t, Havlit 22 r, Spurvehøg 2 r, Musvåge 1 r, Hættemåge 10 t, Stormmåge 45 r, Sildemåge 1 r, Huldue 1 r, Ringdue 20 t, Hedelærke 1 r, Sanglærke 5 r, Engpiber 10 r, Skærpiber 1 t, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 45 r, Solsort 35 r, Sangdrossel 25 r, Fuglekonge 15 r, Musvit 30 r, Allike 3 r, Råge 7 r, Gråkrage 7 r, Stær 25 r, Bogfinke 40 r, Grønirisk 5 r, Grønsisken 8 r, Tornirisk 3 r, Dompap 2 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 5 r.

Igen en del stormmåger inde ved redepladserne morgen og enkelte det meste af dagen; lidt tudser fremme, to nældens takvinge, et dødt pindsvin, til aften sang flere lokale solsorte med deres udprægede christiansø'ske accent. En del alkefugle på vandet, men næsten ingen inde på land hele dagen. Foråret så sagte lister frem.


Torsdag d. 31 marts 2005. Vejr: Ø 3 - SSE 1, 2/8, 20 km, let frost i nat.

Obs: Skarv 15 r, Spurvehøg 1 r, Fjeldvåge 1 t, Huldue 1 r, Ringdue 1 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 3 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 40 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 15 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 50 r, Allike 3 r, Råge 6 r, Gråkrage 8 r, Stær 10 r, Bogfinke 35 r, Grønirisk 10 r, Grønsisken 1 r, Tornirisk 2 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 1 r.

En del Stormmåger inde ved redepladserne morgen og enkelte det meste af dagen; deres stemmer begynder så småt at fylde i lydbilledet. I den let lune eftermiddag en del tudser fremme i Pumpen, og endog to grønne frøer - hvilket er tidligt.


Onsdag d. 30 marts 2005. Vejr: Ø 5-8, 3-8/8, lidt slud aften, 20 km.

Obs: Smålom 1 t, Skarv 20 r, Stor Skallesluger 2 t, Spurvehøg 3 r, Stormmåge 40 r, Sildemåge 2 r, Huldue 2 r, Ringdue 6 r, Sanglærke 2 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 8 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 25 r, Husrødstjert 3 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 10 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 100 r, Allike 2 r, Råge 6 r, Gråkrage 10 r, Stær 15 r, Bogfinke 40 r, Grønirisk 15 r, Grønsisken 20 t, Tornirisk 2 r, Dompap 2 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 5 r.

.


Tirsdag d. 29 marts 2005. Vejr: Ø 8-13, 2-3/8, 20 km.

Obs: Skarv 20 r, Knopsvane 13 t, Stormmåge 30 r, Svartbag 60 r, Huldue 1 r, Ringdue 5 r, Sanglærke 3 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 15 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 15 r, Misteldrossel 1 r, Fuglekonge 2 r, Allike 1 r, Stær 15 r, Bogfinke 30 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 1 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 3 r.

Her i marts har fiskerne fanget to søtunger Solea solea, en sjælden gæst i disse farvande.


Mandag d. 28 marts 2005. Vejr: Ø 4-2, 2/8, 15-20 km, en enkelt tågebanke.

Obs: Skarv 25 r, Knopsvane 11 r, Troldand 1 r, Trane 1 t, Stormmåge 35 r, Ringdue 7 r, Sanglærke 5 r + 15 t, Engpiber 20 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 40 r, Husrødstjert 3 r, Solsort 15 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 15 r, Misteldrossel 1 r, Fuglekonge 10 r, Musvit 15 r, Træløber 2 r, Allike 1 r, Gråkrage 7 r, Stær 20 r, Bogfinke 40 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 25 r, Dompap 2 r, Kernebider 2 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 10 r.

Nogle af Stormmågerne var atter kortvarigt inde ved ynglepladserne morgen. Mange alkefugle på vandet, men næsten ingen på land.


Søndag d. 27 marts 2005. Vejr: ØNØ 8, 8/8, 100 m - 10 km, tåge frem til eftermiddag.

Obs: Skarv 15 r, Knopsvane 11 r, Troldand 1 r, Skovsneppe 1 r, Stormmåge 45 r, Huldue 1 r, Ringdue 10 r, Sanglærke 2 r, Engpiber 20 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 15 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 15 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 10 r, Fuglekonge 3 r, Musvit 10 r, Træløber 1 r, Stær 20 r, Bogfinke 35 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 5 r, Stillits 2 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 8 r.

Den første rugende ederfugl set.


Lørdag d. 26 marts 2005. Vejr: Ø 2-11, 8/8, 100-300 m, tåge.

Obs: Hvinand 1 r, Ringdue 10 r, Sanglærke 3 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 15 r, Solsort 15 r, Sjagger 4 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 2 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 15 r, Træløber 2 r, Stær 20 r, Bogfinke 30 r, Kvækerfinke 1 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 2 r.

Foråret gået i stampe...


Fredag d. 25 marts 2005. Vejr: SØ 1-2, 8/8, 100-300 m, tåge.

Obs: Trane 1 t, Skovsneppe 2 r, Stormmåge 25 r, Ringdue 12 r, Sanglærke 5 r, Engpiber 5 r, Gærdesmutte 6 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 30 r, Solsort 15 r, Sangdrossel 25 r, Vindrossel 3 r, Træløber 1 r, Stær 60 r, Bogfinke 40 r, Grønirisk 10 r, Grønsisken 1 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 2 r.

En trane dukker frem af tågen, gruuu. Næsten ingen tudser fremme til aften.


Torsdag d. 24 marts 2005. Vejr: SW 2, 8/8, 100-300 m, tåge.

Obs: Spurvehøg 1 r, Skovsneppe 1 r, Stormmåge 5 r, Ringdue 9 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 10 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 5 r, Rødhals 5 r, Husrødstjert 2 r, Solsort 15 r, Sjagger 7 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 10 r, Musvit 10 r, Træløber 2 r, Allike 1 r, Stær 15 r, Bogfinke 45 r, Grønirisk 20 r, Tornirisk 2 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 3 r.

Til aften en del skrubtudser fremme, Grønbroget Tudse og Lille vandsalamander også set.


Onsdag d. 23 marts 2005. Vejr: SW 1, 5-8/8, 10 km, i nat ned til -1 grad.

Obs: Skarv 25 r, Fiskehejre 2 t, Knopsvane 6 r, Gravand 2 r, Sortand 2 r, Spurvehøg 1 r, Stor Præstekrave 2 r, Sortgrå Ryle 36 r (højeste antal er 40-45 23/1-81), Skovsneppe 2 r, Hættemåge 4 t, Stormmåge 30 r, Sildemåge 1 r, Svartbag 90 r, Huldue 1 r, Ringdue 12 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 10 r, Engpiber 10 r, Skærpiber 1 r, Gærdesmutte 5 r, Rødhals 3 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 2 r, Fuglekonge 2 r, Træløber 3 r, Allike 5 r, Råge 1 r, Gråkrage 8 r, Stær 20 r, Bogfinke 35 r, Grønirisk 15 r, Tornirisk 3 r, Dompap 2 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 1 r.

Om morgenen sås nogle af de lokale Stormmågerne atter kortvarigt ved ynglepladserne. Og til aften begyndte skrubtudserne atter at komme frem.


Sortgrå Ryler, Christiansø 23/3 - del af den største flok der er set på øerne i over ti år.


Tirsdag d. 22 marts 2005. Vejr: S-lig 0-1, 3-5/8, 10-20 km, i nat ned til -1.5 grader.

Obs: Skarv 35 r, Knopsvane 7 r, Gravand 1 r, Sortand 2 r, Spurvehøg 4 r, Trane 1 t, Sortgrå Ryle 15 r, Stormmåge 25 r, Svartbag 90 r, Huldue 3 r, Ringdue 8 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 15 r, Engpiber 10 r, Gærdesmutte 5 r, Rødhals 4 r, Solsort 60 r, Sjagger 1 r, Misteldrossel 1 r, Musvit 15 r, Træløber 1 r, Allike 5 r + 25 t, Stær 20 r, Bogfinke 25 r, Grønirisk 40 r, Stillits 1 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 1 r.

De første lokale Stormmåger kredsede kortvarigt skrigende ind over ynglepladserne om formiddagen. Til aften sang to af de lokale solsorte, lidt prøvende, lidt tøvende, men dog den første sang...


Mandag d. 21 marts 2005. Vejr: skiftende 0-1, 1/8, 25 km, i nat ned til -2.5 grader.

Obs: Skarv 40 r, Sangsvane 17 r, Ederfugl 2687 r (17 han 2k, 1450 han, 1220 hun), Havlit 20 r, Sortand 4 r, Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 1 t, Stor Præstekrave 1 t, Skovsneppe 1 r, Stormmåge 10 r, Svartbag 75 r, Ringdue 8 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 10 r + 15 t, Engpiber 10 r + 10 t, Hvid Vipstjert 1 r + 2 t, Gærdesmutte 6 r, Rødhals 5 r, Solsort 25 r, Sangdrossel 1 r, Musvit 10 r, Træløber 2 r, Allike 5 r, Stær 50 r, Bogfinke 35 r, Grønirisk 20 r, Lille Korsnæb 1 r, Snespurv 5 t, Gulspurv 2 r, Rørspurv 5 r.

Den første Nældens Takvinge set. Den første lokale Stær sang kortvarigt.


Søndag d. 20 marts 2005. Vejr: NNW 1-2, 1/8, 25 km, i nat ned til -4 grader.

Obs: Skarv 30 r, Knopsvane 5 t, Spurvehøg 1 t, Stormmåge 5 r, Svartbag 150 r, Huldue 1 r, Ringdue 7 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 12 r, Engpiber 15 r, Bjergvipstjert 1 t, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 3 r, Solsort 25 r, Sangdrossel 1 r, Musvit 20 r, Allike 3 t, Råge 1 t, Stær 15 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 20 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 1 r.Lørdag d. 19 marts 2005. Vejr: NØ 10 - NW 2, 3/8, 25 km, frost (i nat ned til -6 grader).

Obs: Skarv 15 r, Sortand 1 r, Stormmåge 1 r, Sølvmåge 10.000 r, Svartbag 110 r, Lomvie 2000 r, Alk 300 r, Ringdue 8 r, Sanglærke 10 r, Engpiber 1 r, Gærdesmutte 5 r, Rødhals 1 r, Solsort 60 r, Sjagger 1 r, Musvit 10 r, Stær 40 r, Bogfinke 10 r.Fredag d. 18 marts 2005. Vejr: ØNØ 3-5-2, 8-5/8, 1-20 km, sne frem til ved 13-tiden.

Obs: Skarv 25 r, Skovsneppe 15 r, Stormmåge 2 r, Sølvmåge 3000 r, Svartbag 150 r, Lomvie 60 r, Alk 5 r, Ringdue 18 r, Hedelærke 2 r, Sanglærke 100 r, Engpiber 10 r, Bjergvipstjert 1 t, Gærdesmutte 3 r, Solsort 250 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 1 r, Misteldrossel 4 r, Musvit 15 r, Stær 125 r, Bogfinke 25 r, Gulspurv 2 r.

Kun få måger og alkefugle inde i det vinterlige vejr.


Torsdag d. 17 marts 2005. Vejr: WSW-W 13-10, 8/8, 500 m - 2 km.

Obs: Skarv 10 r, Stormmåge 5 r, Huldue 2 r, Ringdue 15 r, Sanglærke 6 r, Engpiber 2 r, Gærdesmutte 5 r, Solsort 300 r, Sjagger 1 r, Misteldrossel 3 r, Musvit 10 r, Grønirisk 2 r, Dompap 2 r.

Langt de fleste af Solsortene var gamle hanner. De første tudser set i går, men i dag flere fremme, dog ikke i dammene, som endnu er delvist isbelagte. Det meste af sneen smeltet.


Onsdag d. 16 marts 2005. Vejr: SW-W 10-13, 8/8, 1-2 km, en del regn og regnbyger.

Obs: Skarv 20 r, Skovsneppe 1 r, Svartbag 350 r, Ringdue 6 r, Sanglærke 1 r, Engpiber 3 r, Gærdesmutte 2 r, Solsort 15 r, Stær 7 r.Tirsdag d. 15 marts 2005. Vejr: W 10-5, 4-8/8, 15 km, regn til aften.

Obs: Skarv 20 r, Sortgrå Ryle 3 r, Stormmåge 3 r, Svartbag 350 r, Ringdue 5 r, Sanglærke 1 r, Gærdesmutte 4 r, Allike 3 r, Dompap 2 r.Mandag d. 14 marts 2005. Vejr: w 11-8, 3-1-8-4, 25 km, lidt sne og slud.

Obs: intet tiltræk, men mange alkefugle inde formiddag.Søndag d. 13 marts 2005. Vejr: N 5 - W 4, 3-88/8, 25 km.

Obs: Skarv 30 r, Troldand 1 r, Havlit 28 r, Blå Kærhøg 1 r, Skovsneppe 1 r, Stormmåge 40 r, Svartbag 150 r, Lomvie 70 r, Alk 15 r, Sanglærke 1 r, Gærdesmutte 4 r, Sjagger 1 r.Som det ses, næsten ingen alkefugle inde i dag. Denne vekslen mellem mange og næsten ingen fugle inde ved øerne er typisk for det tidlige forår.Lørdag d. 12 marts 2005. Vejr: W 6-3 - NW 5 - NE 13, 8/8, 10 km, sne og snebyger, især eftermiddag.

Obs: Nordisk Lappedykker 2 r (samme), Skarv 15 r, Stor Skallesluger 1 r, Sortgrå Ryle 4 r, Ringdue 1 r, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 4 r, Gærdesmutte 2 r, Sjagger 1 r.


En dramatisk dag med begravelse, en lille snestorm og et forlis, hvor en af øens fiskere blev sejlet ned af en coaster - men han overlevede heldigvis.


Fredag d. 11 marts 2005. Vejr: SW - W 10-15, 8-7/8, 20 km, slud frem til eftermiddagen.

Obs: Skarv 20 r, Knopsvane 8 r, Sortgrå Ryle 20 r (samme), Stormmåge 10 r, Svartbag 900 r, Gærdesmutte 2 r.Torsdag d. 10 marts 2005. Vejr: NNW - W 5-11, 6-8/8, 25 km, frost.

Obs: Skarv 35 r, Knopsvane 8 r, Havlit 15 r, Sortgrå Ryle 20 r, Stormmåge 20 r, Svartbag 500 r, Sjagger 2 r, Musvit 15 r, Råge 1 r.Onsdag d. 9 marts 2005. Vejr: NE 7-5, 5-2-6/8, 25 km, frost.

Obs: Nordisk Lappedykker 2 r (samme), Skarv 35 r + 110 t, Knopsvane 8 r, Spurvehøg 1 r, Stormmåge 40 r, Sølvmåge 15.000 r, Svartbag 450 r, Lomvie 8000 r, Alk 1500 r, Skovhornugle 1 r, Sanglærke 1 r, Gærdesmutte 4 r, Grønirisk 3 r, Dompap 4 r.Tirsdag d. 8 marts 2005. Vejr: N 4-7, 5-8/8, 25 km, enkelte snebyger.

Obs: Nordisk Lappedykker 2 r, Skarv 30 r + 45 t, Knopsvane 5 r, Gråand 8 r, Ederfugl 200 r, Havlit 15 r, Toppet Skallesluger 12 r, Sølvmåge 10.000 r, Svartbag 300 r, Lomvie 6000 r, Alk 800 r, Huldue 1 r, Engpiber 2 r, Gærdesmutte 5 r, Sjagger 1 r, Grønirisk 4 r, Dompap 1 r.